Rejestr
Zakres kontroli Kontrolujący Data rozpoczęcia Data zakończenia Szczegóły
Dotyczy: kontroli ex-post procedury zawarcia umów o udzielenie zamówień publicznych pn: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Śródmieściu wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Budynek przy ul. Kadetów 3, Zadanie nr 2: Budynek przy ul. Lompy 6, Zadanie nr 3: Budynek przy ul. Lompy 12, Zadanie nr 4: Budynek przy ul. Rostka 1, Zadanie nr 5: Budynek przy ul. Rostka 2, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 22/2020 zawartej w dniu 16.03.2020 w ramach POIIŚ 2014-2020, nr POIS.01.07.01-00-0011/19.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2021-10-18 2021-12-28 Pokaż
Dotyczy: kontroli planowej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 26.09.2019 r. do umowy nr DZP.2130.0060.2019 z dnia 19.06.2019 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci cieplnej w budynku przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 22/2020 zawartej w dniu 16.03.2020 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0011/19Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2021-12-16 2022-02-17 Pokaż
Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 2 z dnia 10.10.2019 r. do umowy nr DZP.2130.0060.2019 z dnia 19.06.2019 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci cieplnej w budynku przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 22/2020 zawartej w dniu 16.03.2020 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0011/19.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2022-08-11 2022-08-30 Pokaż
Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 29.11.2021 r. do umowy nr DZP.2130.0029.2021 z dnia 19.05.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła. Zadanie 3: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 38 w Rybniku, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2022-09-28 2022-10-14 Pokaż
Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 29.11.2021 r. do umowy nr DZP.2130.0028.2021 z dnia 19.05.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła. Zadanie 2: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 36 w Rybniku, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2022-09-28 2022-10-14 Pokaż
Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 29.11.2021 r. do umowy nr DZP.2130.0032.2021 z dnia 19.05.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła. Zadanie 2: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 40b w Rybniku, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2022-10-26 2022-11-08 Pokaż
Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 29.11.2021 r. do umowy nr DZP.2130.0033.2021 z dnia 19.05.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła. Zadanie 2: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 42 w Rybniku, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2022-10-26 2022-11-08 Pokaż
Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia umów o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku — Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania. Zadanie 1 : Termomodernizacja budynku przy ul. Kadetów 4 wraz ze zmianą źródeł ciepła, Zadanie 2: Termomodernizacja budynku przy ul. Kadetów 6 wraz ze zmianą źródeł ciepła, Zadanie 3: Termomodernizacja budynku przy ul. Śniadeckiego 5 wraz ze zmianą źródeł ciepła, realizowanego w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2023-01-12 2023-02-28 Pokaż
Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 34” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2023-02-27 2023-03-17 Pokaż
Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 36” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2023-02-27 2023-04-25 Pokaż
Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 34” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2023-02-27 2023-03-17 Pokaż
Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 44” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2023-04-04 2023-04-24 Pokaż
Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 44A” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2023-04-04 2023-04-24 Pokaż
Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 44B” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2023-04-04 2023-04-24 Pokaż
Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 42A” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2023-04-04 2023-04-24 Pokaż
Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Paderewskiego 35” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2023-05-11 2023-05-30 Pokaż
Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Paderewskiego 37” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2023-05-11 2023-06-14 Pokaż
Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Umowy z dnia 18.03.2021 r. nr DT.211.0017.2021 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie audytu energetycznego ex-ante dla 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zaplanowanych do termomodernizacji zlokalizowanych w Rybniku w dzielnicy Paruszowiec-Piaski i Północ przy ul. Ogrodowskiego 1,1A,3,3A,5,5A,7,7A,9,9A, Św. Antoniego 11,13,15 i Św. Antoniego 11a/Piasta19 w Rybniku oraz dla dwóch budynków w dzielnicy Niedobczyce zaplanowanych do zmiany sposobu ogrzewania zlokalizowanych przy ul. Gen. Andersa 13 i Gen. Andersa 17 w Rybniku”, realizowanego w ramach Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2022ED10012 zawartej w dniu 23.02.2022 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIŚ.01.07.01-00-0007/21.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2024-02-02 2024-02-06 Pokaż
Dotyczy kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 07.12.2022 r. do Umowy nr DZP.2130.0053.2022 z dnia 15.06.2022 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku z podziałem na zadania: Zadanie nr 5: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 9, realizowanego w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2022ED10012 zawartej w dniu 23.02.2022 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0007/21.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2023-11-15 2023-12-01 Pokaż
Dotyczy kontroli planowej procedury zawarcia umów o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec - Piaski w Rybniku z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 1, Zadanie nr 2: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 3, Zadanie nr 3: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 5, Zadanie nr 4: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 7, Zadanie nr 5: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 9, realizowanego w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2022ED10012 zawartej w dniu 23.02.2022 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0007/21.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2023-06-26 2023-09-01 Pokaż
Dotyczy kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Paderewskiego 33", realizowanego w ramach Projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła", na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2023-05-11 2023-05-30 Pokaż
Dotyczy kontroli doraźnej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - lokal mieszkalny przy ul. Kadetów 6a/10", realizowanego w ramach Projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz wymianą źródeł ciepła" , na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01- 00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2023-09-11 2023-10-04 Pokaż
Dotyczy kontroli doraźnej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - lokal mieszkalny przy ul. Patriotów 8a/4", realizowanego w ramach Projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła", na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2023-09-11 2023-10-04 Pokaż
Dotyczy kontroli doraźnej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - lokal mieszkalny przy ul. Patriotów 4c/6" realizowanego w ramach Projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła", na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2023-09-11 2023-10-04 Pokaż
Dotyczy kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 7.12.2022 r. do umowy nr DZP.2130.0055.2022 z dnia 20.06.2022 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec - Piaski w Rybniku z podziałem na zadania: Zadanie nr 3: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 5A, realizowanego w ramach projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2022ED10012 zawartej w dniu 23.02.2022 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0007/21.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2023-10-18 2023-10-23 Pokaż
Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku dot. realizacji inwestycji pn.: "Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37C w Rybniku w wyniku, którego powstanie 26 mieszkań komunalnych", udzielenia informacji publicznej oraz sprawdzenie gospodarki magazynowej.Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej 2018-12-18 2019-03-15 Pokaż
Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 12.05.2022 r. do Umowy DZP.2130.0071.2021 r. z dnia 4.08.2021 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na zadania: Zadanie 1: Budynek przy ul. W. Bogusławskiego 1" realizowanego w ramach Projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła", na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.-00-0009/2020.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2023-07-13 2023-07-18 Pokaż
Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 12.05.2022 r. do Umowy nr DZP.2130.0073.2021 z dnia 04.08.2021 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na zadania: Zadanie 3: Budynek przy ul. Patriotów 9" realizowanego w ramach Projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2023-07-13 2023-07-18 Pokaż
Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 22.03.2022 r. do Umowy nr DZP.2130.0076.2021 z dnia 12.08.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Paderewskiego 31 realizowany w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymiana źródeł ciepła, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2023-05-23 2023-06-09 Pokaż
Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 22.02.2022 r. do Umowy DZP.2130.0052.2021 z dnia 23.06.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania. Zadanie 1: Termomodernizacja budynku przy ul. Kadetów 4 wraz z wymianą źródeł ciepła, realizowanego w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014/2020, Nr POIiS.01.07.01-00-0009/20.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2023-05-23 2023-06-09 Pokaż
Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - NiedobczycachUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 2021-01-22 2021-05-17 Pokaż
Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych -etap IIUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 2021-04-16 2021-05-10 Pokaż
Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IIUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 2021-10-15 2022-02-08 Pokaż
Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IIUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 2021-01-19 2021-02-19 Pokaż
Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IAUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 2021-02-25 2021-04-15 Pokaż
Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IAUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 2022-02-01 2022-03-28 Pokaż
Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 2020-11-06 2020-12-15 Pokaż
Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 2021-10-08 2021-10-22 Pokaż
Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - NiedobczycachUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 2023-02-23 2023-03-01 Pokaż
Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IIUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 2023-02-23 2023-02-28 Pokaż
Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Śródmieściu (2)Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2021-11-29 2022-02-17 Pokaż
Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Śródmieściu.pdfWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2021-10-18 2021-12-28 Pokaż
Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 2021-10-08 2021-10-22 Pokaż
Wykonywanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowejNajwyższa Izba Kontroli 2018-06-01 2018-08-31 Pokaż