Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Małachowska Anna
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Dział Windykacji (DW)
Pokój
11
Telefon
32 429 48 94