Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
02.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020
02.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020
02.07.2020
Sylwia Dąbska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych w dzielnicy Modyfikacja przetargu
26.06.2020
Sylwia Dąbska
Warunki przyłączenia do sieci gazowej Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020
26.06.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020
26.06.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020
26.06.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020
26.06.2020
Sylwia Dąbska
Wykonanie dokumentacji - kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych w dzielnicy Paruszowiec Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg