• Regulamin Porządku Domowego.

 • Regulamin rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika.

 • Regulamin rozliczania kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rybnik, poniesionych przez najemców tych lokali

 • Regulamin publicznej licytacji stawki miesięcznej czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

 • Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Sobieskiego 14,15,20,22

 • Regulamin rozliczania kosztów mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

 • Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 • Regulamin rozliczania kosztów wywozu odpadów komunalnych z budynków wielolokalowych administrowanych/zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

 • Regulamin Działania Zespołu Mediacyjnego

 • Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika

 • Regulamin Komisji Mieszkaniowej


  Archiwum