RODO


  • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAJEMCÓW ORAZ OSÓB STALE ZAMIESZKUJĄCYCH

  • KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKU

  • KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NAGRYWANYCH ROZMÓW TELEFONICZNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKU.

  • KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKU


    Archiwum