Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
22.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu
10.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu
09.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu
09.06.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu
05.01.2017
Zenon Nowak
Plan Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja punktu listy
05.01.2017
Zenon Nowak
Plan Zamówień Publicznych na rok 2017 Modyfikacja punktu listy
05.01.2017
Zenon Nowak
Plan ZP 2017 Modyfikacja punktu listy
05.01.2017
Zenon Nowak
Plan ZP 2017 Modyfikacja punktu listy
05.01.2017
Zenon Nowak
Plan ZP 2017 Utworzenie punktu listy

wyświetl dokument