Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Gliwicki Artur
Stanowisko
Dyrektor
Pokój
42
Telefon
32 429 48 61