Rejestr
Rodzaj Numer Data Dotyczy Szczegóły
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika214/2017 28 marca 2017 W sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta RybnikaPokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika219/XV/2019 24 października 2019 Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023Pokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika599/XLIV/2009 21 października 2009 W sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta RybnikaPokaż
Zarządzenie Dyrektora ZGM14/2019 26 lipca 2019 W sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
Zarządzenie Dyrektora ZGM5/2021 24 marca 2021 W sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika576/XXXV/2021 25 marca 2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika394/2021 29 czerwca 2021 W sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta RybnikaPokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika514/2021 19 sierpnia 2021 W sprawie weryfikacji spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu GminyPokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika696/XLIII/2021 23 września 2021 W sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.Pokaż
Uchwała Rady Miast Rybnika398/XXIV/2020 25 czerwca 2020 W sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika624/XXXVIII/2021 27 maja 2021 W sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
Zarządzenie Dyrektora ZGM21/2021 28 października 2021 W sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika763/XLV/2021 18 listopada 2021 W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika732/2021 30 listopada 2021 W sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu GminyPokaż
 
 
Odsłon strony: 2160 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-10-05 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż