Rejestr
Rodzaj Numer Data Dotyczy Szczegóły
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika214/2017 28 marca 2017 W sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta RybnikaPokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika219/XV/2019 24 października 2019 Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023Pokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika599/XLIV/2009 21 października 2009 W sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta RybnikaPokaż
Zarządzenie Dyrektora ZGM14/2019 26 lipca 2019 W sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
Zarządzenie Dyrektora ZGM5/2021 24 marca 2021 W sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
Uchwała Rady Miasta Rybnika576/XXXV/2021 25 marca 2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika394/2021 29 czerwca 2021 W sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta RybnikaPokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika514/2021 19 sierpnia 2021 W sprawie weryfikacji spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu GminyPokaż
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika518/2021 23 sierpnia 2021 W sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu GminyPokaż