Rejestr
Nazwa dokumentu Szczegóły
2300330 Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania z podziałem na zadania: Zad. 1 ul. Św. Antoniego 11/2 i 11/3, Zad. 2 ul. Św. Antoniego 13/5 i 13/9
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2024-05-27
Pokaż
2283832 Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57D w Rybniku
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2024-05-23
Pokaż
2299709 Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2024-05-23
Pokaż
2299428 Termomodernizacja budynku Żłobka ,,SKRZAT’’ przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2024-05-23
Pokaż
2296556 Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do kotłowni przy ul. Przemysłowej 23A w Rybniku
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2024-05-16
Pokaż
2294988 Dotyczy: kontroli doraźnej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Wykonanie audytu energetycznego ex-ante dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych zaplanowanych do termomodernizacji w zasobach ZGM” realizowanego w ramach Projektu pn.: „ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.O1 .07.01-00-0009/20.
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-05-14
Pokaż
2284459 Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Plac Pokoju 3 w Rybniku
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2024-05-13
Pokaż
2292251 Sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2024-05-08
Pokaż
2289140 Samochód osobowo-dostawczy ze skrzynią ładunkową wyposażoną w trójstronny wywrot, masa całkowita samochodu nie większa niż 3,5 tony
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2024-04-29
Pokaż
2285501 Dotyczy: kontroli ex-post procedury zawarcia umów o udzielenie zamówień publicznych pn: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Śródmieściu wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Budynek przy ul. Kadetów 3, Zadanie nr 2: Budynek przy ul. Lompy 6, Zadanie nr 3: Budynek przy ul. Lompy 12, Zadanie nr 4: Budynek przy ul. Rostka 1, Zadanie nr 5: Budynek przy ul. Rostka 2, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 22/2020 zawartej w dniu 16.03.2020 w ramach POIIŚ 2014-2020, nr POIS.01.07.01-00-0011/19.
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-04-19
Pokaż
2285479 Dotyczy: kontroli planowej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 26.09.2019 r. do umowy nr DZP.2130.0060.2019 z dnia 19.06.2019 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci cieplnej w budynku przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 22/2020 zawartej w dniu 16.03.2020 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0011/19
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-04-19
Pokaż
2285451 Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 2 z dnia 10.10.2019 r. do umowy nr DZP.2130.0060.2019 z dnia 19.06.2019 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci cieplnej w budynku przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 22/2020 zawartej w dniu 16.03.2020 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0011/19.
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-04-19
Pokaż
2285417 Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 29.11.2021 r. do umowy nr DZP.2130.0029.2021 z dnia 19.05.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła. Zadanie 3: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 38 w Rybniku, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-04-19
Pokaż
2285400 Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 29.11.2021 r. do umowy nr DZP.2130.0028.2021 z dnia 19.05.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła. Zadanie 2: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 36 w Rybniku, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-04-19
Pokaż
2285387 Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 29.11.2021 r. do umowy nr DZP.2130.0032.2021 z dnia 19.05.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła. Zadanie 2: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 40b w Rybniku, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-04-19
Pokaż
2285381 Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 29.11.2021 r. do umowy nr DZP.2130.0033.2021 z dnia 19.05.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła. Zadanie 2: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 42 w Rybniku, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-04-19
Pokaż
2285379 Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia umów o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku — Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania. Zadanie 1 : Termomodernizacja budynku przy ul. Kadetów 4 wraz ze zmianą źródeł ciepła, Zadanie 2: Termomodernizacja budynku przy ul. Kadetów 6 wraz ze zmianą źródeł ciepła, Zadanie 3: Termomodernizacja budynku przy ul. Śniadeckiego 5 wraz ze zmianą źródeł ciepła, realizowanego w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-04-19
Pokaż
2285378 Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 34” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-04-19
Pokaż
2285322 Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 36” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-04-19
Pokaż
2285315 Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 34” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-04-19
Pokaż
2285303 Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 44” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-04-19
Pokaż
2285300 Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 44A” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-04-19
Pokaż
2285292 Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 44B” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-04-19
Pokaż
2285277 Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 42A” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-04-19
Pokaż
2285261 Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Paderewskiego 35” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-04-19
Pokaż
2285165 Dotyczy: kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Paderewskiego 37” realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-04-18
Pokaż
2285093 Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Umowy z dnia 18.03.2021 r. nr DT.211.0017.2021 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie audytu energetycznego ex-ante dla 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zaplanowanych do termomodernizacji zlokalizowanych w Rybniku w dzielnicy Paruszowiec-Piaski i Północ przy ul. Ogrodowskiego 1,1A,3,3A,5,5A,7,7A,9,9A, Św. Antoniego 11,13,15 i Św. Antoniego 11a/Piasta19 w Rybniku oraz dla dwóch budynków w dzielnicy Niedobczyce zaplanowanych do zmiany sposobu ogrzewania zlokalizowanych przy ul. Gen. Andersa 13 i Gen. Andersa 17 w Rybniku”, realizowanego w ramach Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2022ED10012 zawartej w dniu 23.02.2022 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIŚ.01.07.01-00-0007/21.
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-04-18
Pokaż
2260232 1488.2024 - Dot. kontroli doraźniej zawarcia umowy DT.211.0017.2021 termomodernizacja Od: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-04-18
Pokaż
2284767 Dotyczy kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 07.12.2022 r. do Umowy nr DZP.2130.0053.2022 z dnia 15.06.2022 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku z podziałem na zadania: Zadanie nr 5: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 9, realizowanego w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2022ED10012 zawartej w dniu 23.02.2022 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0007/21.
Opublikował: Katarzyna Zduniak (Specjalista ds.rozliczeń projektów unijnych DT) dnia 2024-04-18
Pokaż
2271488 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2024-04-16
Pokaż
2270544 Główny Specjalista w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2024-04-08
Pokaż
2268672 Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57C w Rybniku
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2024-04-03
Pokaż
2275730 Wymiana okapów kuchennych na pochłaniacze, montaż nawiewników okiennych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Rybniku przy ul. Borki 37C
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2024-03-28
Pokaż
2270608 Samochód osobowo-dostawczy ze skrzynią ładunkową wyposażoną w trójstronny wywrot, masa całkowita samochodu nie większa niż 3,5 tony
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2024-03-27
Pokaż
2273238 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wentylacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziałem na 4 zadania (Słoneczna, Mikołowska, Okulickiego, Paderewskiego, Hallera)
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2024-03-21
Pokaż
2267331 Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie remontu. Lokal mieszkalny przy ul. Kuboszka 2a/8
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2024-03-19
Pokaż
2257547 Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2024-03-15
Pokaż
2254945 Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2024-03-15
Pokaż
2267983 Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Administrację Zasobu Budynków nr 1 w Rybniku
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2024-03-08
Pokaż
2266884 Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego oraz przeprojektowanie zmiany sposobu ogrzewania w Rybniku przy ul. Gliwickiej 50
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2024-03-06
Pokaż
2264084 Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2024-02-29
Pokaż
2260728 Samochód osobowo-dostawczy ze skrzynią ładunkową wyposażoną w trójstronny wywrot, masa całkowita samochodu nie większa niż 3,5 tony
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2024-02-27
Pokaż
2260628 Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego oraz przeprojektowanie zmiany sposobu ogrzewania w Rybniku przy ul. Gliwickiej 50
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2024-02-27
Pokaż
2236959 Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - AZB NR 1 z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2024-02-15
Pokaż
2241089 Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w ZGM w Rybniku - 2 stanowiska
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2024-02-13
Pokaż
2252906 Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby ZGM Rybnik - 4 zadania
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2024-02-02
Pokaż
2239661 Nabór 01/2024 Referent DW
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2024-01-30
Pokaż
2249014 Dostawa i montaż 2275 wodomierzy oraz przełożenie i konfiguracja z modułem radiowym
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2024-01-24
Pokaż
1742555 Pliki do zakładki lokale mieszkalne
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2024-01-02
Pokaż
2237286 Aktualizacja dok projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszk oraz przeprojektowanie zmiany sposobu ogrzewania i połączenia dwóch lokali mieszkalnych w Rybniku przy ul. Gliwickiej 44
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2023-12-29
Pokaż
1723348 Załączniki - oświadczenia najemcy dotyczące ilości osób
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2023-12-21
Pokaż
2234463 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorys. zagospodarowania terenu cz. wspólnych osiedla Rymer w dzielnicy Rybnik-Niedobczyce w ramach projektu Rewitalizacja miasta-nowa energia rybnickiej tradycji
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2023-12-21
Pokaż
2233717 Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego oraz przeprojektowanie zmiany sposobu ogrzewania w Rybniku przy ul. Gliwickiej 50
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2023-12-20
Pokaż
2227037 Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy oraz remontu. Lokal mieszkalny przy ul.Przemysłowa 2/10
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2023-12-19
Pokaż
2232537 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy bud mieszk przy ul. Przemysłowa 22 w Rybniku w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków technicznych
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2023-12-18
Pokaż
2221014 Dostawa i montaż 1200 wodomierzy oraz przełożenie i konfiguracja z modułem radiowym
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2023-12-04
Pokaż
2221806 Dotyczy kontroli planowej procedury zawarcia umów o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec - Piaski w Rybniku z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 1, Zadanie nr 2: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 3, Zadanie nr 3: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 5, Zadanie nr 4: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 7, Zadanie nr 5: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 9, realizowanego w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2022ED10012 zawartej w dniu 23.02.2022 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0007/21.
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-11-27
Pokaż
2221772 Dotyczy kontroli planowanej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Paderewskiego 33", realizowanego w ramach Projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła", na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-11-27
Pokaż
2221714 Dotyczy kontroli doraźnej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - lokal mieszkalny przy ul. Kadetów 6a/10", realizowanego w ramach Projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz wymianą źródeł ciepła" , na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01- 00-0009/20.
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-11-27
Pokaż
2221629 Dotyczy kontroli doraźnej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - lokal mieszkalny przy ul. Patriotów 8a/4", realizowanego w ramach Projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła", na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-11-27
Pokaż
2221615 Dotyczy kontroli doraźnej procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - lokal mieszkalny przy ul. Patriotów 4c/6" realizowanego w ramach Projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła", na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-11-27
Pokaż
2221604 Dotyczy kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 7.12.2022 r. do umowy nr DZP.2130.0055.2022 z dnia 20.06.2022 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec - Piaski w Rybniku z podziałem na zadania: Zadanie nr 3: Budynek przy ul. Ogrodowskiego 5A, realizowanego w ramach projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2022ED10012 zawartej w dniu 23.02.2022 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0007/21.
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-11-27
Pokaż
2205107 Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy oraz remontu lokali mieszkalnych z podziałem na zadania: ul. Lompy 12b/2, ul. Grażyńskiego 3b/8
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2023-11-22
Pokaż
2210687 Uchwała nr 1223/LXX/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2024-2028.
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-11-06
Pokaż
2208821 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-11-02
Pokaż
2205522 Remont pomieszczeń mieszkalnych dla repatriantów przy ul. Zagłoby 2
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2023-10-25
Pokaż
2200711 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB 2 - ZGM Rybnik
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2023-10-20
Pokaż
2199673 Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy oraz remontu. Lokal mieszkalny przy ul. Wolna 6D/33
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2023-10-20
Pokaż
2184310 Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2023-10-02
Pokaż
2192145 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokalu usługowego przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2023-09-22
Pokaż
2185617 w sprawie: wprowadzenia "Regulamin porządku domowego"
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-09-08
Pokaż
2185378 Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku dot. realizacji inwestycji pn.: "Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37C w Rybniku w wyniku, którego powstanie 26 mieszkań komunalnych", udzielenia informacji publicznej oraz sprawdzenie gospodarki magazynowej.
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-09-08
Pokaż
2185155 Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 12.05.2022 r. do Umowy DZP.2130.0071.2021 r. z dnia 4.08.2021 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na zadania: Zadanie 1: Budynek przy ul. W. Bogusławskiego 1" realizowanego w ramach Projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła", na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.-00-0009/2020.
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-09-07
Pokaż
2184749 Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 12.05.2022 r. do Umowy nr DZP.2130.0073.2021 z dnia 04.08.2021 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na zadania: Zadanie 3: Budynek przy ul. Patriotów 9" realizowanego w ramach Projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-09-07
Pokaż
1815624 pliki do zakładki RODO
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2023-08-14
Pokaż
2169868 Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 22.03.2022 r. do Umowy nr DZP.2130.0076.2021 z dnia 12.08.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Paderewskiego 31 realizowany w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymiana źródeł ciepła, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-08-03
Pokaż
2169133 Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 4 zadania (Kościuszki, Saint Vallier, Chrobrego, Gliwicka, Rudzka, Komuny Paryskiej, Korfantego)
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2023-08-03
Pokaż
2169830 Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 22.02.2022 r. do Umowy DZP.2130.0052.2021 z dnia 23.06.2021 r. o udzielenie zamówień publicznych pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania. Zadanie 1: Termomodernizacja budynku przy ul. Kadetów 4 wraz z wymianą źródeł ciepła, realizowanego w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014/2020, Nr POIiS.01.07.01-00-0009/20.
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-08-03
Pokaż
2156565 Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2023-08-01
Pokaż
2156882 Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy oraz remontu. Lokal mieszkalny przy ul. Hallera 11/5, 6, 7, 8, 9
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2023-07-26
Pokaż
2162640 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zebrzydowicka 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2023-07-25
Pokaż
2162481 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie hydroizolacji piwnic z opracowaniem technologii obniżenia poziomu wody gruntowej wraz z robotami towarzyszącymi ul. Hallera 9, 9a, 11
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2023-07-18
Pokaż
2153821 Nabór 3/2023 Specjalista ds. Rozliczeń Projektów Unijnych w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2023-07-13
Pokaż
2158410 Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 2 zadania (Patriotów)
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2023-07-06
Pokaż
2157053 Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 2 zadania (Kadetów, Patriotów)
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2023-07-05
Pokaż
2154436 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy oraz remontu mieszkań w zasobie ZGM z podziałem na 3 zadania (Antoniego, Hallera)
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2023-06-28
Pokaż
2140630 Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-05-26
Pokaż
2140489 Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych -etap II
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-05-26
Pokaż
2140406 Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-05-26
Pokaż
2140274 Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-05-25
Pokaż
2138644 Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-05-23
Pokaż
2138607 Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-05-23
Pokaż
2138600 Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-05-23
Pokaż
2138334 Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-05-23
Pokaż
2138151 Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-05-23
Pokaż
2137672 Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-05-22
Pokaż
2137651 Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-05-22
Pokaż
2137644 Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-05-22
Pokaż
2137643 Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-05-22
Pokaż
2137518 Informacja pokontrolna - Dotyczy kontroli projektu pn.Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II..pdf
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-05-22
Pokaż
2135582 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z podziałem na 2 zadania: ul. Mikołowska 27 i ul. Piasta 9
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2023-05-18
Pokaż
2131656 Sprawozdanie finansowe 2022r.
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2023-05-10
Pokaż
2129699 Aktualizacja oraz przeprojektowanie dok projektowo-kosztorysowej termomodernizacji bud mieszk w Rybniku w zakresie zmiany sposobu ogrzewania z podz. na zadania: Zad1: Gliwicka 44 Zad2: Gliwicka 50
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2023-05-05
Pokaż
2127583 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2023-04-27
Pokaż
2127504 Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania (Kadetów)
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2023-04-27
Pokaż
1733396 Załączniki do wniosku dla potrzebujących pomocy
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2023-04-26
Pokaż
2124030 Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z podziałem na zadania: Zad.1: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żurawia 7 w Rybniku, Zad. 2: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Gliwicka 48 w Rybniku
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2023-04-21
Pokaż
2122197 w sprawie kaucji wpłacanych przez lokatorów w związku z najmem lokalu mieszkalnego
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-04-19
Pokaż
1815223 W sprawie weryfikacji spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu Gminy
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-04-13
Pokaż
2097960 Kierownik Działu Technicznego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2023-04-06
Pokaż
2116433 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2023-04-06
Pokaż
2115220 Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach gminnych. Lokal mieszkalny przy ul. Rzeczna 4/6
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2023-04-04
Pokaż
2113086 Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku. Lokal mieszkalny ul. Zamkowa 4/2
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2023-03-30
Pokaż
2111588 Remont 10 mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na zadania: Zad.1: ul. Kadetów 6a/8, ul. Kadetów 6a/9, ul. Lompy 15a/8, 15b/7, 15b/12 Zad.2 ul. Lompy 12b/7, 12b/12, 14d/11, 14d/12, 14e/6
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2023-03-28
Pokaż
2101187 Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2023-03-08
Pokaż
2101152 Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 4 zadania
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2023-03-08
Pokaż
2099461 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2023-03-06
Pokaż
1742637 Pliki do zakładki lokale użytkowe
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2023-02-22
Pokaż
2080257 Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2023-02-20
Pokaż
2091921 Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania (Kuboszka)
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2023-02-16
Pokaż
2082774 Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania ( ul. Grażyńskiego, ul. Śniadeckiego, ul. Drobnego)
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2023-02-14
Pokaż
2067148 Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - AZB NR 1 z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2023-02-09
Pokaż
2086284 Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania (ul. Astronautów, Żurawia, Lompy)
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2023-02-08
Pokaż
2066714 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: 1: ul. Mikołowska 130 w Rybniku 2: Mikołowska 134 w Rybniku
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2023-02-02
Pokaż
2083318 Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania. Lokal mieszkalny przy ul. Piasta 19/8 i 9
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2023-02-01
Pokaż
2049238 Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Obsługa punktu kasowego przy ul. Kościuszki 17, Zad. 2: Obsługa punktu kasowego przy ul. Patriotów 90
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2023-02-01
Pokaż
2082849 Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania:
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2023-01-31
Pokaż
2079515 Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 2 zadania
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2023-01-25
Pokaż
2079525 Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 3 zadania: Zad. 1: ul. Śniadeckiego 1b/6,3b/2,4c/4, Rostka 1b/5, Zad. 2: Lompy 6c/6,3b/6,12c/6,14b/4, Zad. 3: ul. Patriotów 10a/2,12b/4,20a/3,22b/2
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2023-01-24
Pokaż
2079466 Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podz. na 3 zad: Zad. 1: ul. Kadetów 3a/4, 3b/5, 3d/4, Zad. 2: ul. Kadetów 6a/1, 6b/5, 6c/3, 6d/6, Zad. 3: ul. Bogusławskiego 2c/1, 9b/1, ul. Plac Żołnierza 1b/6
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2023-01-24
Pokaż
2065182 Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 3 zadania
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2023-01-19
Pokaż
2065186 Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2023-01-19
Pokaż
2065185 Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód samowyładowczy
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2023-01-19
Pokaż
2062306 Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podz. na 3 zad: Zad. 1: ul. Kadetów 3a/4, 3b/5, 3d/4, Zad. 2: ul. Kadetów 6a/1, 6b/5, 6c/3, 6d/6, Zad. 3: ul. Bogusławskiego 2c/1, 9b/1, ul. Plac Żołnierza 1b/6
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2023-01-03
Pokaż
2060898 Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 3 zadania: Zad. 1: ul. Śniadeckiego 1b/6,3b/2,4c/4, Rostka 1b/5, Zad. 2: Lompy 6c/6,3b/6,12c/6,14b/4, Zad. 3: ul. Patriotów 10a/2,12b/4,20a/3,22b/2
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2023-01-03
Pokaż
2061091 Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 2 zadania
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2023-01-03
Pokaż
2049154 Dzierżawa pojemników na odpady komunalne
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-12-29
Pokaż
2062353 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2022-12-19
Pokaż
2037607 Termomodernizacja bud mieszk w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Wymiana stropu nad II piętrem bud mieszkalnego przy ul. Gen.Andersa 36 w Rybniku Niedobczycach
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-12-14
Pokaż
2056609 Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku. Lokal mieszkalny ul. Zamkowa 4/1
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-12-08
Pokaż
2037641 Referent w Dziale Lokalowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2022-11-28
Pokaż
2031102 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej z podziałem na zadania: 1: termomodernizacja budynku ul. Rudzka 25 w Rybniku 2: termomodernizacja budynku ul. Kolejowa 18 w Rybniku, aktualizacja dok.
