Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Obsługi Informatycznej należy w szczególności:

  1. pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych osobowych pod kątem informatycznym, w tym realizacja zadań wynikających z Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
  2. administrowanie siecią informatyczną, zapewnienie sprawnego jej funkcjonowania oraz transmisji danych wewnątrz Zakładu i do podmiotów zewnętrznych,
  3. zapewnienie bezpieczeństwa Zakładu, a w szczególności sieci informatycznych, baz danych oraz przetwarzanych informacji w systemach komputerowych,
  4. budowa, rozwój, modyfikacja, wdrażanie oraz utrzymanie systemów informatycznych,
  5. współpraca z dostawcami systemów informatycznych oraz utrzymywanie stałych kontaktów z serwisem,
  6. nadzór nad funkcjonowaniem oraz modyfikacje strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej,
  7. zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych,
  8. prowadzanie ewidencji sprzętu komputerowego i dbałość o jego prawidłową eksploatację,
  9. prowadzenie ewidencji oprogramowania, licencji i uprawnień,
  10. zarządzanie wewnętrzną siecią telefoniczną.