Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Remont lokali mieszalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu
12.01.2010
Justyna Kurzyńska
Wymiana stolarki okiennej w ADM I Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg PN/21/2009 przeniesiono do archiwum
20.05.2009
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu PN/21/2009
11.05.2009
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu PN/21/2009
24.04.2009
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu PN/21/2009
09.04.2009
Agata Traczyk
schemat okien Dodanie załącznika do przetargu PN/21/2009
09.04.2009
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu PN/21/2009
09.04.2009
Agata Traczyk
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu PN/21/2009
09.04.2009
Agata Traczyk
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu PN/21/2009
09.04.2009
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu PN/21/2009
09.04.2009
Agata Traczyk
Wymiana stolarki okiennej w ADM I Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu

Przetarg usunięto