Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Figura Mariusz
Stanowisko
Kierownik Administracji nr 1
Komórka org.
Administracja Zasobu Budynków NR1 (AZB NR1)
Pokój
2
Telefon
32 429 48 81