Rejestr
Data ogłoszenia przetargu Numer sprawy Tytuł Data przetargu Szczegóły
27 maja 2024 DZP.2120.0018.2024Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania z podziałem na zadania: Zad. 1 ul. Św. Antoniego 11/2 i 11/3, Zad. 2 ul. Św. Antoniego 13/5 i 13/9 12 czerwca 2024 Pokaż
23 maja 2024 DZP.2120.0019.2024Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 3 czerwca 2024 Pokaż
23 maja 2024 DZP.2120.0020.2024Termomodernizacja budynku Żłobka ,,SKRZAT’’ przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku 10 czerwca 2024 Pokaż
29 kwietnia 2024 DZP.2120.0016.2024Samochód osobowo-dostawczy ze skrzynią ładunkową wyposażoną w trójstronny wywrot, masa całkowita samochodu nie większa niż 3,5 tony 9 maja 2024 Pokaż
18 kwietnia 2024 DZP.2120.0015.2024Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Plac Pokoju 3 w Rybniku 17 maja 2024 Pokaż
17 kwietnia 2024 DZP.2120.0014.2024Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57D w Rybniku 29 maja 2024 Pokaż
28 marca 2024 DZP.2120.0013.2024Wymiana okapów kuchennych na pochłaniacze, montaż nawiewników okiennych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Rybniku przy ul. Borki 37C 12 kwietnia 2024 Pokaż
21 marca 2024 DZP.2120.0012.2024Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wentylacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziałem na 4 zadania (Słoneczna, Mikołowska, Okulickiego, Paderewskiego, Hallera) 5 kwietnia 2024 Pokaż
18 marca 2024 DZP.2120.0010.2024Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy 19 kwietnia 2024 Pokaż
15 marca 2024 DZP.2120.0011.2024Samochód osobowo-dostawczy ze skrzynią ładunkową wyposażoną w trójstronny wywrot, masa całkowita samochodu nie większa niż 3,5 tony 4 kwietnia 2024 Pokaż
12 marca 2024 DZP.2120.0004.2024Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57C w Rybniku 8 kwietnia 2024 Pokaż
8 marca 2024 DZP.2120.0009.2024Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Administrację Zasobu Budynków nr 1 w Rybniku 19 marca 2024 Pokaż
7 marca 2024 DZP.2120.0007.2024Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie remontu. Lokal mieszkalny przy ul. Kuboszka 2a/8 26 marca 2024 Pokaż
6 marca 2024 DZP.2120.0008.2024Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego oraz przeprojektowanie zmiany sposobu ogrzewania w Rybniku przy ul. Gliwickiej 50 21 marca 2024 Pokaż
29 lutego 2024 DZP.2120.0006.2024Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą 8 marca 2024 Pokaż
20 lutego 2024 DZP.2120.0005.2024Samochód osobowo-dostawczy ze skrzynią ładunkową wyposażoną w trójstronny wywrot, masa całkowita samochodu nie większa niż 3,5 tony 5 marca 2024 Pokaż
2 lutego 2024 DZP.2120.0002.2024Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby ZGM Rybnik - 4 zadania 14 lutego 2024 Pokaż
24 stycznia 2024 DZP.2120.0001.2024Dostawa i montaż 2275 wodomierzy oraz przełożenie i konfiguracja z modułem radiowym 2 lutego 2024 Pokaż
29 grudnia 2023 DZP.2120.0038.2023Aktualizacja dok projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszk oraz przeprojektowanie zmiany sposobu ogrzewania i połączenia dwóch lokali mieszkalnych w Rybniku przy ul. Gliwickiej 44 15 stycznia 2024 Pokaż
28 grudnia 2023 DZP.2120.0039.2023Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - AZB NR 1 z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania 11 stycznia 2024 Pokaż
21 grudnia 2023 DZP.2120.0036.2023Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorys. zagospodarowania terenu cz. wspólnych osiedla Rymer w dzielnicy Rybnik-Niedobczyce w ramach projektu Rewitalizacja miasta-nowa energia rybnickiej tradycji 9 stycznia 2024 Pokaż
20 grudnia 2023 DZP.2120.0035.2023Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego oraz przeprojektowanie zmiany sposobu ogrzewania w Rybniku przy ul. Gliwickiej 50 9 stycznia 2024 Pokaż
18 grudnia 2023 DZP.2120.0034.2023Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy bud mieszk przy ul. Przemysłowa 22 w Rybniku w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków technicznych 8 stycznia 2024 Pokaż
6 grudnia 2023 DZP.2120.0033.2023Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy oraz remontu. Lokal mieszkalny przy ul.Przemysłowa 2/10 28 grudnia 2023 Pokaż
24 listopada 2023 DZP.2120.0032.2023Dostawa i montaż 1200 wodomierzy oraz przełożenie i konfiguracja z modułem radiowym 7 grudnia 2023 Pokaż
25 października 2023 DZP.2120.0031.2023Remont pomieszczeń mieszkalnych dla repatriantów przy ul. Zagłoby 2 9 listopada 2023 Pokaż
24 października 2023 DZP.2120.0030.2023Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy oraz remontu lokali mieszkalnych z podziałem na zadania: ul. Lompy 12b/2, ul. Grażyńskiego 3b/8 10 listopada 2023 Pokaż
12 października 2023 DZP.2120.0029.2023Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB 2 - ZGM Rybnik 25 października 2023 Pokaż
11 października 2023 DZP.2120.0028.2023Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy oraz remontu. Lokal mieszkalny przy ul. Wolna 6D/33 27 października 2023 Pokaż
22 września 2023 DZP.2120.0027.2023Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokalu usługowego przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku 3 października 2023 Pokaż
2 sierpnia 2023 DZP.2120.0026.2023Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 4 zadania (Kościuszki, Saint Vallier, Chrobrego, Gliwicka, Rudzka, Komuny Paryskiej, Korfantego) 18 sierpnia 2023 Pokaż
18 lipca 2023 DZP.2120.0024.2023Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zebrzydowicka 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku 8 sierpnia 2023 Pokaż
18 lipca 2023 DZP.2120.0025.2023Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie hydroizolacji piwnic z opracowaniem technologii obniżenia poziomu wody gruntowej wraz z robotami towarzyszącymi ul. Hallera 9, 9a, 11 2 sierpnia 2023 Pokaż
6 lipca 2023 DZP.2120.0023.2023Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 2 zadania (Patriotów) 21 lipca 2023 Pokaż
5 lipca 2023 DZP.2120.0022.2023Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 2 zadania (Kadetów, Patriotów) 20 lipca 2023 Pokaż
5 lipca 2023 DZP.2120.0021.2023Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy oraz remontu. Lokal mieszkalny przy ul. Hallera 11/5, 6, 7, 8, 9 1 sierpnia 2023 Pokaż
28 czerwca 2023 DZP.2120.0020.2023Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy oraz remontu mieszkań w zasobie ZGM z podziałem na 3 zadania (Antoniego, Hallera) 13 lipca 2023 Pokaż
18 maja 2023 DZP.2120.0019.2023Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z podziałem na 2 zadania: ul. Mikołowska 27 i ul. Piasta 9 2 czerwca 2023 Pokaż
5 maja 2023 DZP.2120.0018.2023Aktualizacja oraz przeprojektowanie dok projektowo-kosztorysowej termomodernizacji bud mieszk w Rybniku w zakresie zmiany sposobu ogrzewania z podz. na zadania: Zad1: Gliwicka 44 Zad2: Gliwicka 50 22 maja 2023 Pokaż
27 kwietnia 2023 DZP.2120.0015.2023Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku 11 maja 2023 Pokaż
27 kwietnia 2023 DZP.2120.0017.2023Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania (Kadetów) 12 maja 2023 Pokaż
21 kwietnia 2023 DZP.2120.0016.2023Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z podziałem na zadania: Zad.1: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żurawia 7 w Rybniku, Zad. 2: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Gliwicka 48 w Rybniku 9 maja 2023 Pokaż
6 kwietnia 2023 DZP.2120.0012.2023Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku 19 kwietnia 2023 Pokaż
4 kwietnia 2023 DZP.2120.0014.2023Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach gminnych. Lokal mieszkalny przy ul. Rzeczna 4/6 20 kwietnia 2023 Pokaż
30 marca 2023 DZP.2120.0013.2023Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku. Lokal mieszkalny ul. Zamkowa 4/2 14 kwietnia 2023 Pokaż
28 marca 2023 DZP.2120.0011.2023Remont 10 mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na zadania: Zad.1: ul. Kadetów 6a/8, ul. Kadetów 6a/9, ul. Lompy 15a/8, 15b/7, 15b/12 Zad.2 ul. Lompy 12b/7, 12b/12, 14d/11, 14d/12, 14e/6 12 kwietnia 2023 Pokaż
8 marca 2023 DZP.2120.0009.2023Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania 23 marca 2023 Pokaż
8 marca 2023 DZP.2120.0010.2023Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 4 zadania 23 marca 2023 Pokaż
16 lutego 2023 DZP.2120.0008.2023Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania (Kuboszka) 3 marca 2023 Pokaż
8 lutego 2023 DZP.2120.0007.2023Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania (ul. Astronautów, Żurawia, Lompy) 23 lutego 2023 Pokaż
1 lutego 2023 DZP.2120.0004.2023Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania. Lokal mieszkalny przy ul. Piasta 19/8 i 9 16 lutego 2023 Pokaż
31 stycznia 2023 DZP.2120.0006.2023Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania: 16 lutego 2023 Pokaż
31 stycznia 2023 DZP.2120.0005.2023Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania ( ul. Grażyńskiego, ul. Śniadeckiego, ul. Drobnego) 17 lutego 2023 Pokaż
24 stycznia 2023 DZP.2120.0002.2023Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 3 zadania: Zad. 1: ul. Śniadeckiego 1b/6,3b/2,4c/4, Rostka 1b/5, Zad. 2: Lompy 6c/6,3b/6,12c/6,14b/4, Zad. 3: ul. Patriotów 10a/2,12b/4,20a/3,22b/2 8 lutego 2023 Pokaż
24 stycznia 2023 DZP.2120.0003.2023Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podz. na 3 zad: Zad. 1: ul. Kadetów 3a/4, 3b/5, 3d/4, Zad. 2: ul. Kadetów 6a/1, 6b/5, 6c/3, 6d/6, Zad. 3: ul. Bogusławskiego 2c/1, 9b/1, ul. Plac Żołnierza 1b/6 8 lutego 2023 Pokaż
24 stycznia 2023 DZP.2120.0001.2023Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 2 zadania 9 lutego 2023 Pokaż
29 grudnia 2022 DZP.2120.0067.2022Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - AZB NR 1 z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania 11 stycznia 2023 Pokaż
29 grudnia 2022 DZP.2120.0068.2022Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: 1: ul. Mikołowska 130 w Rybniku 2: Mikołowska 134 w Rybniku 13 stycznia 2023 Pokaż
22 grudnia 2022 DZP.2120.0066.2022Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą 3 stycznia 2023 Pokaż
22 grudnia 2022 DZP.2120.0065.2022Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód samowyładowczy 3 stycznia 2023 Pokaż
22 grudnia 2022 DZP.2120.0064.2022Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 3 zadania 30 grudnia 2022 Pokaż
19 grudnia 2022 DZP.2120.0063.2022Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podz. na 3 zad: Zad. 1: ul. Kadetów 3a/4, 3b/5, 3d/4, Zad. 2: ul. Kadetów 6a/1, 6b/5, 6c/3, 6d/6, Zad. 3: ul. Bogusławskiego 2c/1, 9b/1, ul. Plac Żołnierza 1b/6 3 stycznia 2023 Pokaż
15 grudnia 2022 DZP.2120.0061.2022Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 2 zadania 3 stycznia 2023 Pokaż
15 grudnia 2022 DZP.2120.0062.2022Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 3 zadania: Zad. 1: ul. Śniadeckiego 1b/6,3b/2,4c/4, Rostka 1b/5, Zad. 2: Lompy 6c/6,3b/6,12c/6,14b/4, Zad. 3: ul. Patriotów 10a/2,12b/4,20a/3,22b/2 3 stycznia 2023 Pokaż
24 listopada 2022 DZP.2120.0058.2022Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Obsługa punktu kasowego przy ul. Kościuszki 17, Zad. 2: Obsługa punktu kasowego przy ul. Patriotów 90 9 grudnia 2022 Pokaż
24 listopada 2022 DZP.2120.0059.2022Dzierżawa pojemników na odpady komunalne 5 grudnia 2022 Pokaż
3 listopada 2022 DZP.2120.0057.2022Termomodernizacja bud mieszk w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Wymiana stropu nad II piętrem bud mieszkalnego przy ul. Gen.Andersa 36 w Rybniku Niedobczycach 18 listopada 2022 Pokaż
21 października 2022 DZP.2120.0056.2022Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej z podziałem na zadania: 1: termomodernizacja budynku ul. Rudzka 25 w Rybniku 2: termomodernizacja budynku ul. Kolejowa 18 w Rybniku, aktualizacja dok. 7 listopada 2022 Pokaż
13 października 2022 DZP.2120.0055.2022Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku. Lokal mieszkalny ul. Zamkowa 4/1 28 października 2022 Pokaż
6 października 2022 DZP.2120.0054.2022Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowa 22 w Rybniku w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków technicznych 21 października 2022 Pokaż
6 października 2022 DZP.2120.0053.2022Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby edukacyjne 24 października 2022 Pokaż
5 października 2022 DZP.2120.0052.2022Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód samowyładowczy 13 października 2022 Pokaż
5 października 2022 DZP.2120.0051.2022Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą 13 października 2022 Pokaż
28 września 2022 DZP.2120.0049.2022Sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych w ZSW przy ul.Rudzkiej 13 w Rybniku 6 października 2022 Pokaż
23 września 2022 DZP.2120.0050.2022Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z podziałem na 3 zadania: ul. Astronautów 1b/1, ul. Astronautów 1b/5, ul. Astronautów 1b/10 12 października 2022 Pokaż
18 sierpnia 2022 DZP.2120.0046.2022Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku 7 września 2022 Pokaż
4 sierpnia 2022 DZP.2120.0045.2022Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 2 zadania 12 sierpnia 2022 Pokaż
2 sierpnia 2022 DZP.2120.0044.2022Modernizacja i remont lokali mieszkalnych w zasobach AZB 1, 2 z podziałem na 2 zadania: Zad. 1 ul. Św. Antoniego 15/5 i 6, Zad. 2 ul. Św. Antoniego 15/11 18 sierpnia 2022 Pokaż
26 lipca 2022 DZP.2120.0043.2022Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania 4 sierpnia 2022 Pokaż
22 lipca 2022 DZP.2120.0042.2022Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Długosza nr 4 w Rybniku 8 sierpnia 2022 Pokaż
30 czerwca 2022 DZP.2120.0033.2022Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania 18 lipca 2022 Pokaż
21 czerwca 2022 DZP.2120.0032.2022Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej wraz z robotami towarzyszącymi budynku przy ul. Rudzkiej 13 (budynek A) w Rybniku 7 lipca 2022 Pokaż
9 czerwca 2022 DZP.2120.0031.2022Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą ogrzewania z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: ul. Kapitana Leopolda Janiego 57D, Zadanie 2: ul. Szyb Marcin 6 21 czerwca 2022 Pokaż
8 czerwca 2022 DZP.2120.0029.2022Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - 4 zadania (Hallera 11/5,6,7,8,9,Przemysłowa2/10,Mikołowska29/3,5,29/11) 20 czerwca 2022 Pokaż
8 czerwca 2022 DZP.2120.0030.2022Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby muzeum 24 czerwca 2022 Pokaż
25 maja 2022 DZP.2120.0028.2022Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23A, w wyniku którego powstanie 10 lokali w mieszkaniowym zasobie gminy 21 czerwca 2022 Pokaż
24 maja 2022 DZP.2120.0026.2022Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na dwa zadania: zad. 1 ul. Żurawia 7, zad. 2 Plac Pokoju 3 w Rybniku-Boguszowicach 1 czerwca 2022 Pokaż
19 maja 2022 DZP.2120.0025.2022Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania 27 maja 2022 Pokaż
18 maja 2022 DZP.2120.0024.2022Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Orzeszkowej 9 w Rybniku 26 maja 2022 Pokaż
10 maja 2022 DZP.2120.0023.2022Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: Zad. 1: ul. Mikołowska 31, Zad. 2: ul. Długosza 4 19 maja 2022 Pokaż
6 maja 2022 DZP.2120.0022.2022Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobie ZGM w Rybniku z podziałem na zadania: Zad 1 - Rzeczna 4/6, Zad 2 - Zamkowa 4/1, Zad 3 - Zamkowa 4/2 17 maja 2022 Pokaż
4 maja 2022 DZP.2120.0021.2022Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7A, 9A w Rybniku z podziałem na 5 zadań 24 maja 2022 Pokaż
4 maja 2022 DZP.2120.0020.2022Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7, 9 w Rybniku z podziałem na 5 zadań 25 maja 2022 Pokaż
29 kwietnia 2022 DZP.2120.0018.2022Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w dzielnicy Niedobczyce przy ul. Gen. Andersa 13 i 17 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: ul. Gen. Andersa 13, Zadanie nr 2: ul. Gen. Andersa 17 19 maja 2022 Pokaż
29 kwietnia 2022 DZP.2120.0017.2022Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Północ przy ul. Św. Antoniego 11, 13, 15, Św. Antoniego 11a / Piasta 19 18 maja 2022 Pokaż
26 kwietnia 2022 DZP.2120.0019.2022Koszenie terenów zielonych (trawników) na terenach administrowanych przez Administrację Zasobu Budynków nr 2 5 maja 2022 Pokaż
26 kwietnia 2022 DZP.2120.0016.2022Koszenie terenów zielonych (trawników) na terenach administrowanych przez Administrację Zasobu Budynków nr 1 5 maja 2022 Pokaż
21 marca 2022 DZP.2120.0015.2022Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Zad.1: ul. Gliwicka 44, Zad.2: ul. Gliwicka 48, Zad.3: ul. Gliwicka 50 4 kwietnia 2022 Pokaż
17 marca 2022 DZP.2120.0014.2022Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: Zad.1: ul. Mikołowska 27 i 29, Zad.2: ul. Przemysłowa 22 25 marca 2022 Pokaż
10 marca 2022 DZP.2120.0013.2022Modernizacja i remont lokali mieszkalnych w zasobach AZB 1 i 2 z podziałem na zadania 28 marca 2022 Pokaż
9 marca 2022 DZP.2120.0012.2022Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno – biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku 18 marca 2022 Pokaż
9 marca 2022 DZP.2120.0011.2022Wykonanie dokumentacji z podziałem na 3 zadania: zad.1 ul. Janiego 57C , zad.2 ul. Okulickiego 14, zad.3 ul. Piasta 9 w Rybniku 17 marca 2022 Pokaż
2 marca 2022 DZP.2120.0010.2022Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Administrację Zasobu Budynków nr 1 w Rybniku 10 marca 2022 Pokaż
17 lutego 2022 DZP.2120.0009.2022Zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Hallera 9, 9a i 11 w Rybniku 4 marca 2022 Pokaż
9 lutego 2022 DZP.2120.0008.2022Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód dyspozycyjny w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy w dni robocze na potrzeby Zakładu Gosp. Mieszk 17 lutego 2022 Pokaż
1 lutego 2022 DZP.2120.0007.2022Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez AZB NR 2 w Rybniku 10 lutego 2022 Pokaż
1 lutego 2022 DZP.2120.0006.2022Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez AZB NR 2 z podziałem na 2 zadania 10 lutego 2022 Pokaż
21 stycznia 2022 DZP.2120.0004.2022Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na dwa zadania: zad. 1 ul. Żurawia 7, zad. 2 Plac Pokoju 3 w Rybniku-Boguszowicach 1 lutego 2022 Pokaż
19 stycznia 2022 DZP.2120.0003.2022Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód dyspozycyjny w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy w dni robocze na potrzeby Zakładu Gosp. Mieszk. 27 stycznia 2022 Pokaż
30 grudnia 2021 DZP.2120.0065.2021Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania 11 stycznia 2022 Pokaż
30 grudnia 2021 DZP.2120.0063.2021Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych 25 stycznia 2022 Pokaż
29 grudnia 2021 DZP.2120.0062.2021Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na 2 zadania: zad.1 ul. Rzeczna 4/6, ul. Zamkowa 4/2, ul. Zamkowa 2 zad.2 ul. Korfantego 4/5 i 4/6 w Rybniku 10 stycznia 2022 Pokaż
29 grudnia 2021 DZP.2120.0064.2021Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą 11 stycznia 2022 Pokaż
23 grudnia 2021 DZP.2120.0061.2021Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM 2 w Rybniku 31 grudnia 2021 Pokaż
23 grudnia 2021 DZP.2120.0060.2021Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM 2 z podziałem na 2 zadania 31 grudnia 2021 Pokaż
16 grudnia 2021 DZP.2120.0058.2021Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz wykonanie opinii sprawności technicznej przew. komin. w bud. admin. przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM 1 z podz. na 3 zadania 27 grudnia 2021 Pokaż
15 grudnia 2021 DZP.2120.0059.2021Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 4 zadania 23 grudnia 2021 Pokaż
10 grudnia 2021 DZP.2120.0054.2021Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszk. będących w zasobach ZGM w bud. Wspólnot Mieszkan. przy ul. Bogusławskiego 7, 8, E.Drobnego 1, 2 Rybniku 20 grudnia 2021 Pokaż
10 grudnia 2021 DZP.2120.0057.2021Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszk. bedących w zasobach ZGM w bud. Wspólnot Mieszkan. przy ul.Grażynskiego2,Kadetów 1,2,W. Kuboszka2w Rybniku 21 grudnia 2021 Pokaż
10 grudnia 2021 DZP.2120.0055.2021Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na zadania: Zadanie 1: Kadetów 5 Zadanie 2: W. Kuboszka 3 Zadanie 3: Patriotów 16 Zadanie 4: Patriotów 18 20 grudnia 2021 Pokaż
10 grudnia 2021 DZP.2120.0056.2021Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszk. bedących w zasobach ZGM w bud. Wspólnot Mieszk. przy ul. W. Kuboszka 4, J. Lompy 11,13,17 w Rybniku 21 grudnia 2021 Pokaż
6 grudnia 2021 DZP.2120.0053.2021Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno – biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku 15 grudnia 2021 Pokaż
1 grudnia 2021 DZP.2120.0050.2021Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania 9 grudnia 2021 Pokaż
30 listopada 2021 DZP.2120.0051.2021Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą 10 grudnia 2021 Pokaż
25 listopada 2021 DZP.2120.0048.2021Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i modernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na 2 zadania. 3 grudnia 2021 Pokaż
25 listopada 2021 DZP.2120.0047.2021Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania: Zad.1 - ul. Mikołowska 27, 29, 31, Zad.2 - żłobek SKRZAT ul. Dąbrówki 9 3 grudnia 2021 Pokaż
25 listopada 2021 DZP.2120.0049.2021Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania: Zad.1 - ul. Janiego 57 C, Zad.2 - ul. Okulickiego 14 3 grudnia 2021 Pokaż
2 listopada 2021 DZP.2120.0046.2021Remont połaci dachowej z dachówki ceramicznej wraz z przemurowaniem kominów ponad dachem i uzupełnieniem ław kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wolnej 10 w Rybniku 17 listopada 2021 Pokaż
21 października 2021 DZP.2120.0045.2021Sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych w ZSW ul.Rudzka 13 w Rybniku 3 listopada 2021 Pokaż
13 października 2021 DZP.2120.0044.2021Remont mieszkania przy ul. Ks. Jośki 27b/7 na cele repatriacyjne 29 października 2021 Pokaż
28 września 2021 DZP.2120.0042.2021Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych ADM1 i lokalach użytkowych z podziałem na 3 zadania 14 października 2021 Pokaż
6 lipca 2021 DZP.2120.0028.2021Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła. Termomodernizacja budynku przy ul. Patriotów 9 wraz ze zmianą źródeł ciepła 21 lipca 2021 Pokaż
2 lipca 2021 DZP.2120.0027.2021Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na 2 zadania 12 lipca 2021 Pokaż
1 lipca 2021 DZP.2120.0024.2021Wykonanie prac dekarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 19 lipca 2021 Pokaż
24 czerwca 2021 DZP.2120.0017.2021Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Patriotów 4, 6, 14 2 lipca 2021 Pokaż
23 czerwca 2021 DZP.2120.0016.2021Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Patriotów 8, 10, 12 1 lipca 2021 Pokaż
23 czerwca 2021 DZP.2120.0021.2021Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszk. wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3zadania: Bogusławskiego 1,26,Patriotów 9 1 lipca 2021 Pokaż
23 czerwca 2021 DZP.2120.0014.2021Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na 3 zadania: Gen. Andersa 34,36,38. 1 lipca 2021 Pokaż
23 czerwca 2021 DZP.2120.0019.2021Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Kadetów 4,6, Śniadeckiego 5 2 lipca 2021 Pokaż
23 czerwca 2021 DZP.2120.0015.2021Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na4zadania:Gen. Andersa42A,44,44A,44B 1 lipca 2021 Pokaż
23 czerwca 2021 DZP.2120.0018.2021Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na 4 zadania: Paderewskiego 31,33,35,37 1 lipca 2021 Pokaż
23 czerwca 2021 DZP.2120.0020.2021Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na 4 zadania: Gen. Andersa 40,40A,40B,42 2 lipca 2021 Pokaż
30 kwietnia 2021 DZP.2120.0010.2021Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Kadetów 4,Zad.2-Kadetów 6,Zad.3-Śniadeckiego 5 26 maja 2021 Pokaż
28 maja 2021 DZP.2120.0012.2021Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania 9 czerwca 2021 Pokaż
31 maja 2021 DZP.2120.0013.2021Dokumentacja projektowo – kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z podziałem na 4 zadania 10 czerwca 2021 Pokaż
28 maja 2021 DZP.2120.0011.2021Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na 2 zadania 8 czerwca 2021 Pokaż
30 kwietnia 2021 DZP.2120.0009.2021Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Patriotów 4, Zad.2-Patriotów 6,Zad.3-Patriotów 14 7 czerwca 2021 Pokaż
27 kwietnia 2021 DZP.2120.0008.2021Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Patriotów 8, Zad.2-Patriotów 10, Zad.3-Patriotów 12 17 maja 2021 Pokaż
27 kwietnia 2021 DZP.2120.0007.2021Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Bogusławskiego 1, Zad.2-Bogusławskiego 26, Zad.3-Patriotów 9 12 maja 2021 Pokaż
21 kwietnia 2021 DZP.2120.0006.2021Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na 4 zadania: ul. Paderewskiego 31,33,35,37 11 maja 2021 Pokaż
21 kwietnia 2021 DZP.2120.0005.2021Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepłazpodziałemnazadania:Zad.1-Andersa42a, Zad.2-Andersa44,Zad.3-Andersa44a,Zad.4-Andersa44b 10 maja 2021 Pokaż
21 kwietnia 2021 DZP.2120.0004.2021Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałemnazadania:Zad.1-Andersa40,Zad.2-Andersa40a,Zad.3-Andersa40b,Zad.4-Andersa42 7 maja 2021 Pokaż
21 kwietnia 2021 DZP.2120.0003.2021Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Andersa 34,Zad.2 ul. Andersa 36, Zad. 3-ul.Gen.Andersa38 6 maja 2021 Pokaż
16 kwietnia 2021 DZP.2120.0002.2021Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych 20 maja 2021 Pokaż
15 kwietnia 2021 DZP.2120.0001.2021Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wolna 10/4 oraz 10/5 30 kwietnia 2021 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 152795 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-07-14 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-21 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-21 AktualizacjaJacek Krakos adminPokaż