Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Holeczki Nina
Stanowisko
Starszy inspektor
Komórka org.
Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych (DSPiA)
Adres
Tadeusza Kościuszki 17
Pokój
33
Telefon
32 429 48 67