Witamy na stronie BIP Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku


Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej został uruchomiony dnia 29.03.2021 r.

Archiwalny biuletyn znajduje się pod adresem www.arch.bip.zgm.rybnik.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku czynny jest w następujących godzinach:
poniedziałek – środa: 7.00 – 15.00
czwartek: 7.00 – 17.00
piątek: 7.00 – 13.00

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
ul. Tadeusza Kościuszki 17,
44-200 Rybnik
NIP: 642-314-73-63
REGON: 271505550

Kontakt
Centrala:
32 422 60 36
32 429 48 60
fax: 32 429 48 89 lub wew. 89

Godziny urzędowania:
poniedziałek - środa od 7.00 do 15.00
czwartek od 7.00 do 17.00
piątek od 7.00 do 13:00

Sekretariat:
32 429 48 61
fax: 32 429 48 89 lub wew. 89

e-mail: zgm@zgm.rybnik.pl

Dane do faktury

Aby wysłać korespondencję do ZGM poprzez ePuap należy wybrać: Sprawy ogólne > Pisma do urzędu > Pismo ogólne do podmiotu publicznego EPUAP - ZGM Rybnik

Telefon Alarmowy:

W sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia dla całego administrowanego zasobu:

32 755 88 11

czynny po godzinach pracy Zakładu oraz całą dobę w dni wolne od pracy

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Zakładu:

32 422-17-69 - dla terenu administrowanego przez AZB NR1 z siedzibą w Rybniku, przy ul. Kościuszki 17
32 441-45-71 - dla terenu administrowanego przez AZB NR2 z siedzibą w dzielnicy Boguszowice Osiedle, przy ul. Patriotów 90Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /ZGM_Rybnik/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych:
Joanna Krzykowska
iod@zgm.rybnik.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku jest jednostką organizacyjną miasta Rybnika powołaną w celu zarządzania powierzonym mieniem, obejmującym przede wszystkim budynki mieszkalne oraz lokale użytkowe. stanowiące własność miasta. Na mocy uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 800/LVI/2010 z dnia 20 października 2010 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z dniem 1 stycznia 2011 r. został przekształcony w jednostkę budżetową i w tej formie działa do nadal. Zakres działania Zakładu zapisano w Statucie. Zakładem kieruje Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Rybnika.

Struktura organizacyjna:
W strukturze organizacyjnej ZGM wydzielono trzy piony, kierowane przez Dyrektora, Zastępcę Dyrektora oraz Głównego Księgowego.


Pion Dyrektora
Pion Zastępcy Dyrektora
Pion Głównego Księgowego