Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Krzywińska Kinga
Stanowisko
Starszy referent
Komórka org.
Dział Zamówień Publicznych i Umów (DZP)
Adres
Kościuszki 17
Pokój
31
Telefon
32 34 10 123