Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.

Lokale użytkowe przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej. Wynajęcie lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika odbywa się w drodze przetargu publicznego ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Rybnika na wysokość miesięcznej stawki czynszu za 1 m2.

Zainteresowany przystępując do przetargu obowiązany jest do złożenia oświadczenia o nie pozostawaniu w zwłoce z zapłatą należności na rzecz Miasta Rybnika
Metryka Oświadczenie [pdf - 361 KB]

Na wniosek dotychczasowego najemcy, po upływie najmu lokalu zawartej na okres do lat trzech, Prezydent Miasta Rybnika może zawierać kolejne umowy najmu na czas oznaczony.

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

Istnieje możliwość rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika w czynszu na pisemny wniosek Najemcy.

Podstawy prawne:

Rodzaj Numer Data Dotyczy Szczegóły
Uchwała Rady Miasta Rybnika 599/XLIV/2009 21.10.2009 Zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Rybnika pokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika 394/2021 2021-06-29 Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika pokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika 393/2011 01.08.2011 Ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokalu pokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika 214/2017 28.03.2017 Wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika pokaż

Metryka Obowiązek informacyjny wobec najemców lokali użytkowych i garaży [pdf - 650 KB]

 
 
Odsłon strony: 35 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-02-22 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy specjalista I)Pokaż
2022-07-13 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-11-22 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-10-05 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-08-11 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-07-01 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-06-17 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-06-17 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-06-17 PublikacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż