Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Figura Elżbieta
Stanowisko
Starszy inspektor
Komórka org.
Administracja Zasobu Budynków NR2 (AZB NR2)
Adres
AZB Nr2
Telefon
795580501