Nadzór nad całością zadań realizowanych przez komórki organizacyjne ZGM:

 • Dział Spraw Pracowniczych i Administracji (DSPiA)
 • Dział Zamówień Publicznych i Umów (DZP)
 • Biuro Radców Prawnych (RP)
 • Stanowisko ds. Koordynacji i Procesów (SBK)
 • Dział Zapewnienia Jakości (DZJ)
 • Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej (I)
 • Stanowisko Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności (OC)
 • Stanowisko ds. bhp (BHP)

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 • gospodarowanie powierzonym mieniem Miasta Rybnika i Skarbu Państwa poprzez wykonywanie uprawnień właścicielskich w granicach udzielonych pełnomocnictw przez Prezydenta Miasta Rybnika,
 • określanie zadań i kierunków działania Zakładu,
 • ustalanie planu finansowego Zakładu,
 • nadzorowanie postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych,
 • dokonywanie czynności w zakresie spraw dotyczących stosunków pracy pracowników Zakładu, ustalanie wielkości i struktury zatrudnienia oraz zasad wynagradzania,
 • kierowanie i nadzorowanie spraw związanych z zarządzaniem zasobem lokalowym,
 • planowanie i nadzorowanie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z technicznym utrzymaniem zasobu oraz zadań dotyczących jego eksploatacji,
 • zapewnienie właściwej organizacji pracy i warunków jej wykonywania zgodnie z wymaganiami bhp,
 • nadzorowanie przygotowywania i realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych oraz dokonywania rozbiórek obiektów budowlanych
 
 
Odsłon strony: 114 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-07-04 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż