Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kubala Paulina
Stanowisko
Starszy referent
Komórka org.
Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych (DSPiA)
Pokój
41
Telefon
32 429 48 61