Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.

Przypominamy, że o każdej zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu należy zawiadomić Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Obowiązek ten należy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wystąpienia zmiany. Aktualizacja wysokości opłat dokonywana będzie od miesiąca następnego po dacie złożenia oświadczenia. Przypominamy, że od ilości ww. osób naliczane są opłaty z tytułu wywozu śmieci. Informujemy również, że za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.


W przypadku konieczności aktualizacji danych w zakresie liczby osób zamieszkałych w lokalu prosimy o wypełnienie i złożenie oświadczenia:

 
 
Odsłon strony: 1405 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-12-21 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy specjalista I)Pokaż
2023-12-21 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy specjalista I)Pokaż
2021-10-05 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż