Witamy na stronach BIP ZGM-u


Witamy

 

UWAGA

W trosce o zdrowie klientów i pracowników, w związku ze stanem epidemii, wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa klientów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w godzinach:

poniedziałek – środa: 7.30 – 14.00

czwartek: 7.30 – 16.00

piątek: 7.30 – 12.00

warunkiem skorzystania z możliwości bezpośredniej obsługi jest wcześniejsze, telefoniczne umówienie wizyty z pracownikiem danego Działu. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w zakładce Kontakt.

Administracja Domów Mieszkalnych nr 1 – 32 42 43 881, e-mail: adm1@zgm.rybnik.pl

Administracja Domów Mieszkalnych nr 2 - 32 42 20 221, e-mail: adm2@zgm.rybnik.pl

Dział Lokalowy - 32 429 48 97; e-mail: dl@zgm.rybnik.pl

Dział Techniczny - 32 429 48 74; e-mail techniczny@zgm.rybnik.pl

Dział Zamówień Publicznych i Umów - 32 429 48 65; e-mail: dzp@zgm.rybnik.pl

Dział Finansowo-Księgowy - 32 429 48 77; e-mail: ksiegowosc@zgm.rybnik.pl

Dział Windykacji - 32 429 48 94; email: dw@zgm.rybnik.pl

Dział Spraw Pracowniczych i Administracji - 32 429 48 90; e-mail: kadry@zgm.rybnik.pl

Biuro Radców Prawnych - 32 429 48 67; e-mail: biurorp@zgm.rybnik.pl

Dział Rozliczeń - 32 429 48 93; e-mail: drw@zgm.rybnik.pl 

Dział Gospodarczy - 32 422 26 59 lub 32 422 17 69; e-mail: dg@zgm.rybnik.pl

Dział Eksploatacyjny - 32 429 48 86; e-mail: de@zgm.rybnik.pl

Inspektor Ochrony Danych - e-mail: iod@zgm.rybnik.pl

 

Szczegółowe informacje w Zarządzeniu Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w sprawie obsługi klientów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w okresie stanu epidemii COVID-19 Nr 15/2020 z dnia 28 maja 2020 r. 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik

tel.: 32 429 48 60,
       32 429 48 61,
       32 422 60 36,

Fax: 32 429 48 89 lub wew. 89  

www.zgm.rybnik.pl
e-mail: zgm@zgm.rybnik.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /ZGM_Rybnik/SkrytkaESP

 

 

 

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-06-02 10:42:41 historia zmian dokumentu

Archiwum