Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - Artur Gliwicki

ul. Tadeusza Kościuszki 17, 44-200 Rybnik
I piętro - pokój nr 42
tel. 32 429 48 61
e-mail: zgm@zgm.rybnik.pl

Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - Andrzej Waliszewski
ul. Tadeusza Kościuszki 17, 44-200 Rybnik
I piętro - pokój nr 43
tel. 32 429 48 61
e-mail: zgm@zgm.rybnik.pl
Główna Księgowa - Lucyna Ojcowicz
ul. Tadeusza Kościuszki 17, 44-200 Rybnik
I piętro - pokój nr 40
tel. 32 429 48 76
e-mail: zgm@zgm.rybnik.pl