Majątek posiadany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Składnik majątku - dane na dzień 31.12.2021 r. Wartość
Grupa 0 GRUNTY 162 015,68 zł
Grupa I BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 209 754 155,95 zł
Grupa II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 8 913 285,16 zł
Grupa III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 659 628,95 zł
Grupa IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 369 382,98 zł
Grupa V MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE 157 645,10 zł
Grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE 3 185 536,64 zł
Grupa VII ŚRODKI TRANSPORTU 222 444,51 zł
Grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDU, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 473 436,25 zł
  224 897 531,22 zł
   
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 432 944,17 zł
   
RAZEM 225 330 475,39 zł

 

Składnik majątku - dane na dzień 31.12.2020 r. Wartość
Grupa 0 GRUNTY 162 015,68 zł

Grupa I BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

164 214 367,22 zł
Grupa II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 8 905 614,33 zł
Grupa III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 833 337,46 zł
Grupa IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 369 382,98 zł
Grupa V MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE 157 645,10 zł
Grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE 3 565 001,64 zł
Grupa VII ŚRODKI TRANSPORTU 222 444,51 zł
Grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDU, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 489 044,07 zł
  179 918 852,99 zł
   
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 432 241,88 zł
   
RAZEM 180 347 094,87 zł

 

 

Składnik majątku - dane na dzień 31.12.2019 r. Wartość
Grupa 0 GRUNTY 162 015,68 zł

Grupa I BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

159 466 839,48 zł
Grupa II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 8 920 275,75 zł
Grupa III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 852 420,15 zł
Grupa IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 369 382,98 zł
Grupa V MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE 157 645,10 zł
Grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE 3 609 142,72 zł
Grupa VII ŚRODKI TRANSPORTU 222 444,51 zł
Grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDU, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 741 079,30 zł
  175 501 245,67 zł
   
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 432 473,38 zł
   
RAZEM 175 933 719,05 zł
 
 
Odsłon strony: 1752 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-04-20 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-04-20 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-04-20 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-01 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż