Kontrole

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, której celem było sprawdzenie, czy dochodzenie należności od Pani ZZZZZZZZZZZZ po zmarłej matce było prawidłowe. pobierz.pdf
wpr.: , dnia: 2017-08-28 14:48:21 historia zmian dokumentu

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej

Wystapienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
pobierz WpPRIO_strona1.tif WpPRIO_strona2.tif

wpr.: , dnia: 2012-03-06 08:07:36 historia zmian dokumentu

Kontrole

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w dniach
od 20.10.2008r. do 21.11.2008r. pobierz.pdf
wpr.: , dnia: 2009-07-13 10:16:25 historia zmian dokumentu

Kontrole

Sprawozdanie z przeprowadzenia zadania zapewniającego w dniach od 01.07.2008r. do 14.08.2008r. pobierz.pdf
wpr.: , dnia: 2009-07-13 10:09:54 historia zmian dokumentu

Archiwum