Informacje nieudostępnione

Jeżeli poszukiwanej przez siebie informacji nie znaleźli Państwo w naszym serwisie,
a w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej powinna ona zostać udostępniona,
prosimy o kontakt:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

44-200 Rybnik
ul. Kościuszki 17
województwo śląskie

Centrala telefoniczna: 32 422 60 36, 429 48 60.
wpr.: Łukasz Oleś, dnia: 2016-06-06 10:46:30 historia zmian dokumentu

Wniosek o udostepnienie

wpr.: Zenon Nowak, dnia: 2007-11-28 11:35:48 historia zmian dokumentu

Archiwum