Użytkownik lokalu przy pomocy osobistego identyfikatora oraz poufnego hasła uzyskuje dostęp do kartoteki internetowej umożliwiającej analizę zobowiązań i wpłat związanych z lokalem. Gromadzenie i przetwarzanie informacji realizowane jest przy zachowaniu koniecznych reguł bezpieczeństwa i poufności danych.

e-Kartoteka

Osobisty identyfikator oraz poufne hasło udostępniane jest przez ZGM najemcy lokalu, po zweryfikowaniu jego tożsamości. Najemca zobowiązany jest do zachowania poufności danych służących do logowania.