Nabywca: Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2;
44-200 Rybnik
NIP: 642-001-07-58

Odbiorca:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik