Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Badura Roman
Stanowisko
Starszy inspektor
Komórka org.
Dział Rozliczeń (DR)
Pokój
24
Telefon
32 429 48 93