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-11-24
Pokaż
1740697 Obowiązek informacyjny
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2022-11-21
Pokaż
2045554 w sprawie: wykazu rodzajowego prac, mogących być przedmiotem świadczenia rzeczowego
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2022-11-18
Pokaż
2045523 w sprawie: powołania nowego składu Zespołu Mediacyjnego
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2022-11-18
Pokaż
2021921 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby edukacyjne
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-11-18
Pokaż
2045068 w sprawie zasad przeprowadzania postępowania wyjaśniającego mającego na celu umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności dłużników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku oraz weryfikacji ugód zawartych z dłużnikami
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2022-11-17
Pokaż
2045050 w sprawie zasad przeprowadzania postępowania wyjaśniającego mającego na celu umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności dłużników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku oraz weryfikacji ugód zawartych z dłużnikami
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2022-11-17
Pokaż
2044839 w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2022-11-17
Pokaż
2021757 Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód samowyładowczy
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-11-14
Pokaż
2015065 Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z podziałem na 3 zadania: ul. Astronautów 1b/1, ul. Astronautów 1b/5, ul. Astronautów 1b/10
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-11-10
Pokaż
2022973 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowa 22 w Rybniku w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków technicznych
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-11-04
Pokaż
2021741 Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-11-02
Pokaż
2024818 Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku. Lokal mieszkalny ul. Zamkowa 4/1
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-10-28
Pokaż
2017407 Sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych w ZSW przy ul.Rudzkiej 13 w Rybniku
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-10-19
Pokaż
1997208 Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-09-28
Pokaż
2017141 Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do kotłowni przy ul. Gen. Andersa 17 w Rybniku
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-09-28
Pokaż
2017090 Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do kotłowni przy ul. Gen. Andersa 13 w Rybniku
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-09-28
Pokaż
2003602 Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2022-09-21
Pokaż
2013025 w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku"
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2022-09-21
Pokaż
2013003 w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku"
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2022-09-21
Pokaż
2012506 w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku i wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania"
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2022-09-20
Pokaż
2012493 w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej dla budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku i wyposażonych w indywidualne ciepłomierze"
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2022-09-20
Pokaż
2005138 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku"
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2022-09-05
Pokaż
2002539 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2022-08-30
Pokaż
1991035 Modernizacja i remont lokali mieszkalnych w zasobach AZB 1, 2 z podziałem na 2 zadania: Zad. 1 ul. Św. Antoniego 15/5 i 6, Zad. 2 ul. Św. Antoniego 15/11
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-08-24
Pokaż
1991667 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 2 zadania
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-08-24
Pokaż
1988217 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-08-19
Pokaż
1987192 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Długosza nr 4 w Rybniku
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-08-19
Pokaż
1982076 Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2022-08-04
Pokaż
1974851 Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-08-03
Pokaż
1955070 Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23A, w wyniku którego powstanie 10 lokali w mieszkaniowym zasobie gminy
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-07-21
Pokaż
1985795 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. B. Chrobrego 25, Kościuszki 9, 28, 32/34, J.F. Białych 4, Saint Vallier 8 w Rybniku
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-07-20
Pokaż
1985781 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gliwicka 46, 52, 56, Komuny Paryskiej 1, Zebrzydowicka 8, Cierpioła 5, Korfantego 4, Rudzka 21, Rybnicka 20 w Rybniku
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-07-20
Pokaż
1985763 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Śniadeckiego 7, Żurawia 3, Grażyńskiego 2 w Rybniku
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-07-20
Pokaż
1985641 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na remont lokali mieszkalnych w zasobie Administracji Zasobu Budynków Nr 1, 2 - ul. Mikołowska 29/11
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-07-20
Pokaż
1985640 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na modernizację lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Mikołowska 29/3, 5
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-07-20
Pokaż
1985639 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na modernizację lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Przemysłowa 2/10
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-07-20
Pokaż
1985631 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na modernizację lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Hallera 11/5, 6, 7,8, 9
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-07-20
Pokaż
1970601 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej wraz z robotami towarzyszącymi budynku przy ul. Rudzkiej 13 (budynek A) w Rybniku
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-07-15
Pokaż
1965355 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą ogrzewania z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: ul. Kapitana Leopolda Janiego 57D, Zadanie 2: ul. Szyb Marcin 6
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-07-07
Pokaż
1979212 Remont po pożarze budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowskiego 9
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-07-07
Pokaż
1964411 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby muzeum
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-07-05
Pokaż
1960029 Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2022-06-30
Pokaż
1944996 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7A, 9A w Rybniku z podziałem na 5 zadań
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-06-22
Pokaż
1964548 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - 4 zadania (Hallera 11/5,6,7,8,9,Przemysłowa2/10,Mikołowska29/3,5,29/11)
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-06-20
Pokaż
1944981 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7, 9 w Rybniku z podziałem na 5 zadań
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-06-15
Pokaż
1954279 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na dwa zadania: zad. 1 ul. Żurawia 7, zad. 2 Plac Pokoju 3 w Rybniku-Boguszowicach
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-06-10
Pokaż
1952112 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Orzeszkowej 9 w Rybniku
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-06-10
Pokaż
1952798 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-06-09
Pokaż
1964372 Wieloletni Program na lata 2019-2023 - tekst jednolity
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2022-06-08
Pokaż
1948259 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: Zad. 1: ul. Mikołowska 31, Zad. 2: ul. Długosza 4
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-06-02
Pokaż
1943374 Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w dzielnicy Niedobczyce przy ul. Gen. Andersa 13 i 17 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: ul. Gen. Andersa 13, Zadanie nr 2: ul. Gen. Andersa 17
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-06-02
Pokaż
1943330 Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku wraz z wymianą źródeł ciepła w dzielnicy Północ przy ul. Św. Antoniego 11, 13, 15, Św. Antoniego 11a / Piasta 19
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-06-02
Pokaż
1948678 Majster w Dziale Remontowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2022-06-01
Pokaż
1948677 Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2022-06-01
Pokaż
1946240 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobie ZGM w Rybniku z podziałem na zadania: Zad 1 - Rzeczna 4/6, Zad 2 - Zamkowa 4/1, Zad 3 - Zamkowa 4/2
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-06-01
Pokaż
1958594 w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2022-05-31
Pokaż
1956889 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2022-05-30
Pokaż
1956820 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2022-05-30
Pokaż
1956165 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno – biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-05-26
Pokaż
1941830 Koszenie terenów zielonych (trawników) na terenach administrowanych przez Administrację Zasobu Budynków nr 2
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-05-26
Pokaż
1941825 Koszenie terenów zielonych (trawników) na terenach administrowanych przez Administrację Zasobu Budynków nr 1
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-05-19
Pokaż
1949025 w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2022-2025
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2022-05-11
Pokaż
1948940 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 732/2021 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2022-05-11
Pokaż
1938214 Majster w Dziale Remontowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2022-05-10
Pokaż
1937072 Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2022-05-10
Pokaż
1946000 Sprawozdanie finansowe za 2021r.
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2022-05-05
Pokaż
1927172 Zastępca Dyrektora w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2022-04-22
Pokaż
1923944 Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Zad.1: ul. Gliwicka 44, Zad.2: ul. Gliwicka 48, Zad.3: ul. Gliwicka 50
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-04-20
Pokaż
1922640 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych z podziałem na zadania: Zad.1: ul. Mikołowska 27 i 29, Zad.2: ul. Przemysłowa 22
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-04-20
Pokaż
1919022 Wykonanie dokumentacji z podziałem na 3 zadania: zad.1 ul. Janiego 57C , zad.2 ul. Okulickiego 14, zad.3 ul. Piasta 9 w Rybniku
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-04-14
Pokaż
1920604 Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2022-04-11
Pokaż
1924983 Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2022-04-08
Pokaż
1919784 Modernizacja i remont lokali mieszkalnych w zasobach AZB 1 i 2 z podziałem na zadania
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-04-07
Pokaż
1915619 Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Administrację Zasobu Budynków nr 1 w Rybniku
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-03-30
Pokaż
1908857 Zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Hallera 9, 9a i 11 w Rybniku
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-03-24
Pokaż
1919032 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno – biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-03-21
Pokaż
1903089 Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2022-03-08
Pokaż
1917740 Zarządzenie Nr 6.2022
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2022-03-07
Pokaż
1917599 Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Śródmieściu (2)
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2022-03-07
Pokaż
1917573 Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Śródmieściu.pdf
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2022-03-07
Pokaż
1904881 Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód dyspozycyjny w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy w dni robocze na potrzeby Zakładu Gosp. Mieszk
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-02-28
Pokaż
1901828 Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez AZB NR 2 w Rybniku
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-02-16
Pokaż
1901800 Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez AZB NR 2 z podziałem na 2 zadania
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-02-16
Pokaż
1887144 Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-02-16
Pokaż
1907568 Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do mieszkania przy ul.Ks. Jośki 27b/7 w Rybniku przeznaczonego do zasiedlenia przez repatriantów
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-02-15
Pokaż
1907562 Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do kotłowni przy ul. Kolejowej B w Rybniku
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-02-15
Pokaż
1907524 Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do kotłowni przy ul. Kolejowej A w Rybniku
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-02-15
Pokaż
1896055 Wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób oraz materiałów wraz z kierowcą - samochód dyspozycyjny w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy w dni robocze na potrzeby Zakładu Gosp. Mieszk.
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-02-03
Pokaż
1897542 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na dwa zadania: zad. 1 ul. Żurawia 7, zad. 2 Plac Pokoju 3 w Rybniku-Boguszowicach
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-02-01
Pokaż
1887507 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-01-31
Pokaż
1777885 Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszk. wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3zadania: Bogusławskiego 1,26,Patriotów 9
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-01-20
Pokaż
1885008 Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM 2 w Rybniku
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-01-18
Pokaż
1885001 Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM 2 z podziałem na 2 zadania
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-01-18
Pokaż
1886529 Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-01-17
Pokaż
1878800 Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2022-01-14
Pokaż
1881148 Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 4 zadania
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-01-12
Pokaż
1881798 Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz wykonanie opinii sprawności technicznej przew. komin. w bud. admin. przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM 1 z podz. na 3 zadania
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2022-01-11
Pokaż
1886867 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na 2 zadania: zad.1 ul. Rzeczna 4/6, ul. Zamkowa 4/2, ul. Zamkowa 2 zad.2 ul. Korfantego 4/5 i 4/6 w Rybniku
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2022-01-10
Pokaż
1878782 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszk. bedących w zasobach ZGM w bud. Wspólnot Mieszk. przy ul. W. Kuboszka 4, J. Lompy 11,13,17 w Rybniku
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-01-04
Pokaż
1878799 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszk. bedących w zasobach ZGM w bud. Wspólnot Mieszkan. przy ul.Grażynskiego2,Kadetów 1,2,W. Kuboszka2w Rybniku
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-01-04
Pokaż
1869170 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania: Zad.1 - ul. Janiego 57 C, Zad.2 - ul. Okulickiego 14
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2022-01-03
Pokaż
1872359 Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściami do i wokół budynków z podziałem na 2 zadania
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-12-31
Pokaż
1878787 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na zadania: Zadanie 1: Kadetów 5 Zadanie 2: W. Kuboszka 3 Zadanie 3: Patriotów 16 Zadanie 4: Patriotów 18
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2021-12-21
Pokaż
1871057 Wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2021-12-21
Pokaż
1878705 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszk. będących w zasobach ZGM w bud. Wspólnot Mieszkan. przy ul. Bogusławskiego 7, 8, E.Drobnego 1, 2 Rybniku
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-12-20
Pokaż
1869182 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i modernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na 2 zadania.
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2021-12-16
Pokaż
1875659 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno – biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku
Opublikował: Edyta Stawinoga (Starszy referent DZP) dnia 2021-12-16
Pokaż
1869190 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania: Zad.1 - ul. Mikołowska 27, 29, 31, Zad.2 - żłobek SKRZAT ul. Dąbrówki 9
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-12-16
Pokaż
1865973 Referent w Dziale Remontowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2021-12-16
Pokaż
1847681 Inspektor w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2021-12-13
Pokaż
1864627 Referent w Biurze Radców Prawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2021-12-10
Pokaż
1873949 W sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2021-12-02
Pokaż
1872651 W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2021-12-02
Pokaż
1866902 Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych-etapII
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2021-11-22
Pokaż
1855738 Remont połaci dachowej z dachówki ceramicznej wraz z przemurowaniem kominów ponad dachem i uzupełnieniem ław kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wolnej 10 w Rybniku
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-11-22
Pokaż
1866868 Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych-etap IA
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2021-11-22
Pokaż
1866833 Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszklanych w Rybniku-Niedobczycach
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2021-11-22
Pokaż
1866747 Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszklanych w Rybniku-Nieodbczycach
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2021-11-22
Pokaż
1866735 Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych-etap I
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2021-11-22
Pokaż
1848656 Sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych w ZSW ul.Rudzka 13 w Rybniku
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2021-11-19
Pokaż
1865717 Kontrola projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2021-11-19
Pokaż
1865709 0360_18-IPK-etap I -kontrola 2.pdf
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2021-11-19
Pokaż
1860451 Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do kotłowni przy ul. Hetmańska 5 w Rybniku
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-11-09
Pokaż
1843214 Remont mieszkania przy ul. Ks. Jośki 27b/7 na cele repatriacyjne
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2021-11-05
Pokaż
1833043 Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych ADM1 i lokalach użytkowych z podziałem na 3 zadania
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2021-11-05
Pokaż
1853015 W sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2021-10-28
Pokaż
1824007 Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2021-10-26
Pokaż
1832436 Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2021-10-26
Pokaż
1836682 W sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2021-10-05
Pokaż
1836678 W sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2021-10-05
Pokaż
1836608 W sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2021-10-05
Pokaż
1819375 Referent w Dziale Zamówień Publicznych i Umów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2021-09-29
Pokaż
1805790 Referent w Dziale Lokalowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2021-09-15
Pokaż
1805364 Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2021-09-13
Pokaż
1815228 W sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2021-08-30
Pokaż
1785648 Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła. Termomodernizacja budynku przy ul. Patriotów 9 wraz ze zmianą źródeł ciepła
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-08-17
Pokaż
1799126 Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2021-08-13
Pokaż
1807915 Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 44
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-08-12
Pokaż
1807914 Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 42A
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-08-12
Pokaż
1807913 Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 38
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-08-12
Pokaż
1807912 Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 36
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-08-12
Pokaż
1807747 Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 34
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-08-12
Pokaż
1807876 Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Paderewskiego 37
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2021-08-12
Pokaż
1807869 Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Paderewskiego 35
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2021-08-12
Pokaż
1807865 Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Paderewskiego 33
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2021-08-12
Pokaż
1807858 Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Paderewskiego 31
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2021-08-12
Pokaż
1807857 Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 44B
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2021-08-12
Pokaż
1807849 Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach. Budynek przy ul. Gen. Andersa 44A
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2021-08-12
Pokaż
1777693 Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Kadetów 4,6, Śniadeckiego 5
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-08-11
Pokaż
1778832 Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Patriotów 4, 6, 14
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-08-11
Pokaż
1793980 Referent w Dziale Zamówień Publicznych i Umów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2021-08-09
Pokaż
1778078 Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Patriotów 8, 10, 12
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-08-04
Pokaż
1783231 Wykonanie prac dekarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-08-02
Pokaż
1777380 Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na 4 zadania: Gen. Andersa 40,40A,40B,42
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-08-02
Pokaż
1799286 Informacja o unieważnieniu postępowania DZP.2120.0030.2021
Opublikował: Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP) dnia 2021-07-28
Pokaż
1799284 Informacja o unieważnieniu postępowania DZP.2120.0029.2021
Opublikował: Justyna Kurzyńska (Kierownik DZP) dnia 2021-07-28
Pokaż
1786629 Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2021-07-28
Pokaż
1784279 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na 2 zadania
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2021-07-12
Pokaż
1775490 Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2021-07-08
Pokaż
1772243 Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2021-07-08
Pokaż
1777733 Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na4zadania:Gen. Andersa42A,44,44A,44B
Opublikował: Krystyna Musioł () dnia 2021-07-02
Pokaż
1747856 Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Patriotów 4, Zad.2-Patriotów 6,Zad.3-Patriotów 14
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2021-07-02
Pokaż
1777691 Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na 4 zadania: Paderewskiego 31,33,35,37
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-07-02
Pokaż
1777349 Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Niedobczycach z podziałem na 3 zadania: Gen. Andersa 34,36,38.
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-07-02
Pokaż
1765480 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z podziałem na 4 zadania
Opublikował: Krystyna Musioł () dnia 2021-07-01
Pokaż
1782593 W sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika
Opublikował: Sabina Madziar (Główny specjalista SBK) dnia 2021-07-01
Pokaż
1770337 Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Kadetów 4,Zad.2-Kadetów 6,Zad.3-Śniadeckiego 5
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2021-06-25
Pokaż
1746390 Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Bogusławskiego 1, Zad.2-Bogusławskiego 26, Zad.3-Patriotów 9
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-06-24
Pokaż
1769939 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania
Opublikował: Krystyna Musioł () dnia 2021-06-23
Pokaż
1746405 Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Patriotów 8, Zad.2-Patriotów 10, Zad.3-Patriotów 12
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-06-18
Pokaż
1764767 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na 2 zadania
Opublikował: Krystyna Musioł () dnia 2021-06-17
Pokaż
1765475 Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2021-06-17
Pokaż
1775288 Pliki bip lokalowy
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2021-06-17
Pokaż
1725567 TEST - Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2021-06-09
Pokaż
1764837 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków z podziałem na 2 zadania
Opublikował: Krystyna Musioł () dnia 2021-06-09
Pokaż
1768849 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na 2 zadania
Opublikował: Krystyna Musioł () dnia 2021-06-08
Pokaż
1741898 Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-06-02
Pokaż
1743851 Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na 4 zadania: ul. Paderewskiego 31,33,35,37
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2021-05-27
Pokaż
1743834 Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepłazpodziałemnazadania:Zad.1-Andersa42a, Zad.2-Andersa44,Zad.3-Andersa44a,Zad.4-Andersa44b
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2021-05-27
Pokaż
1743810 Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałemnazadania:Zad.1-Andersa40,Zad.2-Andersa40a,Zad.3-Andersa40b,Zad.4-Andersa42
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2021-05-27
Pokaż
1743767 Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania: Zad.1-Andersa 34,Zad.2 ul. Andersa 36, Zad. 3-ul.Gen.Andersa38
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2021-05-27
Pokaż
1747892 Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz ze zmianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:Zad.1-Kadetów 4,Zad.2-Kadetów 6,Zad.3-Śniadeckiego 5
Opublikował: Sylwia Dąbska (Inspektor DZP) dnia 2021-05-26
Pokaż
1740955 Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wolna 10/4 oraz 10/5
Opublikował: Kinga Krzywińska (Starszy referent DZP) dnia 2021-05-25
Pokaż
1752286 Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2021-05-11
Pokaż
1747762 Przetarg testowy test test
Opublikował: Jacek Krakos (Starszy specjalista I) dnia 2021-04-30
Pokaż
1735015 Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: dnia 2021-04-27
Pokaż
1737924 Przetarg testowy 1/21
Opublikował: dnia 2021-04-09
Pokaż
1733437 Specjalista ds. Rozliczeń Projektów Unijnych w Dziale Technicznym
Opublikował: dnia 2021-04-09
Pokaż
1737839 W sprawie zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik
Opublikował: dnia 2021-04-09
Pokaż
1733782 Kierownik Działu Technicznego
Opublikował: dnia 2021-03-31
Pokaż
1718758 Raport o dostępności
Opublikował: dnia 2021-03-29
Pokaż
1731459 W sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: dnia 2021-03-25
Pokaż
1724078 W sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzace w skład zasobu gminy
Opublikował: dnia 2021-03-12
Pokaż
1377816 W sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika
Opublikował: dnia 2021-03-12
Pokaż
1723998 W sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika
Opublikował: dnia 2021-03-12
Pokaż
1723293 W sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: dnia 2021-03-12
Pokaż
1723205 W sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Rybnika
Opublikował: dnia 2021-03-12
Pokaż
1723191 Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023
Opublikował: dnia 2021-03-12
Pokaż
1722910 Wykonywanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej
Opublikował: dnia 2021-03-11
Pokaż
1722848 Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Opublikował: dnia 2021-03-11
Pokaż
1722819 Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Opublikował: dnia 2021-03-11
Pokaż
1722002 Zarządzenie Dyrektora ZGM 3/2020
Opublikował: dnia 2021-03-10
Pokaż
1721981 Zarządzenie Dyrektora ZGM 22/2020
Opublikował: dnia 2021-03-10
Pokaż
1721760 Kontrola NIK
Opublikował: dnia 2021-03-10
Pokaż
1721172 Ogłoszenie o udzielenie zamówieniu
Opublikował: dnia 2021-03-09
Pokaż
1718813 Zarządzenie Dyrektora ZGM Nr 22.2018
Opublikował: dnia 2021-03-04
Pokaż
1718803 Zarządzenie Dyrektora ZGM w sprawie przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków wpływajacych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybnikuw
Opublikował: dnia 2021-03-04
Pokaż
1718047 test 2
Opublikował: dnia 2021-03-03
Pokaż
1713193 Ogłoszenie o naborze
Opublikował: dnia 2021-02-24
Pokaż
799094 Zarządzenie 140/2017
Opublikował: dnia 2021-02-22
Pokaż
1691139 test
Opublikował: dnia 2021-01-21
Pokaż
0 jacektest
Opublikował: dnia 2021-01-20
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 120002 Metryka
Redaktor: Jacek Krakos (Starszy specjalista I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-04-29 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-29 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-03-26 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż