Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Michalik Remigiusz
Stanowisko
Kierownik R
Komórka org.
Dział Remontowy (R)
Adres
ul. Pod Lasem 50b Rybnik
Pokój
17
Telefon
32 422 26 59