Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Edytowalna wersja formularza JEDZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2020
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Plik JEDZ w formacie XML Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2020
30.06.2020
Sylwia Dąbska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_09211656-b11e-438c-b7c6-6d19f7cdf0e6.asc Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2020
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Identyfikator postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2020
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Dokumentacja przetargowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2020
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2020
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2020
30.06.2020
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg