Rejestr
Data zmiany Użytkownik Czynność Opis
2024-05-27 12:54:53 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2024
2024-05-27 07:29:30 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania z podziałem na zadania: Zad. 1 ul. Św. Antoniego 11/2 i 11/3, Zad. 2 ul. Św. Antoniego 13/5 i 13/9
2024-05-23 15:43:01 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57D w Rybniku
2024-05-23 14:28:31 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2024-05-23 09:05:06 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku Żłobka ,,SKRZAT’’ przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku
2024-05-23 09:03:40 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2024
2024-05-20 13:57:25 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57D w Rybniku
2024-05-16 16:10:56 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do kotłowni przy ul. Przemysłowej 23A w Rybniku
2024-05-16 15:47:06 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57D w Rybniku
2024-05-15 09:30:01 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57D w Rybniku
2024-05-14 09:22:59 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy: kontroli doraźnej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Wykonanie audytu energetycznego ex-ante dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych zaplanowanych do termomodernizacji w zasobach ZGM” realizowanego w ramach Projektu pn.: „ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.O1 .07.01-00-0009/20.
2024-05-13 15:00:34 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Plac Pokoju 3 w Rybniku
2024-05-13 14:57:42 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2024
2024-05-10 12:44:19 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Plac Pokoju 3 w Rybniku
2024-05-10 10:24:20 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57D w Rybniku
2024-05-08 11:44:25 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postepowań 2024
2024-05-08 10:55:09 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Sprawozdanie finansowe
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2024-05-08 10:54:29 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Publikacja dokumentuDokument: Sprawozdanie finansowe za 2023 r.
2024-05-08 10:53:41 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Zastępca dyrektora
Powód wprowadzenia zmiany: test
2024-05-07 13:45:17 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57D w Rybniku
2024-05-07 13:41:38 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Plac Pokoju 3 w Rybniku
2024-04-29 10:59:45 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Samochód osobowo-dostawczy ze skrzynią ładunkową wyposażoną w trójstronny wywrot, masa całkowita samochodu nie większa niż 3,5 tony
2024-04-25 15:52:20 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2024
2024-04-19 10:51:11 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy: kontroli ex-post procedury zawarcia umów o udzielenie zamówień publicznych pn: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Śródmieściu wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Budynek przy ul. Kadetów 3, Zadanie nr 2: Budynek przy ul. Lompy 6, Zadanie nr 3: Budynek przy ul. Lompy 12, Zadanie nr 4: Budynek przy ul. Rostka 1, Zadanie nr 5: Budynek przy ul. Rostka 2, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 22/2020 zawartej w dniu 16.03.2020 w ramach POIIŚ 2014-2020, nr POIS.01.07.01-00-0011/19.
2024-04-19 10:44:53 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy: kontroli planowej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 26.09.2019 r. do umowy nr DZP.2130.0060.2019 z dnia 19.06.2019 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci cieplnej w budynku przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 22/2020 zawartej w dniu 16.03.2020 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0011/19
2024-04-19 10:12:04 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 2 z dnia 10.10.2019 r. do umowy nr DZP.2130.0060.2019 z dnia 19.06.2019 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci cieplnej w budynku przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 22/2020 zawartej w dniu 16.03.2020 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0011/19.
2024-04-19 09:52:43 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 29.11.2021 r. do umowy nr DZP.2130.0029.2021 z dnia 19.05.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła. Zadanie 3: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 38 w Rybniku, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
2024-04-19 09:49:02 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 29.11.2021 r. do umowy nr DZP.2130.0028.2021 z dnia 19.05.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła. Zadanie 2: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 36 w Rybniku, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
2024-04-19 09:41:48 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 29.11.2021 r. do umowy nr DZP.2130.0032.2021 z dnia 19.05.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła. Zadanie 2: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 40b w Rybniku, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
2024-04-19 09:33:07 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 29.11.2021 r. do umowy nr DZP.2130.0033.2021 z dnia 19.05.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła. Zadanie 2: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 42 w Rybniku, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
2024-04-19 09:23:00 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia umów o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku — Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania. Zadanie 1 : Termomodernizacja budynku przy ul. Kadetów 4 wraz ze zmianą źródeł ciepła, Zadanie 2: Termomodernizacja budynku przy ul. Kadetów 6 wraz ze zmianą źródeł ciepła, Zadanie 3: Termomodernizacja budynku przy ul. Śniadeckiego 5 wraz ze zmianą źródeł ciepła, realizowanego w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
2024-04-19 09:19:02 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 34” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
2024-04-19 08:58:07 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 36” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
2024-04-19 08:50:36 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 34” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
2024-04-19 08:39:31 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 44” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
2024-04-19 08:35:40 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 44A” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
2024-04-19 08:31:04 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 44B” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
2024-04-19 08:21:18 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 42A” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
2024-04-19 08:10:38 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Paderewskiego 35” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
2024-04-18 16:49:50 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Paderewskiego 37” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
2024-04-18 16:04:17 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Umowy z dnia 18.03.2021 r. nr DT.211.0017.2021 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie audytu energetycznego ex-ante dla 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zaplanowanych do termomodernizacji zlokalizowanych w Rybniku w dzielnicy Paruszowiec-Piaski i Północ przy ul. Ogrodowskiego 1,1A,3,3A,5,5A,7,7A,9,9A, Św. Antoniego 11,13,15 i Św. Antoniego 11a/Piasta19 w Rybniku oraz dla dwóch budynków w dzielnicy Niedobczyce zaplanowanych do zmiany sposobu ogrzewania zlokalizowanych przy ul. Gen. Andersa 13 i Gen. Andersa 17 w Rybniku”, realizowanego w ramach Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2022ED10012 zawartej w dniu 23.02.2022 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIŚ.01.07.01-00-0007/21.
2024-04-18 15:57:45 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Wycofanie dokumentuDokument: 1488.2024 - Dot. kontroli doraźniej zawarcia umowy DT.211.0017.2021 termomodernizacja Od: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2024-04-18 15:57:17 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: 1488.2024 - Dot. kontroli doraźniej zawarcia umowy DT.211.0017.2021 termomodernizacja Od: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2024-04-18 15:06:06 Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 07.12.2022 r. do Umowy nr DZP.2130.0053.2022 z dnia 15.06.2022 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku z podziałem na zadania: Zadanie nr 5: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 9, realizowanego w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2022ED10012 zawartej w dniu 23.02.2022 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0007/21.
2024-04-18 11:44:13 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Plac Pokoju 3 w Rybniku
2024-04-18 10:48:59 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2024
2024-04-17 11:54:35 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57D w Rybniku
2024-04-16 12:45:15 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy
2024-04-15 10:40:03 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Pion dyrektora
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2024-04-12 11:18:37 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy
2024-04-12 11:18:18 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy
2024-04-10 13:57:03 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy
2024-04-08 11:21:10 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy
2024-04-08 11:20:01 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy
2024-04-08 10:10:03 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja dokumentuDokument: Główny Specjalista w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2024-04-08 10:09:29 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja dokumentuDokument: Główny Specjalista w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2024-04-08 10:08:12 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja dokumentuDokument: Główny Specjalista w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2024-04-04 14:47:58 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy
2024-04-03 11:56:49 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57C w Rybniku
2024-03-28 15:28:23 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wymiana okapów kuchennych na pochłaniacze, montaż nawiewników okiennych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Rybniku przy ul. Borki 37C
2024-03-27 15:02:32 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Samochód osobowo-dostawczy ze skrzynią ładunkową wyposażoną w trójstronny wywrot, masa całkowita samochodu nie większa niż 3,5 tony
2024-03-27 07:54:24 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57C w Rybniku
2024-03-25 13:38:41 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57C w Rybniku
2024-03-21 15:18:01 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wentylacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziałem na 4 zadania (Słoneczna, Mikołowska, Okulickiego, Paderewskiego, Hallera)
2024-03-21 15:04:57 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Samochód osobowo-dostawczy ze skrzynią ładunkową wyposażoną w trójstronny wywrot, masa całkowita samochodu nie większa niż 3,5 tony
2024-03-19 12:22:44 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie remontu. Lokal mieszkalny przy ul. Kuboszka 2a/8
2024-03-18 11:46:49 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy
2024-03-15 11:12:45 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja dokumentuDokument: Główny Specjalista w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2024-03-15 11:12:06 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja dokumentuDokument: Główny Specjalista w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2024-03-15 11:00:39 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Samochód osobowo-dostawczy ze skrzynią ładunkową wyposażoną w trójstronny wywrot, masa całkowita samochodu nie większa niż 3,5 tony
2024-03-15 08:45:21 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Publikacja dokumentuDokument: Główny Specjalista w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2024-03-15 08:32:54 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2024-03-15 08:32:11 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2024-03-15 08:30:44 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2024-03-15 08:26:47 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2024-03-15 08:26:15 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2024-03-14 13:14:18 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postepowań
2024-03-12 08:56:08 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57C w Rybniku
2024-03-08 12:34:11 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Administrację Zasobu Budynków nr 1 w Rybniku
2024-03-07 14:08:53 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie remontu. Lokal mieszkalny przy ul. Kuboszka 2a/8
2024-03-06 12:18:18 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2024
2024-03-06 10:06:17 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego oraz przeprojektowanie zmiany sposobu ogrzewania w Rybniku przy ul. Gliwickiej 50
2024-02-29 14:17:41 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Pion dyrektora
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2024-02-29 14:16:48 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Pion Głównego Księgowego
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2024-02-29 14:16:19 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Pion Zastępcy Dyrektora
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2024-02-29 14:12:31 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Pion Zastępcy Dyrektora
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2024-02-29 07:36:40 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2024-02-28 11:30:20 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2024
2024-02-27 12:40:03 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Samochód osobowo-dostawczy ze skrzynią ładunkową wyposażoną w trójstronny wywrot, masa całkowita samochodu nie większa niż 3,5 tony
2024-02-27 11:07:50 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego oraz przeprojektowanie zmiany sposobu ogrzewania w Rybniku przy ul. Gliwickiej 50
2024-02-27 08:43:35 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Samochód osobowo-dostawczy ze skrzynią ładunkową wyposażoną w trójstronny wywrot, masa całkowita samochodu nie większa niż 3,5 tony
2024-02-26 13:36:33 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań
2024-02-22 15:31:09 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale użytkowe
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2024-02-21 12:43:33 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2024
2024-02-20 14:53:48 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego oraz przeprojektowanie zmiany sposobu ogrzewania w Rybniku przy ul. Gliwickiej 50
2024-02-20 14:51:08 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2024
2024-02-20 14:50:47 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Samochód osobowo-dostawczy ze skrzynią ładunkową wyposażoną w trójstronny wywrot, masa całkowita samochodu nie większa niż 3,5 tony
2024-02-15 11:04:06 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - AZB NR 1 z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
2024-02-13 14:59:51 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w ZGM w Rybniku - 2 stanowiska
2024-02-13 14:58:27 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w ZGM w Rybniku - 2 stanowiska
2024-02-13 14:55:17 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Publikacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2024-02-07 09:31:41 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Publikacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2024-02-07 07:34:51 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - AZB NR 1 z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
2024-02-07 07:33:08 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - AZB NR 1 z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
2024-02-02 09:51:12 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby ZGM Rybnik - 4 zadania
2024-01-30 12:05:29 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja dokumentuDokument: Nabór 01/2024 Referent DW
2024-01-30 12:04:18 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja dokumentuDokument: Nabór 01/2024 Referent DW
2024-01-29 15:02:48 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postepowań 2024
2024-01-24 13:24:46 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Dostawa i montaż 2275 wodomierzy oraz przełożenie i konfiguracja z modułem radiowym
2024-01-09 11:56:05 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Publikacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w ZGM w Rybniku - 2 stanowiska
2024-01-09 11:28:18 Jacek Krakos adminAktualizacja dokumentuDokument: Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - AZB NR 1 z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
2024-01-09 11:26:39 Jacek Krakos adminAktualizacja dokumentuDokument: Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - AZB NR 1 z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
2024-01-04 14:57:50 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Publikacja dokumentuDokument: Nabór 01/2024 Referent DW
2024-01-02 14:58:17 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: publikacja planu postępowań 2024
2024-01-02 14:54:37 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2024-01-02 14:53:25 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2024-01-02 14:52:09 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: akt
2024-01-02 08:27:09 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale mieszkalne
2024-01-02 08:26:22 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2024-01-02 08:22:37 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Formy pomocy w spłacie należności
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-12-29 12:20:52 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Aktualizacja dok projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszk oraz przeprojektowanie zmiany sposobu ogrzewania i połączenia dwóch lokali mieszkalnych w Rybniku przy ul. Gliwickiej 44
2023-12-28 14:09:40 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - AZB NR 1 z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
2023-12-21 15:05:44 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Zmiany liczby osób zamieszkałych w lokalu
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-12-21 15:05:15 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja dokumentuDokument: Załączniki - oświadczenia najemcy dotyczące ilości osób
2023-12-21 15:02:24 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Zmiany liczby osób zamieszkałych w lokalu
Powód wprowadzenia zmiany: Aktuaizacja
2023-12-21 15:01:57 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja dokumentuDokument: Załączniki - oświadczenia najemcy dotyczące ilości osób
2023-12-21 11:59:43 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorys. zagospodarowania terenu cz. wspólnych osiedla Rymer w dzielnicy Rybnik-Niedobczyce w ramach projektu Rewitalizacja miasta-nowa energia rybnickiej tradycji
2023-12-20 08:22:32 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego oraz przeprojektowanie zmiany sposobu ogrzewania w Rybniku przy ul. Gliwickiej 50
2023-12-19 12:19:10 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy oraz remontu. Lokal mieszkalny przy ul.Przemysłowa 2/10
2023-12-18 11:19:45 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy bud mieszk przy ul. Przemysłowa 22 w Rybniku w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków technicznych
2023-12-15 12:58:49 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-12-14 11:23:19 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: E-kartoteka
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2023-12-14 11:18:03 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Kierownictwo jednostki
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-12-14 11:15:20 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Kierownictwo jednostki
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-12-14 11:11:31 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Kierownictwo jednostki
Powód wprowadzenia zmiany: a
2023-12-14 11:06:15 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Kierownictwo jednostki
Powód wprowadzenia zmiany: akt
2023-12-14 10:53:03 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Kierownictwo jednostki
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2023-12-14 10:22:29 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Kierownictwo jednostki
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-12-14 10:12:17 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Strona główna
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2023-12-13 13:58:18 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-12-13 11:37:32 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-12-06 14:40:06 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy oraz remontu. Lokal mieszkalny przy ul.Przemysłowa 2/10
2023-12-04 15:11:27 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dostawa i montaż 1200 wodomierzy oraz przełożenie i konfiguracja z modułem radiowym
2023-11-27 12:34:32 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy kontroli planowej procedury zawarcia umów o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec - Piaski w Rybniku z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 1, Zadanie nr 2: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 3, Zadanie nr 3: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 5, Zadanie nr 4: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 7, Zadanie nr 5: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 9, realizowanego w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2022ED10012 zawartej w dniu 23.02.2022 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0007/21.
2023-11-27 10:51:15 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Paderewskiego 33", realizowanego w ramach Projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła", na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
2023-11-27 10:11:40 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy kontroli doraźnej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - lokal mieszkalny przy ul. Kadetów 6a/10", realizowanego w ramach Projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz wymianą źródeł ciepła" , na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01- 00-0009/20.
2023-11-27 09:44:09 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: Dotyczy kontroli doraźnej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - lokal mieszkalny przy ul. Patriotów 8a/4", realizowanego w ramach Projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła", na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
2023-11-27 09:40:54 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy kontroli doraźnej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - lokal mieszkalny przy ul. Patriotów 8a/4", realizowanego w ramach Projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła", na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
2023-11-27 09:15:47 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy kontroli doraźnej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - lokal mieszkalny przy ul. Patriotów 4c/6" realizowanego w ramach Projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła", na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
2023-11-27 08:52:51 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Dotyczy kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 7.12.2022 r. do umowy nr DZP.2130.0055.2022 z dnia 20.06.2022 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec - Piaski w Rybniku z podziałem na zadania: Zadanie nr 3: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 5A, realizowanego w ramach projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2022ED10012 zawartej w dniu 23.02.2022 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0007/21.
2023-11-24 10:55:43 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Dostawa i montaż 1200 wodomierzy oraz przełożenie i konfiguracja z modułem radiowym
2023-11-23 16:07:35 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-11-22 11:57:31 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy oraz remontu lokali mieszkalnych z podziałem na zadania: ul. Lompy 12b/2, ul. Grażyńskiego 3b/8
2023-11-15 10:09:24 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-11-13 12:08:13 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2023-11-09 15:33:41 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-11-07 18:48:13 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2023-11-07 09:07:55 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy oraz remontu lokali mieszkalnych z podziałem na zadania: ul. Lompy 12b/2, ul. Grażyńskiego 3b/8
2023-11-06 13:58:16 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Kierownictwo jednostki
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2023-11-06 13:54:21 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Kierownictwo jednostki
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2023-11-06 13:35:51 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Uchwała nr 1223/LXX/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2024-2028.
2023-11-02 14:26:28 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2023-11-02 14:24:47 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2023-11-02 14:24:31 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2023-11-02 14:23:57 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2023-11-02 14:21:43 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2023-11-02 12:42:01 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2023-11-02 12:41:44 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2023-11-02 12:41:14 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2023-11-02 12:40:23 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2023-11-02 12:39:30 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2023-11-02 12:39:17 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2023-11-02 12:38:48 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2023-11-02 12:38:40 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2023-11-02 11:46:40 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Zastępca dyrektora
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-11-02 08:30:06 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2023-11-02 08:29:30 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie pozycji rejestruStrona: Strona główna
2023-11-02 08:28:14 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie pozycji rejestruStrona: Strona główna
2023-11-02 08:22:27 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2023-11-01 20:28:38 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2023-11-01 20:26:59 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2023-11-01 20:24:33 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2023-11-01 20:23:23 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2023-11-01 11:21:18 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Organizacja i zarządzanie
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-11-01 11:17:39 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Dyrektor
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-11-01 11:16:28 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Zastępca dyrektora
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-11-01 11:14:58 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Główny Księgowy
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-11-01 11:10:15 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Kierownictwo jednostki
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-10-26 15:41:00 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Kierownictwo jednostki
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-10-26 15:36:14 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Kierownictwo jednostki
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-10-26 15:34:31 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Kierownictwo jednostki
Powód wprowadzenia zmiany: akt
2023-10-26 15:33:47 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Kierownictwo jednostki
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2023-10-26 15:23:20 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Formy pomocy w spłacie należności
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-10-25 09:53:42 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Remont pomieszczeń mieszkalnych dla repatriantów przy ul. Zagłoby 2
2023-10-24 12:18:36 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2023-10-24 12:18:00 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-10-24 12:16:09 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-10-24 09:22:47 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy oraz remontu lokali mieszkalnych z podziałem na zadania: ul. Lompy 12b/2, ul. Grażyńskiego 3b/8
2023-10-20 12:51:52 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB 2 - ZGM Rybnik
2023-10-20 12:45:37 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy oraz remontu. Lokal mieszkalny przy ul. Wolna 6D/33
2023-10-17 11:36:04 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB 2 - ZGM Rybnik
2023-10-12 15:33:32 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB 2 - ZGM Rybnik
2023-10-12 10:17:00 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-10-11 13:22:11 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy oraz remontu. Lokal mieszkalny przy ul. Wolna 6D/33
2023-10-06 12:10:19 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-10-02 10:34:26 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2023-09-29 11:29:41 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-09-27 13:50:51 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-09-22 13:08:04 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokalu usługowego przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku
2023-09-08 09:19:37 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: w sprawie: wprowadzenia "Regulamin porządku domowego"
2023-09-08 09:17:34 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie: wprowadzenia "Regulamin porządku domowego"
2023-09-08 08:19:10 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku dot. realizacji inwestycji pn.: "Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37C w Rybniku w wyniku, którego powstanie 26 mieszkań komunalnych", udzielenia informacji publicznej oraz sprawdzenie gospodarki magazynowej.
2023-09-07 15:25:45 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku dot. realizacji inwestycji pn.: "Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37C w Rybniku w wyniku, którego powstanie 26 mieszkań komunalnych", udzielenia informacji publicznej oraz sprawdzenie gospodarki magazynowej.
2023-09-07 15:23:02 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku dot. realizacji inwestycji pn.: "Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37C w Rybniku w wyniku, którego powstanie 26 mieszkań komunalnych", udzielenia informacji publicznej oraz sprawdzenie gospodarki magazynowej.
2023-09-07 14:08:58 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-09-07 13:16:28 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 12.05.2022 r. do Umowy DZP.2130.0071.2021 r. z dnia 4.08.2021 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na zadania: Zadanie 1: Budynek przy ul. W. Bogusławskiego 1" realizowanego w ramach Projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła", na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.-00-0009/2020.
2023-09-07 09:27:13 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 12.05.2022 r. do Umowy nr DZP.2130.0073.2021 z dnia 04.08.2021 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na zadania: Zadanie 3: Budynek przy ul. Patriotów 9" realizowanego w ramach Projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
2023-09-06 13:41:31 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Publikacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2023-08-18 12:45:59 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-08-14 14:30:54 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja stronyStrona: Obowiązek informacyjny (RODO)
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-08-14 14:29:52 Jacek Krakos (Starszy specjalista I)Aktualizacja dokumentuDokument: pliki do zakładki RODO
2023-08-11 11:00:09 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Obowiązek informacyjny (RODO)
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2023-08-11 10:59:18 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: pliki do zakładki RODO
2023-08-11 10:48:16 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Obowiązek informacyjny (RODO)
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-08-11 10:46:51 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: pliki do zakładki RODO
2023-08-08 13:53:03 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-08-08 13:51:51 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale mieszkalne
2023-08-03 16:28:52 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 22.03.2022 r. do Umowy nr DZP.2130.0076.2021 z dnia 12.08.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Paderewskiego 31 realizowany w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymiana źródeł ciepła, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
2023-08-03 16:22:11 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 4 zadania (Kościuszki, Saint Vallier, Chrobrego, Gliwicka, Rudzka, Komuny Paryskiej, Korfantego)
2023-08-03 16:09:44 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 22.02.2022 r. do Umowy DZP.2130.0052.2021 z dnia 23.06.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania. Zadanie 1: Termomodernizacja budynku przy ul. Kadetów 4 wraz z wymianą źródeł ciepła, realizowanego w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014/2020, Nr POIiS.01.07.01-00-0009/20.
2023-08-03 16:09:15 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 22.02.2022 r. do Umowy DZP.2130.0052.2021 z dnia 23.06.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania. Zadanie 1: Termomodernizacja budynku przy ul. Kadetów 4 wraz z wymianą źródeł ciepła, realizowanego w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014/2020, Nr POIiS.01.07.01-00-0009/20.
2023-08-03 16:08:31 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 22.02.2022 r. do Umowy DZP.2130.0052.2021 z dnia 23.06.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania. Zadanie 1: Termomodernizacja budynku przy ul. Kadetów 4 wraz z wymianą źródeł ciepła, realizowanego w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014/2020, Nr POIiS.01.07.01-00-0009/20.
2023-08-03 16:07:51 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 22.02.2022 r. do Umowy DZP.2130.0052.2021 z dnia 23.06.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania. Zadanie 1: Termomodernizacja budynku przy ul. Kadetów 4 wraz z wymianą źródeł ciepła, realizowanego w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014/2020, Nr POIiS.01.07.01-00-0009/20.
2023-08-03 14:49:42 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja planu postępowań 2023
2023-08-02 12:56:46 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 4 zadania (Kościuszki, Saint Vallier, Chrobrego, Gliwicka, Rudzka, Komuny Paryskiej, Korfantego)
2023-08-01 09:45:28 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2023-07-26 11:03:51 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy oraz remontu. Lokal mieszkalny przy ul. Hallera 11/5, 6, 7, 8, 9
2023-07-25 10:44:47 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zebrzydowicka 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku
2023-07-24 09:45:51 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy oraz remontu. Lokal mieszkalny przy ul. Hallera 11/5, 6, 7, 8, 9
2023-07-21 11:24:05 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy oraz remontu. Lokal mieszkalny przy ul. Hallera 11/5, 6, 7, 8, 9
2023-07-18 13:46:32 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zebrzydowicka 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku
2023-07-18 09:35:59 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie hydroizolacji piwnic z opracowaniem technologii obniżenia poziomu wody gruntowej wraz z robotami towarzyszącymi ul. Hallera 9, 9a, 11
2023-07-17 14:48:13 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy oraz remontu. Lokal mieszkalny przy ul. Hallera 11/5, 6, 7, 8, 9
2023-07-13 10:33:54 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Nabór 3/2023 Specjalista ds. Rozliczeń Projektów Unijnych w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2023-07-13 10:33:10 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Nabór 3/2023 Specjalista ds. Rozliczeń Projektów Unijnych w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2023-07-06 15:28:19 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 2 zadania (Patriotów)
2023-07-05 12:09:10 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 2 zadania (Kadetów, Patriotów)
2023-07-05 09:47:31 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy oraz remontu. Lokal mieszkalny przy ul. Hallera 11/5, 6, 7, 8, 9
2023-07-04 11:01:35 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2023-07-04 11:00:58 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2023-06-29 15:25:51 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-06-28 14:55:04 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-06-28 13:30:29 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy oraz remontu mieszkań w zasobie ZGM z podziałem na 3 zadania (Antoniego, Hallera)
2023-06-27 14:19:48 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Nabór 3/2023 Specjalista ds. Rozliczeń Projektów Unijnych w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2023-06-27 14:19:05 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Nabór 3/2023 Specjalista ds. Rozliczeń Projektów Unijnych w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2023-06-19 14:50:59 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-06-16 11:10:47 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-06-15 16:23:54 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-05-26 10:26:01 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach
2023-05-26 10:22:10 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach
2023-05-26 08:46:48 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszklanych w Rybniku-Niedobczycach
2023-05-26 08:17:58 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych -etap II
2023-05-26 08:15:58 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych -etap II
2023-05-26 07:55:22 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II
2023-05-26 07:45:56 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II
2023-05-25 16:12:23 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II
2023-05-25 15:18:33 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych-etapII
2023-05-24 14:33:09 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postepowań 2023
2023-05-23 15:04:54 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II
2023-05-23 14:40:22 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA
2023-05-23 14:32:55 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA
2023-05-23 13:17:56 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych-etap IA
2023-05-23 12:41:02 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I
2023-05-23 11:27:05 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych-etap I
2023-05-23 11:03:55 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I
2023-05-23 11:03:26 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I
2023-05-22 14:41:14 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach
2023-05-22 14:28:13 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II
2023-05-22 14:24:27 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II
2023-05-22 14:24:00 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II
2023-05-22 14:22:58 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II
2023-05-22 14:21:41 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II
2023-05-22 14:17:30 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II
2023-05-22 14:15:10 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II
2023-05-22 14:10:44 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: Informacja pokontrolna - Dotyczy kontroli projektu pn.Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II..pdf
2023-05-22 14:10:23 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: Informacja pokontrolna - Dotyczy kontroli projektu pn.Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II..pdf
2023-05-22 14:09:47 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: Informacja pokontrolna - Dotyczy kontroli projektu pn.Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II..pdf
2023-05-22 14:08:03 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Informacja pokontrolna - Dotyczy kontroli projektu pn.Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II..pdf
2023-05-18 15:06:24 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Obowiązek informacyjny (RODO)
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-05-18 15:04:58 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: pliki do zakładki RODO
2023-05-18 15:04:10 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: pliki do zakładki RODO
2023-05-18 15:03:14 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: pliki do zakładki RODO
2023-05-18 15:02:48 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: pliki do zakładki RODO
2023-05-18 11:29:23 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z podziałem na 2 zadania: ul. Mikołowska 27 i ul. Piasta 9
2023-05-18 11:28:32 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z podziałem na 2 zadania: ul. Mikołowska 27 i ul. Piasta 9
2023-05-10 12:42:46 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Sprawozdanie finansowe
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja Danych
2023-05-10 12:41:07 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Sprawozdanie finansowe 2022r.
2023-05-05 12:54:44 Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Aktualizacja oraz przeprojektowanie dok projektowo-kosztorysowej termomodernizacji bud mieszk w Rybniku w zakresie zmiany sposobu ogrzewania z podz. na zadania: Zad1: Gliwicka 44 Zad2: Gliwicka 50
2023-04-28 11:48:39 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Dział Windykacji
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2023-04-28 11:46:31 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Dział Windykacji
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-04-28 09:52:59 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Dostępność
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-04-27 15:53:37 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku
2023-04-27 15:00:33 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania (Kadetów)
2023-04-26 10:01:43 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-04-26 10:00:49 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale mieszkalne
2023-04-26 09:48:33 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Administracja Zasobu Budynków
Powód wprowadzenia zmiany: a
2023-04-26 09:47:57 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Administracja Zasobu Budynków
Powód wprowadzenia zmiany: A
2023-04-26 09:46:36 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Administracja Zasobu Budynków
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-04-26 08:28:25 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Załączniki do wniosku dla potrzebujących pomocy
2023-04-26 08:27:42 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Formy pomocy w spłacie należności
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2023-04-26 08:14:52 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Formy pomocy w spłacie należności
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja wniosków
2023-04-26 08:13:32 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Załączniki do wniosku dla potrzebujących pomocy
2023-04-26 07:45:23 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-04-26 07:43:02 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale mieszkalne
2023-04-25 14:34:06 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-04-25 14:31:13 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-04-25 07:43:32 Jacek Krakos adminAktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2023-04-25 07:42:24 Jacek Krakos adminAktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2023-04-25 07:38:22 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Dostępność
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-04-24 15:05:29 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja planu
2023-04-21 11:30:16 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z podziałem na zadania: Zad.1: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żurawia 7 w Rybniku, Zad. 2: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Gliwicka 48 w Rybniku
2023-04-19 12:52:25 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale mieszkalne
2023-04-19 12:49:14 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2023-04-19 12:47:01 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-04-19 12:23:08 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie kaucji wpłacanych przez lokatorów w związku z najmem lokalu mieszkalnego
2023-04-19 11:47:57 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Dział Remontowy
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-04-18 13:04:56 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań
2023-04-13 15:33:03 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: W sprawie weryfikacji spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu Gminy
2023-04-13 08:58:39 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-04-12 11:14:52 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-04-12 11:12:58 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-04-12 11:03:30 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Strona główna
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2023-04-12 11:02:41 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Strona główna
Powód wprowadzenia zmiany: Test
2023-04-06 14:17:20 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Kierownik Działu Technicznego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2023-04-06 13:40:23 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku
2023-04-05 09:21:35 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-04-04 12:16:55 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach gminnych. Lokal mieszkalny przy ul. Rzeczna 4/6
2023-03-30 16:23:09 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku. Lokal mieszkalny ul. Zamkowa 4/2
2023-03-28 11:55:39 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Remont 10 mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na zadania: Zad.1: ul. Kadetów 6a/8, ul. Kadetów 6a/9, ul. Lompy 15a/8, 15b/7, 15b/12 Zad.2 ul. Lompy 12b/7, 12b/12, 14d/11, 14d/12, 14e/6
2023-03-27 14:53:26 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-03-16 14:46:23 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-03-10 12:46:43 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)AktualizacjaStrona: Stanowisko ds. Kontroli Technicznych
2023-03-10 12:44:43 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)AktualizacjaStrona: Stanowisko ds. Kontroli Technicznych
2023-03-10 12:38:03 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2023-03-10 10:30:48 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Dostępność
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-03-09 16:41:16 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-03-08 13:10:10 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
2023-03-08 12:57:02 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 4 zadania
2023-03-06 13:13:48 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika
2023-03-06 13:11:19 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika
2023-03-01 13:15:11 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Kierownik Działu Technicznego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2023-03-01 13:14:36 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Kierownik Działu Technicznego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2023-02-27 11:42:27 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-02-22 12:10:44 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale użytkowe
2023-02-21 10:31:30 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań
2023-02-20 14:59:01 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym
2023-02-16 13:06:49 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania (Kuboszka)
2023-02-16 08:33:46 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-02-14 14:23:02 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania ( ul. Grażyńskiego, ul. Śniadeckiego, ul. Drobnego)
2023-02-09 15:45:00 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - AZB NR 1 z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
2023-02-08 12:20:21 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-02-08 09:36:15 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania (ul. Astronautów, Żurawia, Lompy)
2023-02-03 09:39:16 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - AZB NR 1 z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
2023-02-02 13:11:29 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: 1: ul. Mikołowska 130 w Rybniku 2: Mikołowska 134 w Rybniku
2023-02-01 14:12:46 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania. Lokal mieszkalny przy ul. Piasta 19/8 i 9
2023-02-01 11:51:46 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Obsługa punktu kasowego przy ul. Kościuszki 17, Zad. 2: Obsługa punktu kasowego przy ul. Patriotów 90
2023-02-01 10:18:11 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-01-31 14:37:33 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania:
2023-01-31 14:32:42 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania ( ul. Grażyńskiego, ul. Śniadeckiego, ul. Drobnego)
2023-01-26 11:08:56 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: 1: ul. Mikołowska 130 w Rybniku 2: Mikołowska 134 w Rybniku
2023-01-26 09:11:52 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym
2023-01-26 09:11:09 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym
2023-01-25 14:02:58 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 2 zadania
2023-01-25 14:02:12 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Obsługa punktu kasowego przy ul. Kościuszki 17, Zad. 2: Obsługa punktu kasowego przy ul. Patriotów 90
2023-01-24 13:34:40 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 3 zadania: Zad. 1: ul. Śniadeckiego 1b/6,3b/2,4c/4, Rostka 1b/5, Zad. 2: Lompy 6c/6,3b/6,12c/6,14b/4, Zad. 3: ul. Patriotów 10a/2,12b/4,20a/3,22b/2
2023-01-24 13:23:12 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podz. na 3 zad: Zad. 1: ul. Kadetów 3a/4, 3b/5, 3d/4, Zad. 2: ul. Kadetów 6a/1, 6b/5, 6c/3, 6d/6, Zad. 3: ul. Bogusławskiego 2c/1, 9b/1, ul. Plac Żołnierza 1b/6
2023-01-24 13:07:55 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Publikacja dokumentuDokument: Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 2 zadania
2023-01-19 14:24:57 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 3 zadania
2023-01-19 12:28:08 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2023-01-19 11:06:34 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód samowyładowczy
2023-01-19 10:59:45 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: 1: ul. Mikołowska 130 w Rybniku 2: Mikołowska 134 w Rybniku
2023-01-18 13:56:46 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - AZB NR 1 z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
2023-01-13 13:00:09 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 3 zadania
2023-01-13 10:40:49 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: 1: ul. Mikołowska 130 w Rybniku 2: Mikołowska 134 w Rybniku
2023-01-13 07:51:53 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-01-11 14:49:50 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-01-11 14:45:18 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2023-01-11 14:10:05 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód samowyładowczy
2023-01-11 13:46:37 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2023-01-11 12:40:16 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - AZB NR 1 z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
2023-01-10 14:48:13 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2023
2023-01-05 11:17:24 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2023-01-04 15:09:44 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 3 zadania
2023-01-03 14:22:29 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2023-01-03 14:19:57 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód samowyładowczy
2023-01-03 12:20:32 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podz. na 3 zad: Zad. 1: ul. Kadetów 3a/4, 3b/5, 3d/4, Zad. 2: ul. Kadetów 6a/1, 6b/5, 6c/3, 6d/6, Zad. 3: ul. Bogusławskiego 2c/1, 9b/1, ul. Plac Żołnierza 1b/6
2023-01-03 12:01:19 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 3 zadania: Zad. 1: ul. Śniadeckiego 1b/6,3b/2,4c/4, Rostka 1b/5, Zad. 2: Lompy 6c/6,3b/6,12c/6,14b/4, Zad. 3: ul. Patriotów 10a/2,12b/4,20a/3,22b/2
2023-01-03 11:58:18 Sylwia Dąbska (Inspektor DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 2 zadania
2023-01-03 08:13:46 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: zamieszczenie planu postępowań na 2023 rok
2023-01-03 08:11:12 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: {#/Zakładki:1#}
2023-01-03 08:09:20 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-12-30 10:20:18 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 3 zadania
2022-12-29 15:28:44 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dzierżawa pojemników na odpady komunalne
2022-12-29 12:50:38 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - AZB NR 1 z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
2022-12-29 12:36:13 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - AZB NR 1 z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
2022-12-29 12:34:40 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: 1: ul. Mikołowska 130 w Rybniku 2: Mikołowska 134 w Rybniku
2022-12-29 12:17:11 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - AZB NR 1 z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
2022-12-29 12:13:58 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: 1: ul. Mikołowska 130 w Rybniku 2: Mikołowska 134 w Rybniku
2022-12-22 16:08:20 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2022-12-22 16:05:58 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2022-12-22 16:03:44 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2022-12-22 15:53:29 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód samowyładowczy
2022-12-22 15:43:09 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 3 zadania
2022-12-22 15:11:03 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podz. na 3 zad: Zad. 1: ul. Kadetów 3a/4, 3b/5, 3d/4, Zad. 2: ul. Kadetów 6a/1, 6b/5, 6c/3, 6d/6, Zad. 3: ul. Bogusławskiego 2c/1, 9b/1, ul. Plac Żołnierza 1b/6
2022-12-22 13:56:51 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 3 zadania: Zad. 1: ul. Śniadeckiego 1b/6,3b/2,4c/4, Rostka 1b/5, Zad. 2: Lompy 6c/6,3b/6,12c/6,14b/4, Zad. 3: ul. Patriotów 10a/2,12b/4,20a/3,22b/2
2022-12-22 13:56:40 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 2 zadania
2022-12-20 13:09:01 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Obsługa punktu kasowego przy ul. Kościuszki 17, Zad. 2: Obsługa punktu kasowego przy ul. Patriotów 90
2022-12-20 12:49:33 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dzierżawa pojemników na odpady komunalne
2022-12-19 10:48:14 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy
2022-12-19 10:45:21 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: W sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy
2022-12-19 10:41:07 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podz. na 3 zad: Zad. 1: ul. Kadetów 3a/4, 3b/5, 3d/4, Zad. 2: ul. Kadetów 6a/1, 6b/5, 6c/3, 6d/6, Zad. 3: ul. Bogusławskiego 2c/1, 9b/1, ul. Plac Żołnierza 1b/6
2022-12-15 16:23:43 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-12-15 16:05:18 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 2 zadania
2022-12-15 14:13:25 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 3 zadania: Zad. 1: ul. Śniadeckiego 1b/6,3b/2,4c/4, Rostka 1b/5, Zad. 2: Lompy 6c/6,3b/6,12c/6,14b/4, Zad. 3: ul. Patriotów 10a/2,12b/4,20a/3,22b/2
2022-12-14 14:03:46 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja bud mieszk w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Wymiana stropu nad II piętrem bud mieszkalnego przy ul. Gen.Andersa 36 w Rybniku Niedobczycach
2022-12-14 14:02:41 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja bud mieszk w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Wymiana stropu nad II piętrem bud mieszkalnego przy ul. Gen.Andersa 36 w Rybniku Niedobczycach
2022-12-14 13:49:44 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja bud mieszk w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Wymiana stropu nad II piętrem bud mieszkalnego przy ul. Gen.Andersa 36 w Rybniku Niedobczycach
2022-12-13 12:53:43 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-12-09 10:50:31 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Obsługa punktu kasowego przy ul. Kościuszki 17, Zad. 2: Obsługa punktu kasowego przy ul. Patriotów 90
2022-12-08 17:01:35 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-12-08 16:09:50 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku. Lokal mieszkalny ul. Zamkowa 4/1
2022-12-08 13:06:21 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dzierżawa pojemników na odpady komunalne
2022-12-06 14:42:20 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Obsługa punktu kasowego przy ul. Kościuszki 17, Zad. 2: Obsługa punktu kasowego przy ul. Patriotów 90
2022-12-05 11:41:10 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dzierżawa pojemników na odpady komunalne
2022-12-01 10:43:26 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Obsługa punktu kasowego przy ul. Kościuszki 17, Zad. 2: Obsługa punktu kasowego przy ul. Patriotów 90
2022-11-29 09:02:33 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań
2022-11-29 08:49:02 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Strona główna
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-11-28 10:34:50 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Lokalowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-11-28 10:33:48 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Lokalowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-11-24 16:32:20 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej z podziałem na zadania: 1: termomodernizacja budynku ul. Rudzka 25 w Rybniku 2: termomodernizacja budynku ul. Kolejowa 18 w Rybniku, aktualizacja dok.
2022-11-24 14:33:05 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Obsługa punktu kasowego przy ul. Kościuszki 17, Zad. 2: Obsługa punktu kasowego przy ul. Patriotów 90
2022-11-24 14:31:51 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Dzierżawa pojemników na odpady komunalne
2022-11-24 13:02:50 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Informacja o plikach cookie
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-11-23 13:13:21 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja bud mieszk w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Wymiana stropu nad II piętrem bud mieszkalnego przy ul. Gen.Andersa 36 w Rybniku Niedobczycach
2022-11-23 07:44:27 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-11-23 07:44:03 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale mieszkalne
2022-11-21 12:09:38 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Obowiązek informacyjny
2022-11-21 12:04:26 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Obowiązek informacyjny (RODO)
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-11-21 12:04:02 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: pliki do zakładki RODO
2022-11-21 11:58:23 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Obowiązek informacyjny (RODO)
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-11-21 11:57:30 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Obowiązek informacyjny (RODO)
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-11-21 11:56:23 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: pliki do zakładki RODO
2022-11-21 11:54:49 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: pliki do zakładki RODO
2022-11-18 12:55:23 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie: wykazu rodzajowego prac, mogących być przedmiotem świadczenia rzeczowego
2022-11-18 12:30:56 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie: powołania nowego składu Zespołu Mediacyjnego
2022-11-18 12:09:31 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja bud mieszk w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Wymiana stropu nad II piętrem bud mieszkalnego przy ul. Gen.Andersa 36 w Rybniku Niedobczycach
2022-11-18 12:01:19 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja bud mieszk w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Wymiana stropu nad II piętrem bud mieszkalnego przy ul. Gen.Andersa 36 w Rybniku Niedobczycach
2022-11-18 12:00:38 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej z podziałem na zadania: 1: termomodernizacja budynku ul. Rudzka 25 w Rybniku 2: termomodernizacja budynku ul. Kolejowa 18 w Rybniku, aktualizacja dok.
2022-11-18 11:58:29 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej z podziałem na zadania: 1: termomodernizacja budynku ul. Rudzka 25 w Rybniku 2: termomodernizacja budynku ul. Kolejowa 18 w Rybniku, aktualizacja dok.
2022-11-18 11:57:07 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej z podziałem na zadania: 1: termomodernizacja budynku ul. Rudzka 25 w Rybniku 2: termomodernizacja budynku ul. Kolejowa 18 w Rybniku, aktualizacja dok.
2022-11-18 11:49:02 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja bud mieszk w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Wymiana stropu nad II piętrem bud mieszkalnego przy ul. Gen.Andersa 36 w Rybniku Niedobczycach
2022-11-18 09:56:57 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby edukacyjne
2022-11-17 16:47:56 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie zasad przeprowadzania postępowania wyjaśniającego mającego na celu umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności dłużników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku oraz weryfikacji ugód zawartych z dłużnikami
2022-11-17 16:42:51 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: w sprawie zasad przeprowadzania postępowania wyjaśniającego mającego na celu umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności dłużników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku oraz weryfikacji ugód zawartych z dłużnikami
2022-11-17 16:42:01 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: w sprawie zasad przeprowadzania postępowania wyjaśniającego mającego na celu umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności dłużników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku oraz weryfikacji ugód zawartych z dłużnikami
2022-11-17 16:39:54 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: w sprawie zasad przeprowadzania postępowania wyjaśniającego mającego na celu umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności dłużników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku oraz weryfikacji ugód zawartych z dłużnikami
2022-11-17 16:39:04 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie zasad przeprowadzania postępowania wyjaśniającego mającego na celu umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności dłużników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku oraz weryfikacji ugód zawartych z dłużnikami
2022-11-17 15:40:00 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-11-17 15:37:38 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: W sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-11-17 15:29:05 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-11-15 13:19:18 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-11-14 10:20:30 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód samowyładowczy
2022-11-10 14:35:47 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej z podziałem na zadania: 1: termomodernizacja budynku ul. Rudzka 25 w Rybniku 2: termomodernizacja budynku ul. Kolejowa 18 w Rybniku, aktualizacja dok.
2022-11-10 13:17:25 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z podziałem na 3 zadania: ul. Astronautów 1b/1, ul. Astronautów 1b/5, ul. Astronautów 1b/10
2022-11-08 07:15:51 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-11-07 14:03:04 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej z podziałem na zadania: 1: termomodernizacja budynku ul. Rudzka 25 w Rybniku 2: termomodernizacja budynku ul. Kolejowa 18 w Rybniku, aktualizacja dok.
2022-11-07 13:52:43 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby edukacyjne
2022-11-04 11:47:41 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowa 22 w Rybniku w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków technicznych
2022-11-03 12:36:01 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Lokalowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-11-03 11:46:48 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja bud mieszk w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Wymiana stropu nad II piętrem bud mieszkalnego przy ul. Gen.Andersa 36 w Rybniku Niedobczycach
2022-11-02 08:59:46 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2022-10-28 10:59:15 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku. Lokal mieszkalny ul. Zamkowa 4/1
2022-10-26 13:18:37 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowa 22 w Rybniku w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków technicznych
2022-10-25 12:11:27 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z podziałem na 3 zadania: ul. Astronautów 1b/1, ul. Astronautów 1b/5, ul. Astronautów 1b/10
2022-10-24 14:39:20 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby edukacyjne
2022-10-21 11:13:26 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowa 22 w Rybniku w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków technicznych
2022-10-21 07:29:32 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej z podziałem na zadania: 1: termomodernizacja budynku ul. Rudzka 25 w Rybniku 2: termomodernizacja budynku ul. Kolejowa 18 w Rybniku, aktualizacja dok.
2022-10-19 14:27:52 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-10-19 14:08:22 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód samowyładowczy
2022-10-19 13:52:10 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby edukacyjne
2022-10-19 12:49:07 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych w ZSW przy ul.Rudzkiej 13 w Rybniku
2022-10-19 08:50:43 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2022-10-13 10:57:14 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód samowyładowczy
2022-10-13 10:55:28 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2022-10-13 07:36:43 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku. Lokal mieszkalny ul. Zamkowa 4/1
2022-10-12 15:09:16 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-10-12 11:39:17 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z podziałem na 3 zadania: ul. Astronautów 1b/1, ul. Astronautów 1b/5, ul. Astronautów 1b/10
2022-10-12 06:47:52 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-10-07 09:49:03 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych w ZSW przy ul.Rudzkiej 13 w Rybniku
2022-10-06 13:48:35 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowa 22 w Rybniku w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków technicznych
2022-10-06 10:39:50 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby edukacyjne
2022-10-06 09:49:24 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych w ZSW przy ul.Rudzkiej 13 w Rybniku
2022-10-05 09:08:11 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód samowyładowczy
2022-10-05 09:05:35 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód samowyładowczy
2022-10-05 08:20:49 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód samowyładowczy
2022-10-05 08:11:33 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2022-10-04 10:56:49 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Pion Zastępcy Dyrektora
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-10-04 10:55:51 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Strona główna
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-09-29 14:56:32 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-09-28 14:26:02 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku
2022-09-28 13:43:36 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postepowań 2022
2022-09-28 12:14:42 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych w ZSW przy ul.Rudzkiej 13 w Rybniku
2022-09-28 10:28:50 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do kotłowni przy ul. Gen. Andersa 17 w Rybniku
2022-09-28 10:26:17 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do kotłowni przy ul. Gen. Andersa 13 w Rybniku
2022-09-26 14:45:06 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z podziałem na 3 zadania: ul. Astronautów 1b/1, ul. Astronautów 1b/5, ul. Astronautów 1b/10
2022-09-26 09:16:10 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postepowań 2022
2022-09-23 12:16:39 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z podziałem na 3 zadania: ul. Astronautów 1b/1, ul. Astronautów 1b/5, ul. Astronautów 1b/10
2022-09-21 09:12:20 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-09-21 09:11:33 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-09-21 08:52:52 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku"
2022-09-21 08:47:13 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku"
2022-09-21 08:46:25 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku"
2022-09-21 08:45:38 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku"
2022-09-21 08:44:09 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku"
2022-09-21 08:42:17 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku"
2022-09-21 08:41:34 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku"
2022-09-21 08:39:13 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku"
2022-09-21 08:37:45 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku"
2022-09-21 08:35:39 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku"
2022-09-21 08:35:27 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku"
2022-09-20 12:47:19 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku i wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania"
2022-09-20 12:18:01 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej dla budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku i wyposażonych w indywidualne ciepłomierze"
2022-09-20 11:33:06 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku
2022-09-14 14:32:11 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-09-07 12:46:31 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku
2022-09-05 12:45:28 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku"
2022-09-01 12:56:36 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-08-31 14:07:46 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-08-31 13:36:36 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku
2022-08-31 13:34:54 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-08-30 13:48:04 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku
2022-08-30 12:26:18 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku
2022-08-30 11:49:55 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-08-30 11:48:12 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-08-24 13:58:36 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja i remont lokali mieszkalnych w zasobach AZB 1, 2 z podziałem na 2 zadania: Zad. 1 ul. Św. Antoniego 15/5 i 6, Zad. 2 ul. Św. Antoniego 15/11
2022-08-24 13:09:37 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 2 zadania
2022-08-19 12:43:29 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
2022-08-19 11:20:32 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja i remont lokali mieszkalnych w zasobach AZB 1, 2 z podziałem na 2 zadania: Zad. 1 ul. Św. Antoniego 15/5 i 6, Zad. 2 ul. Św. Antoniego 15/11
2022-08-19 09:13:06 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Długosza nr 4 w Rybniku
2022-08-18 15:45:37 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku
2022-08-18 10:06:01 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja i remont lokali mieszkalnych w zasobach AZB 1, 2 z podziałem na 2 zadania: Zad. 1 ul. Św. Antoniego 15/5 i 6, Zad. 2 ul. Św. Antoniego 15/11
2022-08-17 12:12:18 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 2 zadania
2022-08-12 10:49:51 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 2 zadania
2022-08-11 13:47:25 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
2022-08-11 13:36:11 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Długosza nr 4 w Rybniku
2022-08-08 13:18:46 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-08-08 12:24:14 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Długosza nr 4 w Rybniku
2022-08-04 13:58:59 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-08-04 12:54:03 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
2022-08-04 12:33:07 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 2 zadania
2022-08-03 08:04:39 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
2022-08-02 14:44:30 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Modernizacja i remont lokali mieszkalnych w zasobach AZB 1, 2 z podziałem na 2 zadania: Zad. 1 ul. Św. Antoniego 15/5 i 6, Zad. 2 ul. Św. Antoniego 15/11
2022-07-29 09:35:13 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postepowań 2022
2022-07-26 15:01:07 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postepowań 2022
2022-07-26 14:20:02 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
2022-07-22 11:29:15 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Długosza nr 4 w Rybniku
2022-07-21 08:13:16 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23A, w wyniku którego powstanie 10 lokali w mieszkaniowym zasobie gminy
2022-07-21 08:10:44 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
2022-07-21 08:09:11 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
2022-07-21 08:08:12 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
2022-07-20 12:03:20 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
2022-07-20 11:28:37 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. B. Chrobrego 25, Kościuszki 9, 28, 32/34, J.F. Białych 4, Saint Vallier 8 w Rybniku
2022-07-20 11:20:31 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gliwicka 46, 52, 56, Komuny Paryskiej 1, Zebrzydowicka 8, Cierpioła 5, Korfantego 4, Rudzka 21, Rybnicka 20 w Rybniku
2022-07-20 11:16:20 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Śniadeckiego 7, Żurawia 3, Grażyńskiego 2 w Rybniku
2022-07-20 09:57:49 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na remont lokali mieszkalnych w zasobie Administracji Zasobu Budynków Nr 1, 2 - ul. Mikołowska 29/11
2022-07-20 09:54:49 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na modernizację lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Mikołowska 29/3, 5
2022-07-20 09:52:09 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na modernizację lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Przemysłowa 2/10
2022-07-20 09:49:18 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na modernizację lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Hallera 11/5, 6, 7,8, 9
2022-07-18 12:59:17 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
2022-07-15 12:25:15 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej wraz z robotami towarzyszącymi budynku przy ul. Rudzkiej 13 (budynek A) w Rybniku
2022-07-13 14:43:14 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
2022-07-13 14:00:59 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-07-13 12:33:24 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale użytkowe
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-07-12 13:47:52 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej wraz z robotami towarzyszącymi budynku przy ul. Rudzkiej 13 (budynek A) w Rybniku
2022-07-12 10:07:56 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23A, w wyniku którego powstanie 10 lokali w mieszkaniowym zasobie gminy
2022-07-11 07:55:21 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23A, w wyniku którego powstanie 10 lokali w mieszkaniowym zasobie gminy
2022-07-11 07:49:42 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23A, w wyniku którego powstanie 10 lokali w mieszkaniowym zasobie gminy
2022-07-08 09:55:42 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Zastępca dyrektora
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-07-07 14:59:12 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą ogrzewania z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: ul. Kapitana Leopolda Janiego 57D, Zadanie 2: ul. Szyb Marcin 6
2022-07-07 12:55:52 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Kierownictwo jednostki
Powód wprowadzenia zmiany: aktulizacja
2022-07-07 12:40:37 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Remont po pożarze budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowskiego 9
2022-07-07 09:51:15 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej wraz z robotami towarzyszącymi budynku przy ul. Rudzkiej 13 (budynek A) w Rybniku
2022-07-05 11:26:01 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby muzeum
2022-07-04 13:13:12 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Dyrektor
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-07-04 13:12:09 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Główny Księgowy
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-07-04 13:11:43 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Zastępca dyrektora
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-07-04 13:07:31 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Pion dyrektora
Powód wprowadzenia zmiany: a
2022-07-04 13:06:48 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Pion dyrektora
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-07-04 13:06:39 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Pion Zastępcy Dyrektora
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-07-04 13:06:32 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Pion Głównego Księgowego
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-07-01 06:59:44 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Kierownictwo jednostki
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-06-30 12:57:05 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Kierownictwo jednostki
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-06-30 12:20:47 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-06-30 12:17:10 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
2022-06-29 13:20:55 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby muzeum
2022-06-29 13:09:08 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą ogrzewania z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: ul. Kapitana Leopolda Janiego 57D, Zadanie 2: ul. Szyb Marcin 6
2022-06-28 08:28:52 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Organizacja i zarządzanie
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-06-28 08:24:59 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Organizacja i zarządzanie
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-06-28 07:35:03 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-06-28 07:33:51 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-06-28 07:33:35 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-06-28 07:31:10 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-06-28 07:30:23 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-06-28 07:29:58 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-06-28 07:29:15 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-06-28 07:28:18 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-06-28 07:27:38 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-06-24 09:33:45 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby muzeum
2022-06-23 14:41:34 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-06-23 14:12:14 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Dział Zapewnienia Jakości
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-06-23 14:08:09 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Strona główna
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-06-23 14:06:33 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Strona główna
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-06-22 13:48:45 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7A, 9A w Rybniku z podziałem na 5 zadań
2022-06-21 14:23:09 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej wraz z robotami towarzyszącymi budynku przy ul. Rudzkiej 13 (budynek A) w Rybniku
2022-06-21 12:11:40 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23A, w wyniku którego powstanie 10 lokali w mieszkaniowym zasobie gminy
2022-06-21 10:16:47 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą ogrzewania z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: ul. Kapitana Leopolda Janiego 57D, Zadanie 2: ul. Szyb Marcin 6
2022-06-21 09:50:25 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby muzeum
2022-06-20 14:21:34 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - 4 zadania (Hallera 11/5,6,7,8,9,Przemysłowa2/10,Mikołowska29/3,5,29/11)
2022-06-20 13:09:08 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - 4 zadania (Hallera 11/5,6,7,8,9,Przemysłowa2/10,Mikołowska29/3,5,29/11)
2022-06-15 10:11:12 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7, 9 w Rybniku z podziałem na 5 zadań
2022-06-14 13:08:32 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23A, w wyniku którego powstanie 10 lokali w mieszkaniowym zasobie gminy
2022-06-14 10:31:07 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-06-10 11:32:50 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23A, w wyniku którego powstanie 10 lokali w mieszkaniowym zasobie gminy
2022-06-10 11:31:25 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23A, w wyniku którego powstanie 10 lokali w mieszkaniowym zasobie gminy
2022-06-10 11:08:00 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na dwa zadania: zad. 1 ul. Żurawia 7, zad. 2 Plac Pokoju 3 w Rybniku-Boguszowicach
2022-06-10 11:06:33 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Orzeszkowej 9 w Rybniku
2022-06-09 16:42:29 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą ogrzewania z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: ul. Kapitana Leopolda Janiego 57D, Zadanie 2: ul. Szyb Marcin 6
2022-06-09 10:31:11 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
2022-06-08 15:22:58 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7A, 9A w Rybniku z podziałem na 5 zadań
2022-06-08 15:02:43 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7, 9 w Rybniku z podziałem na 5 zadań
2022-06-08 15:01:07 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - 4 zadania (Hallera 11/5,6,7,8,9,Przemysłowa2/10,Mikołowska29/3,5,29/11)
2022-06-08 14:56:20 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby muzeum
2022-06-08 13:13:00 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Wieloletni Program na lata 2019-2023 - tekst jednolity
2022-06-08 12:09:21 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23A, w wyniku którego powstanie 10 lokali w mieszkaniowym zasobie gminy
2022-06-03 12:54:18 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na dwa zadania: zad. 1 ul. Żurawia 7, zad. 2 Plac Pokoju 3 w Rybniku-Boguszowicach
2022-06-03 10:34:07 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7, 9 w Rybniku z podziałem na 5 zadań
2022-06-02 16:36:57 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: Zad. 1: ul. Mikołowska 31, Zad. 2: ul. Długosza 4
2022-06-02 15:31:38 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w dzielnicy Niedobczyce przy ul. Gen. Andersa 13 i 17 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: ul. Gen. Andersa 13, Zadanie nr 2: ul. Gen. Andersa 17
2022-06-02 14:26:15 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Północ przy ul. Św. Antoniego 11, 13, 15, Św. Antoniego 11a / Piasta 19
2022-06-02 12:32:50 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7A, 9A w Rybniku z podziałem na 5 zadań
2022-06-02 07:31:05 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-06-01 13:19:57 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Majster w Dziale Remontowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-06-01 13:19:18 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-06-01 13:18:29 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-06-01 13:17:50 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Majster w Dziale Remontowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-06-01 13:04:39 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobie ZGM w Rybniku z podziałem na zadania: Zad 1 - Rzeczna 4/6, Zad 2 - Zamkowa 4/1, Zad 3 - Zamkowa 4/2
2022-06-01 11:12:50 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Orzeszkowej 9 w Rybniku
2022-06-01 10:37:46 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na dwa zadania: zad. 1 ul. Żurawia 7, zad. 2 Plac Pokoju 3 w Rybniku-Boguszowicach
2022-05-31 14:50:26 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: W sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-05-31 14:50:09 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: W sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-05-31 14:46:56 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-05-31 14:07:56 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23A, w wyniku którego powstanie 10 lokali w mieszkaniowym zasobie gminy
2022-05-31 12:05:56 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
2022-05-31 11:36:05 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-05-30 09:25:02 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-05-30 09:18:50 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: W sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-05-30 09:12:18 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: W sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika
2022-05-30 09:08:26 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika
2022-05-30 09:06:56 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika
2022-05-30 09:04:31 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika
2022-05-27 11:35:18 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na dwa zadania: zad. 1 ul. Żurawia 7, zad. 2 Plac Pokoju 3 w Rybniku-Boguszowicach
2022-05-27 11:27:54 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
2022-05-27 11:22:41 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-05-26 16:54:03 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno – biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku
2022-05-26 16:26:05 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: Zad. 1: ul. Mikołowska 31, Zad. 2: ul. Długosza 4
2022-05-26 14:44:40 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Koszenie terenów zielonych (trawników) na terenach administrowanych przez Administrację Zasobu Budynków nr 2
2022-05-26 12:17:08 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w dzielnicy Niedobczyce przy ul. Gen. Andersa 13 i 17 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: ul. Gen. Andersa 13, Zadanie nr 2: ul. Gen. Andersa 17
2022-05-26 11:48:57 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Orzeszkowej 9 w Rybniku
2022-05-25 11:58:30 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23A, w wyniku którego powstanie 10 lokali w mieszkaniowym zasobie gminy
2022-05-25 11:52:52 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23A, w wyniku którego powstanie 10 lokali w mieszkaniowym zasobie gminy
2022-05-25 11:18:30 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7, 9 w Rybniku z podziałem na 5 zadań
2022-05-24 13:13:17 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Północ przy ul. Św. Antoniego 11, 13, 15, Św. Antoniego 11a / Piasta 19
2022-05-24 11:21:53 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7A, 9A w Rybniku z podziałem na 5 zadań
2022-05-24 10:59:19 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na dwa zadania: zad. 1 ul. Żurawia 7, zad. 2 Plac Pokoju 3 w Rybniku-Boguszowicach
2022-05-20 12:40:51 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobie ZGM w Rybniku z podziałem na zadania: Zad 1 - Rzeczna 4/6, Zad 2 - Zamkowa 4/1, Zad 3 - Zamkowa 4/2
2022-05-19 15:51:39 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
2022-05-19 14:56:52 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobie ZGM w Rybniku z podziałem na zadania: Zad 1 - Rzeczna 4/6, Zad 2 - Zamkowa 4/1, Zad 3 - Zamkowa 4/2
2022-05-19 14:42:15 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Koszenie terenów zielonych (trawników) na terenach administrowanych przez Administrację Zasobu Budynków nr 1
2022-05-19 12:06:33 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: Zad. 1: ul. Mikołowska 31, Zad. 2: ul. Długosza 4
2022-05-19 10:45:57 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w dzielnicy Niedobczyce przy ul. Gen. Andersa 13 i 17 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: ul. Gen. Andersa 13, Zadanie nr 2: ul. Gen. Andersa 17
2022-05-18 12:51:48 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Orzeszkowej 9 w Rybniku
2022-05-18 11:43:48 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Północ przy ul. Św. Antoniego 11, 13, 15, Św. Antoniego 11a / Piasta 19
2022-05-18 11:30:14 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-05-17 14:30:30 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w dzielnicy Niedobczyce przy ul. Gen. Andersa 13 i 17 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: ul. Gen. Andersa 13, Zadanie nr 2: ul. Gen. Andersa 17
2022-05-17 13:43:42 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7A, 9A w Rybniku z podziałem na 5 zadań
2022-05-17 10:47:58 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobie ZGM w Rybniku z podziałem na zadania: Zad 1 - Rzeczna 4/6, Zad 2 - Zamkowa 4/1, Zad 3 - Zamkowa 4/2
2022-05-17 10:46:23 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobie ZGM w Rybniku z podziałem na zadania: Zad 1 - Rzeczna 4/6, Zad 2 - Zamkowa 4/1, Zad 3 - Zamkowa 4/2
2022-05-17 10:37:47 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobie ZGM w Rybniku z podziałem na zadania: Zad 1 - Rzeczna 4/6, Zad 2 - Zamkowa 4/1, Zad 3 - Zamkowa 4/2
2022-05-17 10:00:31 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Koszenie terenów zielonych (trawników) na terenach administrowanych przez Administrację Zasobu Budynków nr 2
2022-05-13 13:14:05 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: Zad. 1: ul. Mikołowska 31, Zad. 2: ul. Długosza 4
2022-05-13 13:09:02 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7A, 9A w Rybniku z podziałem na 5 zadań
2022-05-13 13:07:05 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7, 9 w Rybniku z podziałem na 5 zadań
2022-05-13 13:05:31 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7, 9 w Rybniku z podziałem na 5 zadań
2022-05-13 13:00:01 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7A, 9A w Rybniku z podziałem na 5 zadań
2022-05-13 12:57:42 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7, 9 w Rybniku z podziałem na 5 zadań
2022-05-13 12:56:16 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7, 9 w Rybniku z podziałem na 5 zadań
2022-05-13 12:19:12 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w dzielnicy Niedobczyce przy ul. Gen. Andersa 13 i 17 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: ul. Gen. Andersa 13, Zadanie nr 2: ul. Gen. Andersa 17
2022-05-13 12:12:33 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Północ przy ul. Św. Antoniego 11, 13, 15, Św. Antoniego 11a / Piasta 19
2022-05-11 14:48:55 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2022-2025
2022-05-11 13:55:22 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: w sprawie zmiany Zarządzenia nr 732/2021 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy
2022-05-11 11:24:08 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Koszenie terenów zielonych (trawników) na terenach administrowanych przez Administrację Zasobu Budynków nr 1
2022-05-11 11:13:21 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Majster w Dziale Remontowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-05-11 11:12:57 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Majster w Dziale Remontowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-05-11 11:09:32 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-05-11 11:07:30 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-05-10 15:00:26 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7, 9 w Rybniku z podziałem na 5 zadań
2022-05-10 14:13:49 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: Zad. 1: ul. Mikołowska 31, Zad. 2: ul. Długosza 4
2022-05-10 13:36:08 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Majster w Dziale Remontowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-05-10 12:57:06 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-05-10 12:56:44 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-05-10 12:55:02 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-05-09 13:31:21 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w dzielnicy Niedobczyce przy ul. Gen. Andersa 13 i 17 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: ul. Gen. Andersa 13, Zadanie nr 2: ul. Gen. Andersa 17
2022-05-06 09:43:38 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobie ZGM w Rybniku z podziałem na zadania: Zad 1 - Rzeczna 4/6, Zad 2 - Zamkowa 4/1, Zad 3 - Zamkowa 4/2
2022-05-05 16:19:42 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Sprawozdanie finansowe
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-05-05 16:17:11 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprawozdanie finansowe za 2021r.
2022-05-05 16:14:51 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Sprawozdanie finansowe za 2021r.
2022-05-05 13:59:39 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Koszenie terenów zielonych (trawników) na terenach administrowanych przez Administrację Zasobu Budynków nr 1
2022-05-05 13:25:15 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Koszenie terenów zielonych (trawników) na terenach administrowanych przez Administrację Zasobu Budynków nr 2
2022-05-05 11:40:35 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-05-04 11:34:11 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7A, 9A w Rybniku z podziałem na 5 zadań
2022-05-04 11:17:02 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7, 9 w Rybniku z podziałem na 5 zadań
2022-05-04 11:07:07 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postepowań 2022
2022-04-29 10:19:37 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-04-29 09:58:01 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w dzielnicy Niedobczyce przy ul. Gen. Andersa 13 i 17 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: ul. Gen. Andersa 13, Zadanie nr 2: ul. Gen. Andersa 17
2022-04-29 09:33:15 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Północ przy ul. Św. Antoniego 11, 13, 15, Św. Antoniego 11a / Piasta 19
2022-04-29 08:27:36 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-04-28 10:30:03 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja plau postępowań 2022
2022-04-27 10:30:59 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Formy pomocy w spłacie należności
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-04-26 13:02:41 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Koszenie terenów zielonych (trawników) na terenach administrowanych przez Administrację Zasobu Budynków nr 2
2022-04-26 12:53:10 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Koszenie terenów zielonych (trawników) na terenach administrowanych przez Administrację Zasobu Budynków nr 1
2022-04-25 11:16:01 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-04-22 12:55:22 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań
2022-04-22 11:45:58 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Zastępca Dyrektora w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-21 13:34:25 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-04-21 13:26:12 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-04-21 13:25:42 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale mieszkalne
2022-04-21 12:45:27 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: aktu
2022-04-21 12:38:46 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: a
2022-04-21 12:36:57 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: a
2022-04-21 12:35:53 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-04-21 12:34:23 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale mieszkalne
2022-04-21 12:32:58 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-04-21 12:24:30 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: aktua
2022-04-21 12:22:11 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-04-21 07:49:34 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-21 07:49:10 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Referent w Dziale Remontowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-21 07:48:54 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Referent w Biurze Radców Prawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-21 07:48:43 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Inspektor w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-21 07:48:06 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-21 07:47:33 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-21 07:47:20 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Referent w Dziale Zamówień Publicznych i Umów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-21 07:47:03 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Referent w Dziale Lokalowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-21 07:46:50 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-21 07:46:25 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-21 07:46:06 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-21 07:45:14 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-21 07:44:59 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-21 07:44:45 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Referent w Dziale Zamówień Publicznych i Umów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-21 07:44:21 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-21 07:44:07 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-21 07:43:18 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-21 07:42:37 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Specjalista ds. Rozliczeń Projektów Unijnych w Dziale Technicznym
2022-04-20 14:36:51 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Zad.1: ul. Gliwicka 44, Zad.2: ul. Gliwicka 48, Zad.3: ul. Gliwicka 50
2022-04-20 14:28:23 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: Zad.1: ul. Mikołowska 27 i 29, Zad.2: ul. Przemysłowa 22
2022-04-20 11:42:57 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Majątek
Powód wprowadzenia zmiany: a
2022-04-20 11:41:23 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Majątek
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-04-20 11:38:30 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Majątek
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-04-19 14:37:40 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Majster w Dziale Remontowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-19 12:27:43 Jacek Krakos adminWycofanie pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-04-19 12:26:29 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Pion Głównego Księgowego
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-04-19 12:25:51 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Pion dyrektora
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-04-19 12:23:55 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-04-19 12:23:21 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-04-19 12:18:05 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Kierownictwo jednostki
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-04-19 12:16:52 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Kierownictwo jednostki
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-04-19 12:15:38 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Pion dyrektora
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-04-14 16:41:56 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-14 16:06:44 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji z podziałem na 3 zadania: zad.1 ul. Janiego 57C , zad.2 ul. Okulickiego 14, zad.3 ul. Piasta 9 w Rybniku
2022-04-14 14:18:40 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Zad.1: ul. Gliwicka 44, Zad.2: ul. Gliwicka 48, Zad.3: ul. Gliwicka 50
2022-04-14 07:33:35 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Pion Zastępcy Dyrektora
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-04-13 14:56:37 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postepowań 2022
2022-04-12 14:07:53 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań
2022-04-11 12:42:01 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-08 10:14:22 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: Zad.1: ul. Mikołowska 27 i 29, Zad.2: ul. Przemysłowa 22
2022-04-08 06:53:53 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-08 06:53:01 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-08 06:52:27 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-04-07 15:41:54 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja i remont lokali mieszkalnych w zasobach AZB 1 i 2 z podziałem na zadania
2022-04-07 14:12:13 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji z podziałem na 3 zadania: zad.1 ul. Janiego 57C , zad.2 ul. Okulickiego 14, zad.3 ul. Piasta 9 w Rybniku
2022-04-04 10:10:34 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Zad.1: ul. Gliwicka 44, Zad.2: ul. Gliwicka 48, Zad.3: ul. Gliwicka 50
2022-04-01 12:07:29 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Strona główna
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-03-31 14:11:55 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: Zad.1: ul. Mikołowska 27 i 29, Zad.2: ul. Przemysłowa 22
2022-03-31 10:16:48 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja i remont lokali mieszkalnych w zasobach AZB 1 i 2 z podziałem na zadania
2022-03-30 14:26:59 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Administrację Zasobu Budynków nr 1 w Rybniku
2022-03-28 13:16:00 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Administrację Zasobu Budynków nr 1 w Rybniku
2022-03-28 12:49:35 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja i remont lokali mieszkalnych w zasobach AZB 1 i 2 z podziałem na zadania
2022-03-28 08:36:50 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Zastępca Dyrektora w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-03-25 11:34:04 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: Zad.1: ul. Mikołowska 27 i 29, Zad.2: ul. Przemysłowa 22
2022-03-24 08:50:19 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Hallera 9, 9a i 11 w Rybniku
2022-03-23 10:44:13 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja i remont lokali mieszkalnych w zasobach AZB 1 i 2 z podziałem na zadania
2022-03-23 10:34:35 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja i remont lokali mieszkalnych w zasobach AZB 1 i 2 z podziałem na zadania
2022-03-23 10:26:23 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja i remont lokali mieszkalnych w zasobach AZB 1 i 2 z podziałem na zadania
2022-03-22 13:12:03 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-03-22 12:56:41 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-03-21 11:41:07 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Zad.1: ul. Gliwicka 44, Zad.2: ul. Gliwicka 48, Zad.3: ul. Gliwicka 50
2022-03-21 09:55:52 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno – biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku
2022-03-18 11:27:46 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno – biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku
2022-03-17 14:40:50 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: Zad.1: ul. Mikołowska 27 i 29, Zad.2: ul. Przemysłowa 22
2022-03-17 09:52:23 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji z podziałem na 3 zadania: zad.1 ul. Janiego 57C , zad.2 ul. Okulickiego 14, zad.3 ul. Piasta 9 w Rybniku
2022-03-15 13:43:22 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Formy pomocy w spłacie należności
Powód wprowadzenia zmiany: ak
2022-03-15 13:42:42 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Formy pomocy w spłacie należności
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja dokumentów
2022-03-14 11:09:24 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-03-14 10:45:42 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Hallera 9, 9a i 11 w Rybniku
2022-03-10 16:31:47 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Modernizacja i remont lokali mieszkalnych w zasobach AZB 1 i 2 z podziałem na zadania
2022-03-10 09:43:38 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Administrację Zasobu Budynków nr 1 w Rybniku
2022-03-10 07:42:38 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Dział Techniczny
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-03-10 07:41:11 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Dział Techniczny
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-03-09 14:55:05 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-03-09 14:51:23 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno – biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku
2022-03-09 14:40:10 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji z podziałem na 3 zadania: zad.1 ul. Janiego 57C , zad.2 ul. Okulickiego 14, zad.3 ul. Piasta 9 w Rybniku
2022-03-08 14:59:38 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-03-08 14:59:11 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-03-07 14:00:41 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Formy pomocy w spłacie należności
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja zarządzenia
2022-03-07 13:59:06 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Zarządzenie Nr 6.2022
2022-03-07 12:55:53 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Śródmieściu (2)
2022-03-07 12:42:58 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Śródmieściu.pdf
2022-03-04 10:36:16 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Hallera 9, 9a i 11 w Rybniku
2022-03-02 14:32:31 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Administrację Zasobu Budynków nr 1 w Rybniku
2022-03-01 14:12:54 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-02-28 09:25:44 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód dyspozycyjny w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy w dni robocze na potrzeby Zakładu Gosp. Mieszk
2022-02-24 11:49:38 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód dyspozycyjny w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy w dni robocze na potrzeby Zakładu Gosp. Mieszk
2022-02-22 14:03:01 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-02-17 10:46:11 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Hallera 9, 9a i 11 w Rybniku
2022-02-17 09:28:08 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód dyspozycyjny w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy w dni robocze na potrzeby Zakładu Gosp. Mieszk
2022-02-16 14:53:09 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez AZB NR 2 w Rybniku
2022-02-16 14:49:52 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez AZB NR 2 z podziałem na 2 zadania
2022-02-16 14:39:21 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2022-02-15 13:09:39 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do mieszkania przy ul.Ks. Jośki 27b/7 w Rybniku przeznaczonego do zasiedlenia przez repatriantów
2022-02-15 13:03:38 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do kotłowni przy ul. Kolejowej B w Rybniku
2022-02-15 12:57:03 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do kotłowni przy ul. Kolejowej A w Rybniku
2022-02-11 09:54:05 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez AZB NR 2 w Rybniku
2022-02-11 09:52:21 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez AZB NR 2 z podziałem na 2 zadania
2022-02-11 09:37:08 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Obowiązek informacyjny (RODO)
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-02-11 09:36:18 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: pliki do zakładki RODO
2022-02-10 10:15:27 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez AZB NR 2 w Rybniku
2022-02-10 10:07:39 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez AZB NR 2 z podziałem na 2 zadania
2022-02-09 11:37:16 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód dyspozycyjny w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy w dni robocze na potrzeby Zakładu Gosp. Mieszk
2022-02-09 10:46:36 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2022-02-03 16:55:04 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-02-03 16:53:34 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-02-03 15:56:49 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód dyspozycyjny w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy w dni robocze na potrzeby Zakładu Gosp. Mieszk.
2022-02-01 13:59:32 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na dwa zadania: zad. 1 ul. Żurawia 7, zad. 2 Plac Pokoju 3 w Rybniku-Boguszowicach
2022-02-01 13:36:20 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na dwa zadania: zad. 1 ul. Żurawia 7, zad. 2 Plac Pokoju 3 w Rybniku-Boguszowicach
2022-02-01 11:55:23 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez AZB NR 2 w Rybniku
2022-02-01 11:41:29 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez AZB NR 2 z podziałem na 2 zadania
2022-01-31 09:43:14 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania
2022-01-31 09:07:10 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja planu
2022-01-28 11:12:43 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód dyspozycyjny w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy w dni robocze na potrzeby Zakładu Gosp. Mieszk.
2022-01-27 10:00:58 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód dyspozycyjny w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy w dni robocze na potrzeby Zakładu Gosp. Mieszk.
2022-01-25 11:05:26 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2022-01-21 12:55:48 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na dwa zadania: zad. 1 ul. Żurawia 7, zad. 2 Plac Pokoju 3 w Rybniku-Boguszowicach
2022-01-21 12:54:57 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na dwa zadania: zad. 1 ul. Żurawia 7, zad. 2 Plac Pokoju 3 w Rybniku-Boguszowicach
2022-01-21 09:15:47 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania
2022-01-20 12:29:25 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-01-20 11:53:35 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-01-20 08:58:53 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszk. wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3zadania: Bogusławskiego 1,26,Patriotów 9
2022-01-19 12:57:10 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód dyspozycyjny w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy w dni robocze na potrzeby Zakładu Gosp. Mieszk.
2022-01-19 12:56:31 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód dyspozycyjny w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy w dni robocze na potrzeby Zakładu Gosp. Mieszk.
2022-01-19 12:53:43 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2022-01-19 09:21:46 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja wniosku na stronie
2022-01-19 09:21:11 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale mieszkalne
2022-01-18 09:26:55 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM 2 w Rybniku
2022-01-18 09:25:54 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM 2 z podziałem na 2 zadania
2022-01-17 15:00:34 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2022-01-17 09:50:49 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2022-01-17 07:37:14 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2022
2022-01-14 12:58:19 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-01-14 12:57:18 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-01-13 16:19:56 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania
2022-01-13 13:11:12 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2022-01-12 13:57:10 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 4 zadania
2022-01-11 14:40:35 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 4 zadania
2022-01-11 13:57:35 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 4 zadania
2022-01-11 13:03:40 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania
2022-01-11 11:08:30 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2022-01-11 08:50:25 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz wykonanie opinii sprawności technicznej przew. komin. w bud. admin. przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM 1 z podz. na 3 zadania
2022-01-10 13:52:42 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2022-01-10 13:17:20 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja dodanie załacznika
2022-01-10 13:15:43 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na 2 zadania: zad.1 ul. Rzeczna 4/6, ul. Zamkowa 4/2, ul. Zamkowa 2 zad.2 ul. Korfantego 4/5 i 4/6 w Rybniku
2022-01-10 13:13:35 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-01-10 13:10:44 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale mieszkalne
2022-01-10 11:10:20 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM 2 w Rybniku
2022-01-10 11:08:10 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM 2 z podziałem na 2 zadania
2022-01-05 14:27:46 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 4 zadania
2022-01-04 14:32:00 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 4 zadania
2022-01-04 14:13:06 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz wykonanie opinii sprawności technicznej przew. komin. w bud. admin. przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM 1 z podz. na 3 zadania
2022-01-04 14:09:46 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz wykonanie opinii sprawności technicznej przew. komin. w bud. admin. przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM 1 z podz. na 3 zadania
2022-01-04 13:06:01 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszk. bedących w zasobach ZGM w bud. Wspólnot Mieszk. przy ul. W. Kuboszka 4, J. Lompy 11,13,17 w Rybniku
2022-01-04 12:37:50 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszk. bedących w zasobach ZGM w bud. Wspólnot Mieszkan. przy ul.Grażynskiego2,Kadetów 1,2,W. Kuboszka2w Rybniku
2022-01-04 12:01:29 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Organizacja i zarządzanie
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-01-04 11:55:22 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Administracja Zasobu Budynków
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-01-04 11:35:33 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Dział Remontowy
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-01-04 11:28:59 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Organizacja i zarządzanie
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-01-04 11:26:53 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Dział Zapewnienia Jakości
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-01-04 11:25:38 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Dział Zapewnienia Jakości
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-01-04 10:39:15 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Strona główna
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-01-04 10:26:41 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Strona główna
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2022-01-04 10:24:51 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Strona główna
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-01-04 08:50:31 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-01-04 08:50:11 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-01-04 08:49:52 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: W sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2022-01-04 08:49:28 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-01-04 07:16:00 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Organizacja i zarządzanie
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2022-01-03 13:14:40 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-01-03 13:13:29 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-01-03 13:07:10 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-01-03 08:02:03 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania: Zad.1 - ul. Janiego 57 C, Zad.2 - ul. Okulickiego 14
2022-01-02 12:26:32 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-01-02 12:25:35 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-01-02 12:23:56 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-01-02 12:02:30 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-01-02 12:01:49 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-01-02 12:00:25 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-01-02 11:49:23 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-01-02 11:47:36 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-01-01 20:00:54 Jacek Krakos adminAktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-01-01 19:45:04 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-01-01 19:44:53 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-01-01 19:43:26 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-01-01 19:43:19 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2022-01-01 19:40:37 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-12-31 10:04:44 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM 2 w Rybniku
2021-12-31 10:03:43 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM 2 z podziałem na 2 zadania
2021-12-31 07:15:43 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
2021-12-30 14:29:56 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: publikacja planu na 2022
2021-12-30 13:32:45 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania
2021-12-30 10:41:48 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2021-12-29 14:49:34 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na 2 zadania: zad.1 ul. Rzeczna 4/6, ul. Zamkowa 4/2, ul. Zamkowa 2 zad.2 ul. Korfantego 4/5 i 4/6 w Rybniku
2021-12-29 14:13:55 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-12-29 14:09:24 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plany postępowań z lat ubiegłych
Powód wprowadzenia zmiany: test
2021-12-29 12:31:01 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2021-12-28 12:22:17 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plany postępowań z lat ubiegłych
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-12-28 12:19:29 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2021-12-28 12:18:15 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-12-28 12:16:41 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plany postępowań z lat ubiegłych
Powód wprowadzenia zmiany: testy
2021-12-28 12:10:59 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-12-28 12:10:26 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-12-28 11:28:21 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
2021-12-28 10:50:19 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszk. bedących w zasobach ZGM w bud. Wspólnot Mieszkan. przy ul.Grażynskiego2,Kadetów 1,2,W. Kuboszka2w Rybniku
2021-12-28 10:39:52 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszk. bedących w zasobach ZGM w bud. Wspólnot Mieszk. przy ul. W. Kuboszka 4, J. Lompy 11,13,17 w Rybniku
2021-12-27 12:07:34 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz wykonanie opinii sprawności technicznej przew. komin. w bud. admin. przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM 1 z podz. na 3 zadania
2021-12-23 13:49:34 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 4 zadania
2021-12-23 12:57:58 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM 2 w Rybniku
2021-12-23 12:49:29 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM 2 z podziałem na 2 zadania
2021-12-22 13:35:16 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
2021-12-21 12:03:44 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszk. bedących w zasobach ZGM w bud. Wspólnot Mieszkan. przy ul.Grażynskiego2,Kadetów 1,2,W. Kuboszka2w Rybniku
2021-12-21 12:01:42 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszk. bedących w zasobach ZGM w bud. Wspólnot Mieszk. przy ul. W. Kuboszka 4, J. Lompy 11,13,17 w Rybniku
2021-12-21 12:00:38 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2021
2021-12-21 08:01:41 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na zadania: Zadanie 1: Kadetów 5 Zadanie 2: W. Kuboszka 3 Zadanie 3: Patriotów 16 Zadanie 4: Patriotów 18
2021-12-21 07:43:16 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania: Zad.1 - ul. Janiego 57 C, Zad.2 - ul. Okulickiego 14
2021-12-21 07:34:02 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2021-12-20 14:33:19 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszk. będących w zasobach ZGM w bud. Wspólnot Mieszkan. przy ul. Bogusławskiego 7, 8, E.Drobnego 1, 2 Rybniku
2021-12-20 12:44:33 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszk. będących w zasobach ZGM w bud. Wspólnot Mieszkan. przy ul. Bogusławskiego 7, 8, E.Drobnego 1, 2 Rybniku
2021-12-20 12:39:45 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na zadania: Zadanie 1: Kadetów 5 Zadanie 2: W. Kuboszka 3 Zadanie 3: Patriotów 16 Zadanie 4: Patriotów 18
2021-12-16 16:00:59 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz wykonanie opinii sprawności technicznej przew. komin. w bud. admin. przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM 1 z podz. na 3 zadania
2021-12-16 15:11:59 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2021
2021-12-16 12:52:52 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i modernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na 2 zadania.
2021-12-16 10:28:56 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno – biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku
2021-12-16 10:26:25 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno – biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku
2021-12-16 10:25:24 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno – biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku
2021-12-16 10:03:11 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno – biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku
2021-12-16 10:01:16 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Wycofanie dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno – biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku
2021-12-16 09:37:51 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno – biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku
2021-12-16 09:36:09 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania: Zad.1 - ul. Mikołowska 27, 29, 31, Zad.2 - żłobek SKRZAT ul. Dąbrówki 9
2021-12-16 07:05:49 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Remontowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-12-16 07:04:57 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Remontowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-12-15 15:10:45 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 4 zadania
2021-12-15 13:27:22 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Obowiązek informacyjny (RODO)
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja strony
2021-12-15 13:25:34 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: pliki do zakładki RODO
2021-12-15 12:56:37 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2021-12-15 12:40:43 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno – biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku
2021-12-14 10:35:17 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja wniosku
2021-12-14 10:33:53 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale mieszkalne
2021-12-13 14:23:55 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania: Zad.1 - ul. Janiego 57 C, Zad.2 - ul. Okulickiego 14
2021-12-13 14:21:51 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-12-11 12:13:52 Oskar Oskar (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ZGM)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: xxx
2021-12-11 12:02:08 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2021-12-11 11:59:31 Oskar Oskar (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ZGM)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: xxx
2021-12-10 13:43:13 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2021-12-10 13:37:39 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja test tablica znaków
2021-12-10 12:02:52 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-12-10 12:01:23 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszk. będących w zasobach ZGM w bud. Wspólnot Mieszkan. przy ul. Bogusławskiego 7, 8, E.Drobnego 1, 2 Rybniku
2021-12-10 12:00:19 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszk. bedących w zasobach ZGM w bud. Wspólnot Mieszkan. przy ul.Grażynskiego2,Kadetów 1,2,W. Kuboszka2w Rybniku
2021-12-10 11:56:40 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na zadania: Zadanie 1: Kadetów 5 Zadanie 2: W. Kuboszka 3 Zadanie 3: Patriotów 16 Zadanie 4: Patriotów 18
2021-12-10 11:54:18 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na zadania: Zadanie 1: Kadetów 5 Zadanie 2: W. Kuboszka 3 Zadanie 3: Patriotów 16 Zadanie 4: Patriotów 18
2021-12-10 11:53:17 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Biurze Radców Prawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-12-10 11:52:40 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Biurze Radców Prawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-12-10 11:47:15 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszk. bedących w zasobach ZGM w bud. Wspólnot Mieszk. przy ul. W. Kuboszka 4, J. Lompy 11,13,17 w Rybniku
2021-12-10 11:35:06 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania: Zad.1 - ul. Mikołowska 27, 29, 31, Zad.2 - żłobek SKRZAT ul. Dąbrówki 9
2021-12-10 11:18:15 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2021-12-10 06:54:09 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja test
2021-12-09 20:52:25 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań
2021-12-09 14:35:02 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i modernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na 2 zadania.
2021-12-09 12:58:52 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
2021-12-06 14:55:27 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno – biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku
2021-12-06 12:41:05 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2021-12-06 12:23:06 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i modernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na 2 zadania.
2021-12-06 12:11:04 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2021-12-02 17:15:34 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: W sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy
2021-12-02 17:15:19 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: W sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy
2021-12-02 16:54:15 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: W sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy
2021-12-02 08:17:10 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik
2021-12-01 14:34:52 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
2021-12-01 13:57:17 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2021-11-30 12:06:47 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
2021-11-25 14:15:08 Edyta Stawinoga (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i modernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na 2 zadania.
2021-11-25 13:47:32 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania: Zad.1 - ul. Mikołowska 27, 29, 31, Zad.2 - żłobek SKRZAT ul. Dąbrówki 9
2021-11-25 13:46:15 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania: Zad.1 - ul. Mikołowska 27, 29, 31, Zad.2 - żłobek SKRZAT ul. Dąbrówki 9
2021-11-25 13:45:03 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania: Zad.1 - ul. Mikołowska 27, 29, 31, Zad.2 - żłobek SKRZAT ul. Dąbrówki 9
2021-11-25 13:07:48 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania: Zad.1 - ul. Janiego 57 C, Zad.2 - ul. Okulickiego 14
2021-11-24 09:53:10 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2021
2021-11-23 15:10:20 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2021
2021-11-22 13:30:19 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale użytkowe
2021-11-22 13:29:32 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale użytkowe
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2021-11-22 13:00:21 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych-etapII
2021-11-22 12:56:54 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont połaci dachowej z dachówki ceramicznej wraz z przemurowaniem kominów ponad dachem i uzupełnieniem ław kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wolnej 10 w Rybniku
2021-11-22 12:43:48 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych-etap IA
2021-11-22 12:33:21 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszklanych w Rybniku-Niedobczycach
2021-11-22 12:30:25 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszklanych w Rybniku-Nieodbczycach
2021-11-22 12:30:13 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszklanych w Rybniku-Nieodbczycach
2021-11-22 12:29:40 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszklanych w Rybniku-Nieodbczycach
2021-11-22 12:29:07 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszklanych w Rybniku-Nieodbczycach
2021-11-22 12:28:54 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszklanych w Rybniku-Nieodbczycach
2021-11-22 12:28:41 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszklanych w Rybniku-Nieodbczycach
2021-11-22 12:27:17 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszklanych w Rybniku-Nieodbczycach
2021-11-22 12:26:38 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszklanych w Rybniku-Nieodbczycach
2021-11-22 12:20:44 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszklanych w Rybniku-Nieodbczycach
2021-11-22 12:02:54 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych-etap I
2021-11-19 11:50:14 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych w ZSW ul.Rudzka 13 w Rybniku
2021-11-19 11:15:32 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Remontowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-11-19 08:16:13 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: 0360_18-IPK-etap I -kontrola 2.pdf
2021-11-19 08:14:17 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I
2021-11-19 08:09:06 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: 0360_18-IPK-etap I -kontrola 2.pdf
2021-11-19 08:08:26 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: 0360_18-IPK-etap I -kontrola 2.pdf
2021-11-19 08:04:36 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: 0360_18-IPK-etap I -kontrola 2.pdf
2021-11-18 15:16:48 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont połaci dachowej z dachówki ceramicznej wraz z przemurowaniem kominów ponad dachem i uzupełnieniem ław kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wolnej 10 w Rybniku
2021-11-18 08:31:08 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Referent w Biurze Radców Prawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-11-17 13:31:57 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2021
2021-11-17 10:16:33 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont połaci dachowej z dachówki ceramicznej wraz z przemurowaniem kominów ponad dachem i uzupełnieniem ław kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wolnej 10 w Rybniku
2021-11-16 15:27:45 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2021
2021-11-15 13:38:03 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2021
2021-11-10 17:00:52 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-11-10 16:59:24 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-11-09 11:59:19 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do kotłowni przy ul. Hetmańska 5 w Rybniku
2021-11-05 12:22:19 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont mieszkania przy ul. Ks. Jośki 27b/7 na cele repatriacyjne
2021-11-05 12:22:07 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych ADM1 i lokalach użytkowych z podziałem na 3 zadania
2021-11-03 14:28:10 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych w ZSW ul.Rudzka 13 w Rybniku
2021-11-03 10:16:53 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych w ZSW ul.Rudzka 13 w Rybniku
2021-11-03 08:44:02 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-11-03 08:43:06 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale mieszkalne
2021-11-03 08:42:06 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale mieszkalne
2021-11-02 14:44:27 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont połaci dachowej z dachówki ceramicznej wraz z przemurowaniem kominów ponad dachem i uzupełnieniem ław kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wolnej 10 w Rybniku
2021-11-02 14:41:05 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont połaci dachowej z dachówki ceramicznej wraz z przemurowaniem kominów ponad dachem i uzupełnieniem ław kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wolnej 10 w Rybniku
2021-11-02 14:25:17 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2021
2021-11-02 14:19:03 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Remont połaci dachowej z dachówki ceramicznej wraz z przemurowaniem kominów ponad dachem i uzupełnieniem ław kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wolnej 10 w Rybniku
2021-11-02 12:45:09 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont mieszkania przy ul. Ks. Jośki 27b/7 na cele repatriacyjne
2021-10-29 09:43:33 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont mieszkania przy ul. Ks. Jośki 27b/7 na cele repatriacyjne
2021-10-28 15:29:17 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: W sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-10-28 15:23:22 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: W sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-10-28 11:51:05 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych ADM1 i lokalach użytkowych z podziałem na 3 zadania
2021-10-26 22:29:36 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-10-26 22:28:45 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-10-26 22:24:04 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-10-26 22:22:08 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-10-21 15:08:58 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych w ZSW ul.Rudzka 13 w Rybniku
2021-10-20 13:10:00 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Inspektor w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-10-19 11:00:32 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2021
2021-10-15 12:39:09 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych ADM1 i lokalach użytkowych z podziałem na 3 zadania
2021-10-14 12:52:00 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych ADM1 i lokalach użytkowych z podziałem na 3 zadania
2021-10-14 12:49:41 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont mieszkania przy ul. Ks. Jośki 27b/7 na cele repatriacyjne
2021-10-14 12:48:30 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont mieszkania przy ul. Ks. Jośki 27b/7 na cele repatriacyjne
2021-10-14 12:47:44 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Remont mieszkania przy ul. Ks. Jośki 27b/7 na cele repatriacyjne
2021-10-13 13:21:27 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Remont mieszkania przy ul. Ks. Jośki 27b/7 na cele repatriacyjne
2021-10-12 12:18:52 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Formy pomocy w spłacie należności
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja wniosków
2021-10-12 12:18:11 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Załączniki do wniosku dla potrzebujących pomocy
2021-10-12 09:11:50 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: pliki do zakładki RODO
2021-10-12 09:10:48 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Obowiązek informacyjny (RODO)
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja dodanie plików
2021-10-12 09:09:45 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Obowiązek informacyjny (RODO)
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja - dodanie plików
2021-10-12 07:20:08 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja - dodanie wniosków
2021-10-12 07:17:05 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale mieszkalne
2021-10-05 12:12:54 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Skargi i wnioski
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja menu
2021-10-05 12:12:30 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: E-kartoteka
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja menu
2021-10-05 12:12:24 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Formy pomocy w spłacie należności
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja menu
2021-10-05 12:12:07 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Zmiany liczby osób zamieszkałych w lokalu
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja menu
2021-10-05 11:58:00 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja menu
2021-10-05 11:57:37 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Nabór kandydatów do pracy
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja menu
2021-10-05 11:57:17 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Akty prawne
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja menu
2021-10-05 11:56:58 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Zamówienia Publiczne
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja menu
2021-10-05 11:56:47 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Sprawozdanie finansowe
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja menu
2021-10-05 11:56:25 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Numery rachunków bankowych
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja menu
2021-10-05 11:56:09 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Informacja publiczna
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja menu
2021-10-05 11:55:59 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Obowiązek informacyjny (RODO)
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja menu
2021-10-05 11:55:48 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Numery rachunków bankowych
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja menu
2021-10-05 11:55:41 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Informacja publiczna
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja menu
2021-10-05 11:55:25 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Dostępność
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja menu
2021-10-05 11:54:50 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale użytkowe
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja menu
2021-10-05 11:54:34 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja menu
2021-10-05 11:53:53 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2021-10-05 11:02:48 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: W sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2021-10-05 10:55:54 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: W sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2021-10-05 10:45:21 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: W sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2021-10-05 07:47:34 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2021
2021-09-29 07:17:00 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Zamówień Publicznych i Umów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-09-29 07:16:40 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Zamówień Publicznych i Umów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-09-28 14:49:23 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych ADM1 i lokalach użytkowych z podziałem na 3 zadania
2021-09-28 14:48:37 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych ADM1 i lokalach użytkowych z podziałem na 3 zadania
2021-09-28 08:16:24 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-09-23 14:20:32 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2021
2021-09-15 14:03:06 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Lokalowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-09-13 17:08:08 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-09-13 09:41:05 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-09-13 09:39:43 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-09-03 09:48:54 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Zamówień Publicznych i Umów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-09-03 07:23:17 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Obowiązek informacyjny (RODO)
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja dokumentów
2021-09-03 07:19:56 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Obowiązek informacyjny (RODO)
Powód wprowadzenia zmiany: Dodanie dokumentu
2021-09-03 07:18:03 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: pliki do zakładki RODO
2021-09-02 15:30:09 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2021
2021-09-01 07:05:56 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Obowiązek informacyjny (RODO)
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja dokumentów
2021-09-01 07:05:01 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: pliki do zakładki RODO
2021-08-31 11:14:14 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Obowiązek informacyjny (RODO)
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-08-31 11:13:30 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: pliki do zakładki RODO
2021-08-30 14:33:27 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Obowiązek informacyjny (RODO)
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-08-30 14:32:37 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: pliki do zakładki RODO
2021-08-30 08:16:04 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: W sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy
2021-08-30 08:14:11 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: W sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy
2021-08-30 08:12:24 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: W sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy
2021-08-30 08:04:29 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: W sprawie weryfikacji spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu Gminy
2021-08-30 08:02:28 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: W sprawie weryfikacji spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu Gminy
2021-08-27 12:40:16 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-08-27 12:39:06 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja zarządzenia PM
2021-08-26 15:58:03 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale mieszkalne
2021-08-26 15:57:07 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale mieszkalne
2021-08-26 15:51:36 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Formy pomocy w spłacie należności
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja wniosku
2021-08-26 15:51:06 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Załączniki do wniosku dla potrzebujących pomocy
2021-08-17 07:59:15 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła. Termomodernizacja budynku przy ul. Patriotów 9 wraz ze zmianą źródeł ciepła
2021-08-13 07:31:27 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-08-12 16:54:31 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Wyniki postępowań
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-08-12 16:52:12 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Wyniki postępowań
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2021-08-12 16:51:33 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Wyniki postępowań
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-08-12 16:40:00 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 44
2021-08-12 16:38:15 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 42A
2021-08-12 16:36:30 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 38
2021-08-12 16:34:41 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 36
2021-08-12 16:30:29 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 34
2021-08-12 15:51:04 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Paderewskiego 37
2021-08-12 15:49:10 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Paderewskiego 35
2021-08-12 15:46:37 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Paderewskiego 33
2021-08-12 15:43:48 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Paderewskiego 31
2021-08-12 15:41:07 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 44B
2021-08-12 15:38:23 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 44A
2021-08-12 15:35:43 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 44A
2021-08-12 14:57:09 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-08-12 14:56:00 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-08-12 14:54:59 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-08-11 14:26:21 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Kadetów 4,6, Śniadeckiego 5
2021-08-11 12:59:11 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszk. wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3zadania: Bogusławskiego 1,26,Patriotów 9
2021-08-11 11:21:23 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Patriotów 4, 6, 14
2021-08-11 07:33:46 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale użytkowe
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-08-09 14:55:37 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Lokalowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-08-09 10:20:53 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-08-09 08:46:24 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Zamówień Publicznych i Umów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-08-05 16:19:58 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła. Termomodernizacja budynku przy ul. Patriotów 9 wraz ze zmianą źródeł ciepła
2021-08-04 08:38:47 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Patriotów 8, 10, 12
2021-08-02 14:50:34 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie prac dekarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-08-02 14:40:20 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na 4 zadania: Gen. Andersa 40,40A,40B,42
2021-07-29 13:19:57 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszk. wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3zadania: Bogusławskiego 1,26,Patriotów 9
2021-07-29 13:05:04 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Kadetów 4,6, Śniadeckiego 5
2021-07-29 11:57:54 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Patriotów 8, 10, 12
2021-07-28 12:18:13 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Publikacja dokumentuDokument: Informacja o unieważnieniu postępowania DZP.2120.0030.2021
2021-07-28 12:14:33 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Publikacja dokumentuDokument: Informacja o unieważnieniu postępowania DZP.2120.0029.2021
2021-07-28 12:02:32 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Wyniki postępowań
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2021-07-28 11:56:20 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Wyniki postępowań
Powód wprowadzenia zmiany: publikacja
2021-07-28 09:36:55 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-07-28 09:36:19 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-07-28 09:29:35 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-07-28 08:44:57 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszk. wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3zadania: Bogusławskiego 1,26,Patriotów 9
2021-07-28 08:31:03 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Kadetów 4,6, Śniadeckiego 5
2021-07-28 08:18:55 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Patriotów 4, 6, 14
2021-07-26 10:55:04 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie prac dekarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-07-22 14:26:56 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Patriotów 4, 6, 14
2021-07-22 14:05:56 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na 4 zadania: Gen. Andersa 40,40A,40B,42
2021-07-21 11:15:10 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła. Termomodernizacja budynku przy ul. Patriotów 9 wraz ze zmianą źródeł ciepła
2021-07-20 13:59:52 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Zamówień Publicznych i Umów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-07-19 12:38:59 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie prac dekarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-07-14 11:34:37 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Przetargi
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2021-07-12 14:24:24 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na 2 zadania
2021-07-12 14:18:44 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie prac dekarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-07-12 13:57:45 Jacek Krakos adminAktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na 2 zadania
2021-07-08 09:26:38 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Strona główna
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja linków
2021-07-08 08:16:48 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-07-08 07:12:19 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-07-08 07:08:11 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-07-08 07:07:02 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-07-06 13:31:26 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła. Termomodernizacja budynku przy ul. Patriotów 9 wraz ze zmianą źródeł ciepła
2021-07-05 07:35:19 Krystyna Musioł (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Patriotów 4, 6, 14
2021-07-02 12:51:33 Krystyna Musioł (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na 2 zadania
2021-07-02 12:29:46 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Kadetów 4,6, Śniadeckiego 5
2021-07-02 11:06:12 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na 4 zadania: Gen. Andersa 40,40A,40B,42
2021-07-02 09:37:52 Krystyna Musioł (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na4zadania:Gen. Andersa42A,44,44A,44B
2021-07-02 09:30:59 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Patriotów 4, Zad.2-Patriotów 6,Zad.3-Patriotów 14
2021-07-02 09:30:31 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na 4 zadania: Paderewskiego 31,33,35,37
2021-07-02 09:26:41 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na 3 zadania: Gen. Andersa 34,36,38.
2021-07-01 15:53:44 Krystyna Musioł (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Patriotów 8, 10, 12
2021-07-01 15:41:38 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszk. wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3zadania: Bogusławskiego 1,26,Patriotów 9
2021-07-01 15:15:03 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na 3 zadania: Gen. Andersa 34,36,38.
2021-07-01 15:09:34 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na 4 zadania: Paderewskiego 31,33,35,37
2021-07-01 15:07:55 Krystyna Musioł (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na4zadania:Gen. Andersa42A,44,44A,44B
2021-07-01 13:35:25 Krystyna Musioł (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie prac dekarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-07-01 09:53:36 Krystyna Musioł (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z podziałem na 4 zadania
2021-07-01 09:51:00 Krystyna Musioł (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z podziałem na 4 zadania
2021-07-01 09:44:47 Krystyna Musioł (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z podziałem na 4 zadania
2021-07-01 09:23:26 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale użytkowe
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-07-01 09:10:23 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: W sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika
2021-07-01 09:07:45 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: W sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika
2021-07-01 09:05:17 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: W sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika
2021-07-01 09:04:20 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: W sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika
2021-06-29 07:48:53 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2021
2021-06-25 11:49:21 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Kadetów 4,Zad.2-Kadetów 6,Zad.3-Śniadeckiego 5
2021-06-24 16:34:47 Krystyna Musioł (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Patriotów 4, 6, 14
2021-06-24 12:00:48 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Bogusławskiego 1, Zad.2-Bogusławskiego 26, Zad.3-Patriotów 9
2021-06-23 14:34:28 Krystyna Musioł (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Patriotów 8, 10, 12
2021-06-23 13:21:50 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Patriotów 4, Zad.2-Patriotów 6,Zad.3-Patriotów 14
2021-06-23 12:47:05 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszk. wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3zadania: Bogusławskiego 1,26,Patriotów 9
2021-06-23 11:59:23 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na 3 zadania: Gen. Andersa 34,36,38.
2021-06-23 11:49:41 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Kadetów 4,6, Śniadeckiego 5
2021-06-23 11:45:57 Krystyna Musioł (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na4zadania:Gen. Andersa42A,44,44A,44B
2021-06-23 11:42:53 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na 4 zadania: Paderewskiego 31,33,35,37
2021-06-23 11:12:25 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na 4 zadania: Gen. Andersa 40,40A,40B,42
2021-06-23 09:51:30 Krystyna Musioł (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania
2021-06-22 14:25:07 Krystyna Musioł (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z podziałem na 4 zadania
2021-06-18 11:18:52 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Patriotów 4, Zad.2-Patriotów 6,Zad.3-Patriotów 14
2021-06-18 10:53:45 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Patriotów 8, Zad.2-Patriotów 10, Zad.3-Patriotów 12
2021-06-17 15:59:58 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-06-17 15:59:02 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-06-17 15:58:35 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-06-17 15:56:17 Krystyna Musioł (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na 2 zadania
2021-06-17 15:50:09 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-06-17 15:49:21 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-06-17 15:31:15 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale użytkowe
2021-06-17 15:30:27 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale użytkowe
2021-06-17 15:27:24 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Wykaz wolnych lokali użytkowych
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2021-06-17 15:08:26 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale użytkowe
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-06-17 15:07:12 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Wykaz wolnych lokali użytkowych
Powód wprowadzenia zmiany: Publikacja
2021-06-17 14:44:35 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale użytkowe
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-06-17 14:43:18 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja stronyStrona: Lokale użytkowe
Powód wprowadzenia zmiany: Publikacja
2021-06-17 14:38:35 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale użytkowe
2021-06-17 14:35:21 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Pliki bip lokalowy
2021-06-17 13:08:12 Krystyna Musioł (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania
2021-06-15 14:25:05 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Kadetów 4,Zad.2-Kadetów 6,Zad.3-Śniadeckiego 5
2021-06-15 10:10:51 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Kadetów 4,Zad.2-Kadetów 6,Zad.3-Śniadeckiego 5
2021-06-15 09:12:13 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Bogusławskiego 1, Zad.2-Bogusławskiego 26, Zad.3-Patriotów 9
2021-06-14 12:44:21 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-06-14 12:43:13 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-06-14 07:32:40 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Kadetów 4,Zad.2-Kadetów 6,Zad.3-Śniadeckiego 5
2021-06-11 11:39:34 Krystyna Musioł (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na 2 zadania
2021-06-11 09:01:01 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Organizacja i zarządzanie
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja linków
2021-06-11 08:58:03 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Organizacja i zarządzanie
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja Linków
2021-06-10 14:05:53 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Wycofanie dokumentuDokument: W sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzace w skład zasobu gminy
2021-06-10 12:03:55 Krystyna Musioł (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z podziałem na 4 zadania
2021-06-10 10:48:28 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Kadetów 4,Zad.2-Kadetów 6,Zad.3-Śniadeckiego 5
2021-06-09 14:46:17 Krystyna Musioł (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania
2021-06-09 14:44:09 Krystyna Musioł (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania
2021-06-09 14:39:00 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: TEST - Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania
2021-06-09 14:38:25 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: TEST - Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania
2021-06-09 12:31:21 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Patriotów 8, Zad.2-Patriotów 10, Zad.3-Patriotów 12
2021-06-09 12:08:23 Krystyna Musioł (Referent DZP)Wycofanie dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania
2021-06-09 11:42:36 Krystyna Musioł (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania
2021-06-08 12:27:18 Krystyna Musioł (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na 2 zadania
2021-06-08 12:24:06 Krystyna Musioł (Referent DZP)Wycofanie dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na 2 zadania
2021-06-08 12:09:07 Krystyna Musioł (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na 2 zadania
2021-06-07 14:34:12 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Patriotów 4, Zad.2-Patriotów 6,Zad.3-Patriotów 14
2021-06-02 13:14:47 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Bogusławskiego 1, Zad.2-Bogusławskiego 26, Zad.3-Patriotów 9
2021-06-02 12:24:41 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2021-05-31 12:20:59 Krystyna Musioł (Referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z podziałem na 4 zadania
2021-05-31 12:19:40 Krystyna Musioł (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z podziałem na 4 zadania
2021-05-31 12:12:34 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-05-31 12:11:11 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-05-31 12:08:08 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Patriotów 8, Zad.2-Patriotów 10, Zad.3-Patriotów 12
2021-05-28 11:58:30 Krystyna Musioł (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania
2021-05-28 11:48:48 Krystyna Musioł (Referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na 2 zadania
2021-05-27 13:08:11 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na 4 zadania: ul. Paderewskiego 31,33,35,37
2021-05-27 12:57:59 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepłazpodziałemnazadania:Zad.1-Andersa42a, Zad.2-Andersa44,Zad.3-Andersa44a,Zad.4-Andersa44b
2021-05-27 09:06:55 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2021-05-27 09:05:58 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałemnazadania:Zad.1-Andersa40,Zad.2-Andersa40a,Zad.3-Andersa40b,Zad.4-Andersa42
2021-05-27 08:26:23 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Andersa 34,Zad.2 ul. Andersa 36, Zad. 3-ul.Gen.Andersa38
2021-05-26 13:44:47 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Kadetów 4,Zad.2-Kadetów 6,Zad.3-Śniadeckiego 5
2021-05-26 13:20:02 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Patriotów 4, Zad.2-Patriotów 6,Zad.3-Patriotów 14
2021-05-25 07:26:59 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wolna 10/4 oraz 10/5
2021-05-21 12:51:41 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Patriotów 4, Zad.2-Patriotów 6,Zad.3-Patriotów 14
2021-05-21 12:38:12 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Kadetów 4,Zad.2-Kadetów 6,Zad.3-Śniadeckiego 5
2021-05-20 16:25:23 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Kadetów 4,Zad.2-Kadetów 6,Zad.3-Śniadeckiego 5
2021-05-20 16:24:11 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Kadetów 4,Zad.2-Kadetów 6,Zad.3-Śniadeckiego 5
2021-05-20 13:09:39 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2021-05-19 14:32:39 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Patriotów 4, Zad.2-Patriotów 6,Zad.3-Patriotów 14
2021-05-19 12:52:23 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2021
2021-05-19 11:23:45 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na 4 zadania: ul. Paderewskiego 31,33,35,37
2021-05-18 15:04:15 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Kadetów 4,Zad.2-Kadetów 6,Zad.3-Śniadeckiego 5
2021-05-18 15:04:03 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Kadetów 4,Zad.2-Kadetów 6,Zad.3-Śniadeckiego 5
2021-05-18 15:03:38 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Kadetów 4,Zad.2-Kadetów 6,Zad.3-Śniadeckiego 5
2021-05-17 13:11:15 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Patriotów 4, Zad.2-Patriotów 6,Zad.3-Patriotów 14
2021-05-17 13:10:43 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Patriotów 4, Zad.2-Patriotów 6,Zad.3-Patriotów 14
2021-05-17 13:09:03 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Patriotów 4, Zad.2-Patriotów 6,Zad.3-Patriotów 14
2021-05-17 12:37:49 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Patriotów 8, Zad.2-Patriotów 10, Zad.3-Patriotów 12
2021-05-17 12:24:06 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2021-05-14 10:10:22 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepłazpodziałemnazadania:Zad.1-Andersa42a, Zad.2-Andersa44,Zad.3-Andersa44a,Zad.4-Andersa44b
2021-05-13 16:21:26 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wolna 10/4 oraz 10/5
2021-05-13 10:21:20 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2021-05-13 08:40:34 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Bogusławskiego 1, Zad.2-Bogusławskiego 26, Zad.3-Patriotów 9
2021-05-12 14:58:09 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałemnazadania:Zad.1-Andersa40,Zad.2-Andersa40a,Zad.3-Andersa40b,Zad.4-Andersa42
2021-05-12 10:38:31 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Andersa 34,Zad.2 ul. Andersa 36, Zad. 3-ul.Gen.Andersa38
2021-05-11 11:39:33 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2021-05-11 10:03:21 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Sprawozdanie finansowe
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja strony
2021-05-11 09:59:07 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
2021-05-11 09:47:48 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na 4 zadania: ul. Paderewskiego 31,33,35,37
2021-05-10 14:41:05 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Patriotów 8, Zad.2-Patriotów 10, Zad.3-Patriotów 12
2021-05-10 14:39:09 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Patriotów 8, Zad.2-Patriotów 10, Zad.3-Patriotów 12
2021-05-10 14:25:23 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Sprawozdanie finansowe
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja strony
2021-05-10 14:23:14 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
2021-05-10 10:01:05 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepłazpodziałemnazadania:Zad.1-Andersa42a, Zad.2-Andersa44,Zad.3-Andersa44a,Zad.4-Andersa44b
2021-05-07 15:13:12 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałemnazadania:Zad.1-Andersa40,Zad.2-Andersa40a,Zad.3-Andersa40b,Zad.4-Andersa42
2021-05-07 13:16:39 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Patriotów 8, Zad.2-Patriotów 10, Zad.3-Patriotów 12
2021-05-07 13:14:00 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Bogusławskiego 1, Zad.2-Bogusławskiego 26, Zad.3-Patriotów 9
2021-05-07 12:28:31 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Patriotów 8, Zad.2-Patriotów 10, Zad.3-Patriotów 12
2021-05-07 12:27:36 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Bogusławskiego 1, Zad.2-Bogusławskiego 26, Zad.3-Patriotów 9
2021-05-07 12:15:33 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Patriotów 8, Zad.2-Patriotów 10, Zad.3-Patriotów 12
2021-05-07 12:13:49 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Bogusławskiego 1, Zad.2-Bogusławskiego 26, Zad.3-Patriotów 9
2021-05-06 16:54:49 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Andersa 34,Zad.2 ul. Andersa 36, Zad. 3-ul.Gen.Andersa38
2021-05-06 12:07:01 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Strona główna
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-05-05 13:00:51 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2021-05-05 12:32:58 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2021-05-05 08:53:01 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2021-04-30 16:08:41 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wolna 10/4 oraz 10/5
2021-04-30 10:38:10 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Kadetów 4,Zad.2-Kadetów 6,Zad.3-Śniadeckiego 5
2021-04-30 10:17:40 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Patriotów 4, Zad.2-Patriotów 6,Zad.3-Patriotów 14
2021-04-30 10:04:48 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie stronyStrona: Plany postępowań z lat ubiegłych
Powód wprowadzenia zmiany: ak
2021-04-30 10:02:26 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Przetargi
Powód wprowadzenia zmiany: poprawki
2021-04-30 10:01:34 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Patriotów 8, Zad.2-Patriotów 10, Zad.3-Patriotów 12
2021-04-30 10:00:57 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Bogusławskiego 1, Zad.2-Bogusławskiego 26, Zad.3-Patriotów 9
2021-04-30 10:00:42 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Bogusławskiego 1, Zad.2-Bogusławskiego 26, Zad.3-Patriotów 9
2021-04-30 09:59:45 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na 4 zadania: ul. Paderewskiego 31,33,35,37
2021-04-30 09:59:12 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepłazpodziałemnazadania:Zad.1-Andersa42a, Zad.2-Andersa44,Zad.3-Andersa44a,Zad.4-Andersa44b
2021-04-30 09:57:53 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałemnazadania:Zad.1-Andersa40,Zad.2-Andersa40a,Zad.3-Andersa40b,Zad.4-Andersa42
2021-04-30 09:57:22 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Andersa 34,Zad.2 ul. Andersa 36, Zad. 3-ul.Gen.Andersa38
2021-04-30 09:56:23 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wolna 10/4 oraz 10/5
2021-04-30 09:55:32 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wolna 10/4 oraz 10/5
2021-04-30 09:30:06 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Przetarg testowy test test
2021-04-30 09:29:38 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Przetarg testowy test test
2021-04-30 09:28:13 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Przetarg testowy dotyczący Kościuszki 17
2021-04-30 09:18:36 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plany postępowań z lat ubiegłych
Powód wprowadzenia zmiany: ak
2021-04-30 09:14:47 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Przetarg testowy dotyczący Kościuszki 17
2021-04-30 09:08:57 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Przetarg testowy dotyczący Kościuszki 17
2021-04-30 09:06:55 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plany postępowań z lat ubiegłych
Powód wprowadzenia zmiany: a
2021-04-30 09:06:13 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Przetarg testowy dotyczący Kościuszki 17
2021-04-30 09:02:49 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja stronyStrona: Plany postępowań z lat ubiegłych
Powód wprowadzenia zmiany: publikacja test
2021-04-30 08:54:05 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Przetargi
Powód wprowadzenia zmiany: a
2021-04-30 08:52:08 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2021-04-30 08:51:20 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Przetargi
Powód wprowadzenia zmiany: poprawki rejestru
2021-04-30 08:45:31 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2021-04-30 08:41:25 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Przetargi
Powód wprowadzenia zmiany: poprawki
2021-04-30 08:38:42 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Przetargi
Powód wprowadzenia zmiany: poprawki
2021-04-30 08:06:14 Jacek Krakos adminAktualizacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2021-04-30 07:15:23 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Przetargi
Powód wprowadzenia zmiany: poprawki
2021-04-30 07:11:02 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Przetargi
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2021-04-30 07:10:04 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Przetargi
Powód wprowadzenia zmiany: poprawki
2021-04-30 07:08:56 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Przetargi
Powód wprowadzenia zmiany: poprawki
2021-04-30 07:05:46 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Przetargi
Powód wprowadzenia zmiany: Poprawki
2021-04-30 07:04:05 Jacek Krakos adminAktualizacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2021-04-30 07:02:43 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Przetargi
Powód wprowadzenia zmiany: Poprawki
2021-04-30 06:58:48 Jacek Krakos adminAktualizacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2021-04-29 17:28:43 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2021-04-29 10:54:16 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Opublikowane dokumenty
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-04-29 10:51:15 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Opublikowane dokumenty
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-04-27 16:46:21 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Bogusławskiego 1, Zad.2-Bogusławskiego 26, Zad.3-Patriotów 9
2021-04-27 16:44:43 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Patriotów 8, Zad.2-Patriotów 10, Zad.3-Patriotów 12
2021-04-27 16:40:29 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Patriotów 8, Zad.2-Patriotów 10, Zad.3-Patriotów 12
2021-04-27 16:38:45 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Patriotów 8, Zad.2-Patriotów 10, Zad.3-Patriotów 12
2021-04-27 16:36:11 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Patriotów 8, Zad.2-Patriotów 10, Zad.3-Patriotów 12
2021-04-27 16:08:04 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Bogusławskiego 1, Zad.2-Bogusławskiego 26, Zad.3-Patriotów 9
2021-04-27 16:06:46 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Bogusławskiego 1, Zad.2-Bogusławskiego 26, Zad.3-Patriotów 9
2021-04-27 16:05:07 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Bogusławskiego 1, Zad.2-Bogusławskiego 26, Zad.3-Patriotów 9
2021-04-27 11:56:56 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-04-27 11:56:08 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-04-27 11:55:43 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-04-21 16:40:25 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Przetargi
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2021-04-21 16:15:37 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałemnazadania:Zad.1-Andersa40,Zad.2-Andersa40a,Zad.3-Andersa40b,Zad.4-Andersa42
2021-04-21 16:07:39 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepłazpodziałemnazadania:Zad.1-Andersa42a, Zad.2-Andersa44,Zad.3-Andersa44a,Zad.4-Andersa44b
2021-04-21 16:02:36 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na 4 zadania: ul. Paderewskiego 31,33,35,37
2021-04-21 15:11:55 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepłazpodziałemnazadania:Zad.1-Andersa42a, Zad.2-Andersa44,Zad.3-Andersa44a,Zad.4-Andersa44b
2021-04-21 14:39:03 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałemnazadania:Zad.1-Andersa40,Zad.2-Andersa40a,Zad.3-Andersa40b,Zad.4-Andersa42
2021-04-21 14:35:40 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałemnazadania:Zad.1-Andersa40,Zad.2-Andersa40a,Zad.3-Andersa40b,Zad.4-Andersa42
2021-04-21 14:10:36 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Andersa 34,Zad.2 ul. Andersa 36, Zad. 3-ul.Gen.Andersa38
2021-04-21 14:00:27 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Andersa 34,Zad.2 ul. Andersa 36, Zad. 3-ul.Gen.Andersa38
2021-04-21 13:57:10 Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Andersa 34,Zad.2 ul. Andersa 36, Zad. 3-ul.Gen.Andersa38
2021-04-21 13:53:09 Jacek Krakos adminAktualizacja stronyStrona: Przetargi
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2021-04-19 15:58:51 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale użytkowe
2021-04-19 15:18:02 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja stronyStrona: Wykaz wolnych lokali użytkowych
Powód wprowadzenia zmiany: Publikacja
2021-04-19 15:06:10 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-04-19 15:04:22 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja stronyStrona: Lokale mieszkalne
Powód wprowadzenia zmiany: Publikacja
2021-04-19 15:01:18 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale mieszkalne
2021-04-19 14:52:37 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Wyniki postępowań
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-04-19 14:51:44 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Wyniki postępowań
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-04-19 14:50:36 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Wyniki postępowań
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja treści
2021-04-19 14:18:55 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Pliki do zakładki lokale mieszkalne
2021-04-16 14:16:22 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
2021-04-15 15:52:47 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wolna 10/4 oraz 10/5
2021-04-15 15:34:44 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wolna 10/4 oraz 10/5
2021-04-15 08:35:54 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Obowiązek informacyjny
2021-04-15 08:31:18 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Zamówienia Publiczne
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2021-04-15 08:30:47 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Zamówienia Publiczne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-04-14 14:07:00 Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP DZP)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja planu postępowań 2021
2021-04-13 07:59:12 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Strona główna
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-04-09 10:29:59 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Wycofanie dokumentuDokument: Przetarg testowy 1/21
2021-04-09 10:27:36 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Przetarg testowy 1/21
2021-04-09 10:26:43 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Przetarg testowy 1/21
2021-04-09 10:24:57 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Przetarg testowy 1/21
2021-04-09 10:24:07 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Przetarg testowy 1/21
2021-04-09 10:22:11 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Wycofanie dokumentuDokument: Przetarg testowy 1/21
2021-04-09 10:20:15 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Przetarg testowy 1/21
2021-04-09 10:18:52 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Aktualizacja dokumentuDokument: Przetarg testowy 1/21
2021-04-09 10:17:52 Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP)Publikacja dokumentuDokument: Przetarg testowy 1/21
2021-04-09 09:47:21 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Specjalista ds. Rozliczeń Projektów Unijnych w Dziale Technicznym
2021-04-09 09:40:40 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Specjalista ds. Rozliczeń Projektów Unijnych w Dziale Technicznym
2021-04-09 09:24:09 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Aktualizacja dokumentuDokument: W sprawie zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik
2021-04-09 09:21:34 Sabina Madziar (Stanowisko ds. Koordynacji Procesów SBK)Publikacja dokumentuDokument: W sprawie zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik
2021-04-01 15:53:35 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
2021-04-01 10:13:49 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-04-01 09:50:16 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Strona główna
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2021-04-01 09:41:09 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Strona główna
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-04-01 07:21:20 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Majątek
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-04-01 07:07:33 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Strona główna
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-04-01 07:03:01 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Strona główna
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja informacji
2021-04-01 00:00:00 AdministratorUruchomienie serwisuStrona: Strona główna
2021-03-31 10:26:12 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Kierownik Działu Technicznego
2021-03-31 07:21:03 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Kierownik Działu Technicznego
2021-03-30 12:12:52 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Nabór kandydatów do pracy
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2021-03-30 12:05:10 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Specjalista ds. Rozliczeń Projektów Unijnych w Dziale Technicznym
2021-03-30 12:03:22 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Specjalista ds. Rozliczeń Projektów Unijnych w Dziale Technicznym
2021-03-30 12:01:18 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Specjalista ds. Rozliczeń Projektów Unijnych w Dziale Technicznym
2021-03-30 11:49:27 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Formy pomocy w spłacie należności
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja - dodano wniosek do pobrania
2021-03-30 11:47:23 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Załączniki do wniosku dla potrzebujących pomocy
2021-03-30 11:43:58 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Formy pomocy w spłacie należności
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-03-30 11:35:03 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Formy pomocy w spłacie należności
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja - dodano pliki do pobrania
2021-03-30 11:33:33 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Publikacja dokumentuDokument: Załączniki do wniosku dla potrzebujących pomocy
2021-03-30 10:36:30 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Strona główna
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2021-03-30 09:59:13 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 09:50:11 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 09:47:50 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 09:46:32 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 09:45:25 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 09:43:55 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 09:40:33 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 09:36:21 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 09:34:22 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 09:04:27 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 09:01:57 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 08:59:50 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 08:56:29 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 08:56:20 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 08:54:06 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 08:52:12 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 08:49:45 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 08:47:40 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 08:45:53 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 08:44:53 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 08:40:36 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 08:39:24 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja pozycji rejestruStrona: Struktura organizacyjna
2021-03-30 08:21:08 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Zamówienia Publiczne
Powód wprowadzenia zmiany: Aktualizacja
2021-03-29 12:26:36 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Powód wprowadzenia zmiany:
2021-03-29 10:52:44 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja dokumentuDokument: Raport o dostępności
2021-03-29 08:09:49 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie pozycji rejestruStrona: Nabór kandydatów do pracy
2021-03-29 08:09:33 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie pozycji rejestruStrona: Nabór kandydatów do pracy
2021-03-29 08:09:24 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie pozycji rejestruStrona: Nabór kandydatów do pracy
2021-03-29 08:09:19 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie pozycji rejestruStrona: Nabór kandydatów do pracy
2021-03-29 08:08:57 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie pozycji rejestruStrona: Nabór kandydatów do pracy
2021-03-29 08:06:36 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie pozycji rejestruStrona: Nabór kandydatów do pracy
2021-03-29 08:06:21 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie pozycji rejestruStrona: Nabór kandydatów do pracy
2021-03-29 08:06:04 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie pozycji rejestruStrona: Nabór kandydatów do pracy
2021-03-29 08:02:29 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: TEST - Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania
2021-03-29 08:01:33 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: Raport o dostępności
2021-03-29 07:28:13 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Redakcja BIP
Powód wprowadzenia zmiany: a
2021-03-29 07:25:47 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Wycofanie dokumentuDokument: TEST - Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania
2021-03-29 07:24:30 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2021-03-29 07:23:07 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Plan Postępowań o udzielenie zamówień
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja
2021-03-26 13:50:27 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)AktualizacjaStrona: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2021-03-26 13:44:40 Jacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Aktualizacja stronyStrona: Opublikowane dokumenty
Powód wprowadzenia zmiany: aktualizacja