Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Szuła Aleksandra
Stanowisko
Referent
Komórka org.
Administracja Zasobu Budynków NR1 (AZB NR1)
Pokój
11
Telefon
32 429 48 88