Do zakresu działania Stanowiska ds. bhp należy w szczególności:

  1. przeprowadzanie okresowych przeglądów warunków pracy,
  2. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. współuczestniczenie w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
  4. prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bhp zatrudnianych pracowników, pilotowanie organizacji szkoleń okresowych,
  5. prowadzenie postępowań wypadkowych, opracowywanie wniosków o charakterze profilaktycznym oraz sporządzanie sprawozdań o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych.