ARCHIWUM - Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 25.01.2018 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu publicznej licytacji stawki miesięcznej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.


Aktualne ogłoszenia