Dział Spraw Pracowniczych i Administracji
tel. 32 429 48 90
Kierownik: Alina Czapkiewicz

Dział Techniczny
tel. 32 429 48 74
Kierownik: Janusz Bluszcz

Dział Lokalowy
tel. 32 429 48 69
Kierownik: Ewa Kanclerz-Oliwa

Dział Zamówień Publicznych i Umów
tel. 32 429 48 65
Kierownik: Justyna Kurzyńska

Biuro Radców Prawnych
tel. 32 429 48 67
Radca Prawny: Szymon Podleśny

Stanowisko ds. Koordynacji i Procesów
tel. 32 429 48 61 wew. 56
Sabina Madziar

Stanowisko ds. Kontroli Technicznych
tel. 32 429 48 61 wew. 28
Maryla Gruszka

Stanowisko ds. BHP
tel. 32 429 48 61 wew. 23
Jacek Reclik