Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Sładek Krzysztof
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Dział Lokalowy (DL)
Adres
Kościuszki 17
Pokój
17
Telefon
32 429 48 71