Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Bluszcz-Stasiek Joanna
Stanowisko
Starszy inspektor
Komórka org.
Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych (DSPiA)
Pokój
29
Telefon
32 429 48 91