Wnioski na lokale mieszkalne należy składać w Urzędzie Miasta Rybnika w Wydziale Spraw Mieszkaniowych. Informacja
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=110&Id=163

Mieszkania do zasiedlenia
To lokale gotowe do zamieszkania, niewymagające remontu. Ich najemcami mogą być osoby, które posiadają pozytywnie zakwalifikowany wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego.

Mieszkania do zasiedlenia dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=362

Mieszkania do remontu
To lokale, które wymagają przeprowadzenia remontu we własnym zakresie. Ich najemcami mogą być osoby, które posiadają pozytywnie zakwalifikowany wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego i zadeklarują chęć wyremontowania jednego z lokali umieszczonych w wykazie mieszkań do remontu.

Mieszkania do remontu dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=363

Zamiana mieszkania
W zamianie mogą uczestniczyć najemcy lokali komunalnych, właściciele lokali mieszkalnych, osoby posiadające spółdzielcze lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Kaucja mieszkaniowa
W przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją materialną dopuszcza się możliwość rozłożenia kaucji mieszkaniowej maksymalnie na pięć rat lub zwolnienia w całości bądź części z obowiązku jej wpłaty.

Wnioski do pobrania:

Metryka Wniosek o rozłożenie kaucji na raty/zwolnienie z części/całości z obowiązku jej wpłaty [pdf - 193 KB]

Metryka Załącznik do wniosku o zwolnienie z kaucji [pdf - 362 KB]

Metryka wniosek o obniżkę czynszu [pdf - 328 KB]

Metryka Załącznik do wniosku o obniżkę czynszu [pdf - 362 KB]

Metryka Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego - weryfikacja dochodu [pdf - 362 KB]

Metryka Zaświadczenie o wysokości dochodów [pdf - 272 KB]

Podstawy prawne:

Rodzaj Numer Data Dotyczy Szczegóły
Uchwała Rady Miasta Rybnika 1223/LXX/2023 26.10.2023 Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2024 - 2028. pokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika 763/XLV/2021 18.11.2021 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik pokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika 916/2022 06.12.2022 Określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy pokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika 514/2021 19.08.2021 Weryfikacji spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu Gminy pokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika 262/2023 31.03.2023 Zmiany Zarządzenia 514/2021 z dnia 19.08.2021 r. w sprawie weryfikacji spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu Gminy. pokaż
Zarządzenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 6/2023 17.04.2023 Kaucji wpłacanych przez lokatorów w związku z najmem lokalu mieszkalnego Metryka pobierz [pdf - 125 KB]
 
 
Odsłon strony: 5978 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-01-02 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy specjalista I)Pokaż
2023-10-24 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy specjalista I)Pokaż
2023-10-24 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy specjalista I)Pokaż
2023-10-24 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy specjalista I)Pokaż
2023-08-08 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2023-04-26 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2023-04-26 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2023-04-25 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2023-04-25 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2023-04-19 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2023-04-19 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2023-04-12 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2023-04-12 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2023-01-05 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-12-13 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-11-23 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-04-25 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-04-21 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-04-21 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-04-21 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-04-21 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-04-21 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-04-21 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-04-21 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-04-21 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-04-21 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-01-19 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-01-10 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-01-10 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-12-14 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-11-03 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-10-12 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-10-05 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-08-27 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-08-27 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-19 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-04-19 PublikacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż