Metryka Obowiązek informacyjny wobec osób, z którymi ZGM prowadzi korespondencję w formie papierowej oraz mailowej [pdf - 642 KB]

Metryka Obowiązek informacyjny wobec najemców oraz osób z nimi zamieszkujących w zasobie mieszkaniowym oraz zasobie tymczasowych pomieszczeń Gminy. [pdf - 649 KB]

Metryka Obowiązek informacyjny wobec przyszłych najemców lokali mieszkalnych, którzy zobowiązali się do wykonania remontu lokalu mieszkalnego w oparciu o zawartą umowę o remont [pdf - 648 KB]

Metryka Obowiązek informacyjny wobec osób objętych monitoringiem [pdf - 652 KB]

Metryka Obowiązek informacyjny wobec najemców lokali użytkowych i garaży [pdf - 650 KB]

Metryka Obowiązek informacyjny wobec użytkowników urządzeń ZGM - najemców oraz osób z nimi zamieszkujących [pdf - 642 KB]

Metryka Obowiązek informacyjny wobec osób, które otrzymały zgodę na podnajem lokalu mieszkalnego [pdf - 652 KB]

Metryka Obowiązek informacyjny wobec najemców oraz osób z nimi zamieszkujących w ramach procesu weryfikacji spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu [pdf - 643 KB]

Metryka Obowiązek informacyjny wobec uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których dane zamawiający zebrał w sposób bezpośredni i pośredni [pdf - 401 KB]

Metryka Obowiązek informacyjny wobec uczestników zamówień, w których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych [pdf - 284 KB]

Metryka KLAUZULA INFORMACYJNA dla najemców mieszkań przyznanych w ramach projektu pt.: Rozwój mieszkalnictwa w Rybniku celem zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy” [pdf - 200 KB]

 
 
Odsłon strony: 1548 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-08-14 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy specjalista I)Pokaż
2023-08-11 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2023-08-11 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2023-05-18 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-11-21 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-11-21 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-11-21 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-02-11 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-12-15 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-10-12 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-10-12 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-10-05 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-09-03 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-09-03 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-09-01 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-08-31 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-08-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż