Rejestr
Data ogłoszenia przetargu Numer sprawy Tytuł Data przetargu Szczegóły
15 kwietnia 2021 DZP.2120.0001.2021Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wolna 10/4 oraz 10/5 30 kwietnia 2021 Pokaż
16 kwietnia 2021 DZP.2120.0002.2021Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych 20 maja 2021 Pokaż
21 kwietnia 2021 DZP.2120.0003.2021Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Andersa 34,Zad.2 ul. Andersa 36, Zad. 3-ul.Gen.Andersa38 6 maja 2021 Pokaż
21 kwietnia 2021 DZP.2120.0004.2021Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałemnazadania:Zad.1-Andersa40,Zad.2-Andersa40a,Zad.3-Andersa40b,Zad.4-Andersa42 7 maja 2021 Pokaż
21 kwietnia 2021 DZP.2120.0005.2021Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepłazpodziałemnazadania:Zad.1-Andersa42a, Zad.2-Andersa44,Zad.3-Andersa44a,Zad.4-Andersa44b 10 maja 2021 Pokaż
21 kwietnia 2021 DZP.2120.0006.2021Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na 4 zadania: ul. Paderewskiego 31,33,35,37 11 maja 2021 Pokaż
27 kwietnia 2021 DZP.2120.0007.2021Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Bogusławskiego 1, Zad.2-Bogusławskiego 26, Zad.3-Patriotów 9 12 maja 2021 Pokaż
27 kwietnia 2021 DZP.2120.0008.2021Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Patriotów 8, Zad.2-Patriotów 10, Zad.3-Patriotów 12 17 maja 2021 Pokaż
30 kwietnia 2021 DZP.2120.0009.2021Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Patriotów 4, Zad.2-Patriotów 6,Zad.3-Patriotów 14 7 czerwca 2021 Pokaż
28 maja 2021 DZP.2120.0011.2021Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na 2 zadania 8 czerwca 2021 Pokaż
31 maja 2021 DZP.2120.0013.2021Dokumentacja projektowo – kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z podziałem na 4 zadania 10 czerwca 2021 Pokaż
28 maja 2021 DZP.2120.0012.2021Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania 9 czerwca 2021 Pokaż
30 kwietnia 2021 DZP.2120.0010.2021Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Kadetów 4,Zad.2-Kadetów 6,Zad.3-Śniadeckiego 5 26 maja 2021 Pokaż
23 czerwca 2021 DZP.2120.0014.2021Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na 3 zadania: Gen. Andersa 34,36,38. 1 lipca 2021 Pokaż
23 czerwca 2021 DZP.2120.0020.2021Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na 4 zadania: Gen. Andersa 40,40A,40B,42 2 lipca 2021 Pokaż
23 czerwca 2021 DZP.2120.0018.2021Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na 4 zadania: Paderewskiego 31,33,35,37 1 lipca 2021 Pokaż
23 czerwca 2021 DZP.2120.0019.2021Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Kadetów 4,6, Śniadeckiego 5 2 lipca 2021 Pokaż
23 czerwca 2021 DZP.2120.0015.2021Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na4zadania:Gen. Andersa42A,44,44A,44B 1 lipca 2021 Pokaż
23 czerwca 2021 DZP.2120.0021.2021Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszk. wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3zadania: Bogusławskiego 1,26,Patriotów 9 1 lipca 2021 Pokaż
23 czerwca 2021 DZP.2120.0016.2021Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Patriotów 8, 10, 12 1 lipca 2021 Pokaż
24 czerwca 2021 DZP.2120.0017.2021Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Patriotów 4, 6, 14 2 lipca 2021 Pokaż
1 lipca 2021 DZP.2120.0024.2021Wykonanie prac dekarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 19 lipca 2021 Pokaż
2 lipca 2021 DZP.2120.0027.2021Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na 2 zadania 12 lipca 2021 Pokaż
6 lipca 2021 DZP.2120.0028.2021Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła. Termomodernizacja budynku przy ul. Patriotów 9 wraz ze zmianą źródeł ciepła 21 lipca 2021 Pokaż
28 września 2021 DZP.2120.0042.2021Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych ADM1 i lokalach użytkowych z podziałem na 3 zadania 14 października 2021 Pokaż
13 października 2021 DZP.2120.0044.2021Remont mieszkania przy ul. Ks. Jośki 27b/7 na cele repatriacyjne 29 października 2021 Pokaż
21 października 2021 DZP.2120.0045.2021Sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych w ZSW ul.Rudzka 13 w Rybniku 3 listopada 2021 Pokaż
2 listopada 2021 DZP.2120.0046.2021Remont połaci dachowej z dachówki ceramicznej wraz z przemurowaniem kominów ponad dachem i uzupełnieniem ław kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wolnej 10 w Rybniku 17 listopada 2021 Pokaż
25 listopada 2021 DZP.2120.0049.2021Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania: Zad.1 - ul. Janiego 57 C, Zad.2 - ul. Okulickiego 14 3 grudnia 2021 Pokaż
25 listopada 2021 DZP.2120.0048.2021Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i modernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na 2 zadania. 3 grudnia 2021 Pokaż
25 listopada 2021 DZP.2120.0047.2021Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania: Zad.1 - ul. Mikołowska 27, 29, 31, Zad.2 - żłobek SKRZAT ul. Dąbrówki 9 3 grudnia 2021 Pokaż
30 listopada 2021 DZP.2120.0051.2021Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą 8 grudnia 2021 Pokaż
1 grudnia 2021 DZP.2120.0050.2021Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania 9 grudnia 2021 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 22973 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-07-14 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-21 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-21 AktualizacjaJacek Krakos adminPokaż