Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kurzyńska Justyna
Stanowisko
Kierownik
Komórka org.
Dział Zamówień Publicznych i Umów (DZP)
Adres
Tadeusza Kościuszki 17
Pokój
26
Telefon
32 429 48 65