Użytkownik lokalu przy pomocy osobistego identyfikatora oraz poufnego hasła uzyskuje dostęp do kartoteki internetowej umożliwiającej analizę zobowiązań i wpłat związanych z lokalem. Gromadzenie i przetwarzanie informacji realizowane jest przy zachowaniu koniecznych reguł bezpieczeństwa i poufności danych.

e-kartoteka

sobisty identyfikator oraz poufne hasło udostępniane jest przez ZGM najemcy lokalu, po zweryfikowaniu jego tożsamości. Najemca zobowiązany jest do zachowania poufności danych służących do logowania.

 
 
Odsłon strony: 3797 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-12-14 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy specjalista I)Pokaż
2021-10-05 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż