Nadzór nad całością zadań realizowanych przez komórki organizacyjne ZGM:
 • Dział Finansowo-Księgowy (DK)
 • Dział Windykacji (DW)
 • Dział Rozliczeń (DR)

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości Zakładu zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami wykonawczymi,
 • opracowywanie i kontrola realizacji planu finansowego Zakładu,
 • kontrolowanie prawidłowości i terminowości sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń z budżetem, ustalania zobowiązań podatkowych,
 • nadzorowanie rozliczeń finansowych,
 • analizowanie wyników ekonomicznych,
 • ustalanie planu wynagrodzeń,
 • nadzorowanie przygotowywania dokumentacji w celu uzyskania finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych,
 • prowadzenie nadzoru nad windykacją należności z tytułu najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości.
 
 
Odsłon strony: 100 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-07-04 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż