Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Pytel Grażyna
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych (DSPiA)
Pokój
30
Telefon
32 429 48 91