Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa.zip (46,2MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2020
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza Jedz.doc (120KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2020
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Plik JEDZ w formacie xml.xml (100KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2020
26.08.2020
Sylwia Dąbska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8bd90bad-7064-4fb9-95e3-04c302078956.asc (700B) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2020
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Identyfikator postępowania.docx (11,7KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2020
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (148KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2020
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (163KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2020
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (163KB) Usunięcie załącznika Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (163KB) w przetargu DZP.2120.0022.2020
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (163KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2020
26.08.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku–Niedobczycach z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg