Rejestr
Rodzaj Numer Data Dotyczy Szczegóły
Uchwała Rady Miasta Rybnika1223/LXX/2023 26 października 2023 Uchwała nr 1223/LXX/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2024-2028.Pokaż
Zarządzenie Dyrektora ZGM13/2023 2 listopada 2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
Zarządzenie Dyrektora ZGM19/2015 15 grudnia 2015 w sprawie: wprowadzenia "Regulamin porządku domowego"Pokaż
Zarządzenie Dyrektora ZGM6/2023 17 kwietnia 2023 w sprawie kaucji wpłacanych przez lokatorów w związku z najmem lokalu mieszkalnegoPokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika142/2023 28 lutego 2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta RybnikaPokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta916/2022 6 grudnia 2022 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu GminyPokaż
Zarządzenie Dyrektora ZGM40/2022 16 listopada 2022 w sprawie: wykazu rodzajowego prac, mogących być przedmiotem świadczenia rzeczowegoPokaż
Zarządzenie Dyrektora ZGM39/2022 15 listopada 2022 w sprawie: powołania nowego składu Zespołu MediacyjnegoPokaż
Zarządzenie Dyrektora ZGM41/2022 16 listopada 2022 w sprawie zasad przeprowadzania postępowania wyjaśniającego mającego na celu umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności dłużników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku oraz weryfikacji ugód zawartych z dłużnikamiPokaż
Zarządzenie Dyrektora ZGM38/2022 15 listopada 2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
Zarządzenie Dyrektora ZGM14a/2014 30 czerwca 2014 w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku"Pokaż
Zarządzenie Dyrektora ZGM131/2017 16 listopada 2017 w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku i wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania"Pokaż
Zarządzenie Dyrektora ZGM132/2017 16 listopada 2017 w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej dla budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku i wyposażonych w indywidualne ciepłomierze"Pokaż
Zarządzenie Dyrektora ZGM31/2022 5 września 2022 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku"Pokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika900/LII/2022 26 maja 2022 Wieloletni Program na lata 2019-2023 - tekst jednolityPokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika817/XLVIII/2022 24 lutego 2022 w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2022-2025Pokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta251/2022 19 kwietnia 2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 732/2021 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu GminyPokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika763/XLV/2021 18 listopada 2021 W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika624/XXXVIII/2021 27 maja 2021 W sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
Uchwała Rady Miast Rybnika398/XXIV/2020 25 czerwca 2020 W sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika696/XLIII/2021 23 września 2021 W sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.Pokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika514/2021 19 sierpnia 2021 W sprawie weryfikacji spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu GminyPokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika576/XXXV/2021 25 marca 2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika214/2017 28 marca 2017 W sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta RybnikaPokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika599/XLIV/2009 21 października 2009 W sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta RybnikaPokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika219/XV/2019 24 października 2019 Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023Pokaż
 
 
Odsłon strony: 17489 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-10-05 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż