Wnioski na lokale mieszkalne należy składać w Urzędzie Miasta Rybnika w Wydziale Spraw Mieszkaniowych. Informacja
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=110&Id=163

Mieszkania do zasiedlenia
To lokale gotowe do zamieszkania, niewymagające remontu. Ich najemcami mogą być osoby, które posiadają pozytywnie zakwalifikowany wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego.

Mieszkania do zasiedlenia dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=362

Mieszkania do remontu
To lokale, które wymagają przeprowadzenia remontu we własnym zakresie. Ich najemcami mogą być osoby, które posiadają pozytywnie zakwalifikowany wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego i zadeklarują chęć wyremontowania jednego z lokali umieszczonych w wykazie mieszkań do remontu.

Mieszkania do remontu dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=363

Zamiana mieszkania
W zamianie mogą uczestniczyć najemcy lokali komunalnych, właściciele lokali mieszkalnych, osoby posiadające spółdzielcze lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
W przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją materialną dopuszcza się możliwość rozłożenia kaucji mieszkaniowej maksymalnie na pięć rat lub zwolnienia w całości bądź części z obowiązku jej wpłaty.

Wnioski do pobrania:

Metryka Pobierz wniosek o rozłożenie kaucji na raty/zwolnienie z części/całości z obowiązku jej wpłaty [pdf - 193 KB]

Metryka Pobierz deklarację o wysokości dochodów [pdf - 55 KB]

Metryka Wniosek o obniżkę czynszu [pdf - 334 KB]

Metryka Załącznik do wniosku o obniżkę czynszu [pdf - 362 KB]

Podstawy prawne:

Rodzaj Numer Data Dotyczy Szczegóły
Uchwała Rady Miasta Rybnika 219/XV/2019 24.10.2019 Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019 - 2023. pokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika 263/XVI/2019 21.11.2019 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik pokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika 499/XXVIII/2020 19.11.2020 Zmiany uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik pokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika 576/XXXV/2021 25.03.2021 Zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik pokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika 518/2021 23.08.2021 Określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu gminy pokaż
Zarządzenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 40/2018 13.11.2018 Kaucji wpłacanych przez lokatorów w związku z najmem lokalu mieszkalnego Metryka pobierz [pdf - 61 KB]
Zarządzenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 4/2020 11.03.2020 Zmiany Zarządzenia Nr 40/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z dnia 13.11.2018 r. w sprawie kaucji wpłacanych przez lokatorów w związku z najmem lokalu mieszkalnego Metryka pobierz [pdf - 1146 KB]
 
 
Odsłon strony: 673 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-11-03 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-10-12 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-10-05 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-08-27 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-08-27 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-19 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-19 PublikacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż