Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Piekarczyk Beata
Stanowisko
Administrator
Komórka org.
Administracja Zasobu Budynków NR1 (AZB NR1)
Pokój
3
Telefon
32 424 38 83