Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
06.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0054.2019
03.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0054.2019
16.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0054.2019
08.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0054.2019
08.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0054.2019
08.08.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. projekt zmiany sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w za Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg