Administracja Domów Mieszkalnych nr 1
ul. Tadeusza Kościuszki 17
44-200 Rybnik
tel. 32 4243881
Kierownik:
Mariusz Figura

Administracja Domów Mieszkalnych nr 2
ul. Patriotów 32
44-253 Rybnik
tel. 32 4220221
Kierownik:
Krzysztof Pękała

Dział Eksploatacyjny
tel. 32 429 48 86
Kierownik: Andrzej Reclik

Dział Gospodarczy
tel. 32 422 26 59 lub 32 422 17 69
Rybnik, ul. Pod Lasem 50b
Kierownik: Remigiusz Michalik

Dział Rozliczeń
tel. 32 429 48 93
Kierownik: Jacek Podleśny

Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej
tel. 32 429 48 75
Jacek Krakos