Data ogłoszenia przetargu
18 sierpnia 2022
Numer sprawy
DZP.2120.0046.2022
Tytuł
Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku
Data przetargu
7 września 2022
Aktualizacja
Sylwia Dąbska (Starszy referent DZP) dnia 28 września 2022