Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.

Lokale użytkowe przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej. Wynajęcie lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika odbywa się w drodze przetargu publicznego ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Rybnika na wysokość miesięcznej stawki czynszu za 1 m2.

Zainteresowany przystępując do przetargu obowiązany jest do złożenia oświadczenia o nie pozostawaniu w zwłoce z zapłatą należności na rzecz Miasta Rybnika
Metryka Oświadczenie [pdf - 361 KB]

Na wniosek dotychczasowego najemcy, po upływie najmu lokalu zawartej na okres do lat trzech, Prezydent Miasta Rybnika może zawierać kolejne umowy najmu na czas oznaczony.
Metryka Wniosek o zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy lata [pdf - 360 KB]

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

Istnieje możliwość rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika w czynszu na pisemny wniosek Najemcy.

Podstawy prawne:

Rodzaj Numer Data Dotyczy Szczegóły
Uchwała Rady Miasta Rybnika 599/XLIV/2009 21.10.2009 Zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Rybnika pokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika 394/2021 2021-06-29 Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika pokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika 393/2011 01.08.2011 Ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokalu pokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika 214/2017 28.03.2017 Wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika pokaż

Metryka Obowiązek informacyjny wobec najemców lokali użytkowych i garaży [pdf - 650 KB]

 
 
Odsłon strony: 264 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-02-22 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy specjalista I)Pokaż
2022-07-13 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-11-22 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-10-05 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-08-11 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-07-01 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-06-17 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-06-17 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-06-17 PublikacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż